سایت روز نامه زاهدان به آدرس    zahedan-daily.ir    راه اندازی شد  شما می توانید مطالب روز نامه زاهدان را هرروز در این سایت مشاهده کنید

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در یکشنبه بیست و هشتم دی 1393 و ساعت 14:55 |
وبلاگ  اختصاصی تیره نور محمد  از طایفه براهویی راه اندازی شد خوانندگان محترم می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند.

nabikhabar2@gmail.com

www.noormohamad-2bloga.com

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه چهاردهم آذر 1393 و ساعت 7:12 |
در  منطقه 3 شهرداری زاهدان محله با بائیان وبلوار سالت  غریب و تنها در مظلومیت زیر شلاقهای سهمگین نداشتن بودجه واعتبارات وتنها ماندن شهرداری در ارایه خدمات شهری  و بی مهری ها  مسئولین شهرستان واستان  قرار دارد کسی  جز شهرداری با اندک توانی که به دلیل نداشتن بودجه  به تنهایی خدمات دهی می کند در این منطقه از وجود ورزشگاه و مکانهایی تفریحی ورفاهی وفرهنگی خبری نیست  گویا این محلات جز شهر زاهدان نیستند گویا برای بی جانی آن هیچکس فاتحه نمی خواند . برای  آسفالت وجدولگذاری و احداث پارکها وفضای سبز وزیر ساخت های  منطقه  3 شهرداری زاهدان نیاز به همکاری مردم باپرداخت به موقع عوارضات شهرداری وهمت مسئولین شهرستان واستان با دادن اعتبارات عمرانی وکمک های بلا عوض اختصاصی  به شهرداری منطقه 3 زاهدان می باشد.
به راستی شکی در سر زدن وبازدید اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان ونمایندگان مجلس از این منطقه نیست ولی به قول معروف چاهی که برای این منطقه کندند خاکش کوی  به راستی گره کار کجاست که برای آبادانی این منطقه هیچ اقدامی اساسی انجام نمی شود شاید در تاریکی شب انجام شده ما ندیدیم.
کوچه ها وخیابانهای این منطقه  نیاز به آسفالت دارندجمع آوری روزانه سه نوبت زباله های این منطقه وآب های رها شده این منطقه به کانال وپل های استاندارد شده وزمین های خاکی ورزشی این منطقه به چمن کاری ومساجد بین بلواری این منطقه وبلوارهای رسالت ودیگر بلوارها وپارکهای  این منطقه نیاز به درخت کاری ووزمین های بلا صاحب  نیاز به سامان دهی دارند همه این اقدامات نیاز به اعتبارات وبودجه مخصوص منطقه 3 شهرداری زاهدان دارند
 این منطقه از شهر زاهدان که به نوعی شمال شهر زاهدان است به دلیل نداشتن اعتبارات لازم  لب تشنه و نالان در گوشه ای از شهر زاهدان  به دیگر مناطق شهر زاهدان نگاه می کند وبا حسرت وافسوس می گوید ای کاش یکی از نمایند گان شورای اسلامی شهر ویا نمایند گان مجلس از اهلی این منطقه از شهر زاهدان بودند تا فکری به حال این منطقه بر می داشتند البته در این نامیدی لبخندی به سوی دیگر مناطق شهر زاهدان از روی کوه های بلوار رسالت می زند ومی گوید ای نمایند گان شورای شهر ومجلس شما بیشترین  رای خود را   ازاین منطقه کسب کردید وبر صندلی نمایندگی از ماتکیه زدید وای مدیران ومسئول زاهدانی واستانی  وحتی کشوری شما فرزندان ساکندر این منطقه از شهر زاهدان هستیدکه امروز مدیر شدید چرا امروز به فکر منطقه 3 زاهدان که روزی محل بازی شما بود نیستید گر چه یکی از اعضای شورای فعلی از این منطقه است ولی  ساختمان شورای شهر زاهدان آن را هم از ما گرفت اکنون ساکن نزدیک به  مکان شورای شهر زاهدان است.
 35سال بعد از راهپیمایی های اول انقلاب  است که   حسرت روکش آسفالت خیابان سیستان بر دل مردم این منطقه  مانده ولی به دلیل کمبود بودجه شهرداری نتوانسته بر دل مردم این منطقه مرهمی بگذارد شاید دلیلش نبود مسجدی همانند مساجد خیابانهای هیرمند وصدیقیه در این خیابان باشد همه مردم واقف هستند که شهرداری به تنهایی نمی تواند بودجه لازم را برای آبادانی این منطقه هزینه کند نیاز به توجه مسئولین دارد
 شنیدن صدای کودکان وجوانان این منطقه که خواهان تفریح سالم وورزش در محیطی مناسب هستند در لابلای کوچه ها وخیابانهای این منطقه از شهر دل هر رهگذری را به درد می آورد  پس کجایند آنانی که دم از اجرای عدالت ومساوات وارایه مطلوب خدمات رفاهی در مانی وخد مات شهری می زنند  به عنوان نماینده یا مدیران شهری ومسپولین همواره فریاد  شان گوش جهانیان را کر کرده است
آیا همچون منطقه ۳ زاهدان به  دلیل نبود اعتبارا به خواب رفته  در خواب ناخواسته ای  فرو رفته اند، اما نه، منطقه  ۳ شهرداری زاهدان به دلیل نبود اعتبارات وعدم توجه مسپولین به جز شهرداری  به ناچار به خواب رفته است  مسپولین وتصمیم گیرندان شهر واستانمان حتی  حاظر نیستند فرزندان آنها همانند فرزندان ساکن در این منطقه یک روز در خاک های آلوده بازی کنند ویا اهل خانواده شان برای در مان خود مسافتی طولانی را پیادهروی کنند تا به مکانی در مانی برسند چگونه درک می کنند این همه زجر و درد را
 مدیران  شهرداری وخصوصا مدیران  منطقه ۳ شهرداری زاهدان وقتی به  ساکنین منطقه خود نظاره می کند که چگونه تن به  تحمل کاستی های منطقه  می دهند  زجر فراوانی می کشد
محله با بائیان ومنطقه 3 شهرداری زاهدان من؛ گریه کن شاید از صدای ضجه های تو افلاکیان وفرزندان تووکسانی که برای پیروزی در انتخابات های مختلف سهمت از  بودجه شهرستان واستان وکشور بستانند.
   محله  با بائیان عزیزم، خیابان سیستان وحومه منطقه 3 من؛ یادت هست وقتی مردم دیارت به هر بهانه ای  در  کوچه وخیابانها یت  جمع شده و با ساز و دهل به شادی و نشاط می پرداختند
یاد آن روزها  بخیرتو محل تربیت مدیران امروزی بودی  که اکنون فراموشت کردند نمی دانم اکنون با گذشت  سالیان زیادی از آن وقت ها وبعد از حتی پیروزی انقلاب اسلامی  منطقه 3 زاهدان وخیابان سیستان همچنان چشم به  کمک مسئولین به شهرداری منطقه 3 زاهدان دوخته اند تا شایدبرای  آبادانی این منطقه ورسیدن به حداقل امکانات مناطق دیگر با دادن بودجه واعتبارات  مرحمتی کنند
زندگی در اینجا بسختی می گذرد، نبود مکانهای تفریحی ورفاهی وآسفال توزیر سازی مناسب  مناسب شادابی را از مردم این منطقه به یغما برده است مردمان  منطقه 3 شهرداری زاهدان  سال هاست صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشته اند  در اینجا زندگی به حال مردم زار می زند نه مردم برای زندگی 
ساکنان بسیاری از محلات این منطقه  چاره کار را در کوچ و مهاجرت دیده وبه دیگر مناطق شهر زاهدان می روند تا شاید فرزندانشان در رفاه وآسایش باشند  

سخن شهردار منطقه 3 زاهدان

 
شهرداري‌ يك‌ نهاد خدماتي‌ نيست‌ بلكه‌ يك‌ نهاد با رويكرد اجتماعي‌ است . نهادهاي عمومي براي بهبود شرايط محله هاي شهري در تلاش اند تا با استفاده از روش هاي مختلف مشارکت مردمي را افزايش دهند و به وسيله اين مشارکت زمينه سازي دستيابي به اهداف مطلوب جوامع محلي به وسيله آنها شوند. مشارکت زمينه ساز پذيرش راحت تر تغييرات و آثار احتماعي توسط مشارکت کنندگان است و زمينه ساز بالا بردن شانس دستيابي به اهداف و پايداري نتايج پروژه هاي شهري است. و در نهايت اينكه‌ تنها اثر ماندني‌ و يادگار جاودان‌ از حاصل‌ مجموعه‌ مديريت‌ شهري‌، آن‌ خواهد بود كه‌ يك‌ شهروند اوقات‌ فراغت‌ و امنيت‌ رواني‌ ـ اجتماعي‌اش‌ را در آثار ايجاد شده‌ توسط‌ متوليان‌ شهري‌ سپري‌ و جستجو كند؛ لذا حاصل‌ هر فعاليتي‌ كه‌ مستقيماً به‌ شهروند برگردد تأثير رواني‌ فزاينده‌اي‌ در برقراري‌ اعتماد متقابل‌ و جلب‌ مشاركت‌ مردمي‌ و بهبود مديريت‌ شهري‌ خواهد داشت‌.
لذا در همين راستا برخود لازم دانسته تا با ارائه گزارشي به صورت شفاف به شهروندان گرامي بستر مناسب فرهنگي را در ميان افكار عمومي فراهم نموده و اميد است تا با ياري خداوند منان در راه خدمت رساني به همشهريان عزيز سربلند باشيم.انشاءا...‏"تلاش در جهت کاهش توليد و جمع آوري بهينه پسماندهاي شهري با همراهي و همکاري شهروندان به نتيجه مي رسد"
 
کشورهاي در حال توسعه رشد شتابان شهرنشيني را در چند دهه اخير تجربه کرده اند و به همين نسبت از مشکلات آن نيز بهره مند شده اند.
اگر چه شهرنشيني به توليد و انباشت ثروت کمک کرده است، اما اين روند با رشد نگران کننده زايدات حاصل از مصرف حجم و وزن زياد پسماندها همراه بوده است.
بررسي ها نشان مي دهد که در شهرهاي ايران نيز رشد سريع جمعيت، رفاه طلبي، تنوع طلبي و... باعث توليد حجم گسترده پسماندها شده است که مديريت و برنامه ريزي براي مواجهه و برخورد با آن جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست و آلودگي شهرها از مهمترين دغدغه هاي مديران شهري است.‏
شهر ما زاهدان نيز از اين امر مستثني نيست و تهديدي که از طرف پسماندها متوجه ساکنان شهر و محيط زيست است ما را بر آن داشت تا به سراغ يکي از کارگزاران اداره امور شهر برويم و از مشکلات، چالش ها و بايد و نبايدهاي زندگي شهري در حيطه خدمات شهر و امور مربوط به شهرداري صحبت کنيم.
براي اين امر مهندس  یعقوبی نیا  شهردار منطقه 3 زاهدان گزينه اصلي ما بود.
کسي که در  این چند  سال حضورش در شهرداري منطقه 3تلاش هاي زيادي کرده است تا رسالت اصلي و مهم شهرداري و مجموعه مديريت شهري را به خوبي به سرانجام برساند. وي به گرمي پذيرايمان مي شود و به سوالاتمان چنين پاسخ مي گويد:


به ادامه مطلب رجوع شودادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه بیست و ششم دی 1393 و ساعت 15:8 |
 

به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی ایران روز پنجشنبه از ساعت 12 و 30 دقیقه در ورزشگاه ملی استرالیا در دومین بازی خود در جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم قطر رفت.

در دقیقه 3 پولادی سانتری را روی دروازه قطر ارسال کرد که ضربه سر آزمون را دروازه‌بان قطر مهار کرد. در دقیقه 8 شوت آرام مهاجم قطر را پولادی در محوطه جریمه ایران کنترل کرد.‬

در دقیقه 10 ضربه سر مهاجم قطر را مدافعان بلوکه کردند.‬ در دقیقه 13 سردار آزمون در پشت محوطه جریمه قطر و موقعیت آفساید صاحب توپ شد‬.

در دقیقه 13 شوت مسعود شجاعی از پشت محوطه جریمه قطر با اختلاف زیادی از بالای دروازه قطر به بیرون رفت.‬ در دقیقه 17 تیموریان از پشت محوطه جریمه قطر شوت بی دقتی زد که با اختلاف زیادی از بالای دروازه قطر به بیرون رفت.‬

در دقیقه 19 بازیکن قطری پا به توپ وارد محوطه جریمه ایران شد که مدافعان ایران توپ او را مهار کردند.‬

در دقیقه 20 داور خطای دژاگه را روی بازیکن قطر اعلام کرد اما اشکان معتقد بود خطایی انجام نداده است.‬ این ضربه کاشته قطر در محوطه جریمه ایران به مهاجمان قطری رسید که بازیکن قطری توپ را با سر به بالای دروازه ایران زد.‬

در دقیقه 24 اشکان دژاگه پا به توپ وارد محوطه جریمه شد و توپ را به مسعود شجاعی پاس داد که ضربه این بازیکن را بازیکنان قطری دفع کردند.‬

در دقیقه 27 کارلوس کی‌روش از بازیکنان تیم ملی ایران می‌خواهد که جلوتر بروند و روی دروازه قطر حمله کنند.‬ در دقیقه 28 ضربه سر آزمون را دروازه بان قطر به سختی به کرنر فرستاد.‬

در دقیقه 30 ارسال بازیکنان قطر از جناح راست را مدافعان ایران دفع کردند.‬

در دقیقه 32 اشکان دژاگه توپ را به آزمون پاس داد و ارسال این بازیکن را دروازه بان قطر مهار کرد.‬

تا دقیقه 33 تیم قطر 51 درصد صاحب توپ بوده و ایران 49 درصد مالکیت توپ را در اختیار داشته است.‬

در ابتدای نیمه دوم کرنر ایران در محوطه شش قدم قطر توپ به سردار آزمون رسید که ضربه او با اختلاف اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

تک گل پیروزی:

در دقیقه 51 اشکان حرکت کرد و از سمت چپ توپ به سردار آزمون رسید و او در محوطه جریمه با یک شوت دقیق و فنی گل اول ایران را به ثمر رساند.‬

در دقیقه 57 داور مسابقه به مسعود شجاعی به دلیل یک خطا روی بازیکن قطر کارت زرد نشان داد.‬

در دقیقه 61 ‬سردار آزمون مصدوم شد و رضا قوچان نژاد به جای او وارد ترکیب شد‬.

در دقیقه 65 قطر دوبار توپ را روی دروازه ایران ارسال کرد که در نهایت ضربه سر بازیکن قطر از کنار دروازه ما به بیرون رفت.‬

‫ در دقیقه 72 خسرو حیدری به جای مسعود شجاعی وارد میدان شد.‬ در دقیقه 74 اشکان دژاگه پا به توپ وارد محوطه جریمه قطر شد که ضربه آرام او را دروازه بان قطر مهار کرد.‬

در دقیقه 81 قوچان نژاد شوت زد که ضربه او را دروازه بان قطر گرفت و کی‌روش به شدت به این حرکت مهاجم ایران اعتراض کرد و بطری آب را به زمین کوبید.‬ در دقیقه 84 تمامی بازیکنان ایران در نیمه زمین خودمان جمع شده اند و دفاع می‌کنند‬.

در دقیقه 90 +1 مهاجم قطر در محوطه جریمه با سر به توپ ضربه زد که توپ به تیرک دروازه خورد البته پیش از این حرکت داور آفساید مهاجم قطر را اعلام کرد. در دقیقه 90+2 ارسال مستقیم روی دروازه ایران را حقیقی بازهم توپ را جمع کرد.‬

بعد از این اتفاق بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیر شدند‬.دلیل این درگیری ضربه دست مهاجم قطر به سر حقیقی بود.‬

صعود ایران با تک گل سردار آزمون

ایران با گل سردار آزمون پیروز میدان نبرد و صعودش را به مرحله یک چهارم قطعی کرد و در حال حاضر تیم دوم گروه با شش امتیاز است.

امارات به دلیل تفاضل گل بهتر صدرنشین است. بحرین و قطر هم حذف می‌شوند و بازی آخرشان تشریفاتی است.‬

تیم ملی ایران روز دوشنبه آینده 29 دی ماه ساعت 12 و 30 دقیقه با امارات بازی داریم. نتیجه این مسابقه برای تعیین سرگروهی مهم است.‬ روشن ایرماتوف ازبکستانی داور مسابقه بود.

ترکیب تیم ملی ایران:

علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی‌گنجی، مهرداد پولادی، احسان حاج‌صفی، وریا غفوری، آندرانیک تیموریان( 86- امیر حسین صادقی)، مسعود شجاعی( 72- خسرو حیدری)، جواد نکونام، سردار آزمون( 61- رضا قوچان نژاد) و اشکان دژاگه سرمربی: کارلوس کی‌روش این گزارش لحظه به لحظه تکمیل شد. 

 

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه بیست و ششم دی 1393 و ساعت 13:26 |
ساری - ایرنا - نماینده مردم شهرستانهای ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت : برای اجرایی شدن قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری از نمایندگان مجلس امضا جمع ی کنم.

'محمد دامادی ' شامگاه پنجشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه خبر در ساری به اهمیت حضور خبرنگاران در جامعه با هدف تنویر افکار عمومی گفت: با توجه به نقد های رسانه ها، فساد های اداری و اقتصادی در کشور وجود دارد.

وی به نقش رسانه در تذکر های به موقع از وجود مشکلات مردم و سهل انگاری مسوولان در انجام درست ماموریت ها اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند با فساد مقابله کند.

وی افزود : در چنین شرایطی هنوز مشکل بیمه خبرنگاران رفع نشده و خبرنگاری همچنان جزء مشاغل سخت محسوب نمی شود .

'سید رمضان شجاعی ' دیگر نماینده ساری در مجلس که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است، به وجود لایحه قانون حمایت از رسانه اشاره کرد و گفت: این لایحه که در دولت قبلی به مجلس ارائه شد با اشکالاتی در مواد آن مواجه شد که هنوز کمیسیون فرهنگی دولت قبلی و جدید آن را به مجلس ارایه ندادند.

وی ادامه داد: دولت قبلی می خواست درباره قانون جامع مطبوعات، لایحه ای را به مجلس پیشنهاد بدهد که سیاست های خود را پیش ببرد اما کمیسیون فرهنگی مجلس مانع از این کار شد.

وی با بیان اینکه قرار بود دولت دهم، اشکالاتی که کمیسیون فرهنگی بر لایحه قانون حمایت از مطبوعات گرفته را رفع کرده و مجدد به صحن مجلس بیاورد که این کار را انجام نداد، گفت: دولت یازدهم هم زیر بار برخی از اشکالاتی که به لایحه حمایت از مطبوعات گرفته بودیم، نرفت.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه موضوع سخت و زیان آور بودن خبرنگاری و بیمه تکمیلی و مقولات حقوقی از جمله مواد اصلی لایحه حمایت از رسانه ها است، گفت: از آنجاییکه پذیرش این مواد وزارت فرهنگ و ارشاد را وادار می کند تا بخشی از منابع خود را به این بخش اختصاص دهد، زیر بار نمی رود.

وی با بیان اینکه در قانون جامع حمایت از رسانه عمده دغدغه ما این است که سایت ها و خبرگزاری ها قانون ندارند، افزود: اکنون شکایت هایی که از خبرنگاران سایت ها و خبرگزاری ها صورت می گیرد در دادسرای عمومی و در جایی که یک سارق محاکمه می شود، مورد بررسی قرار می گیرد و هیئت منصفه ندارند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت ها به دنبال این هستند قانون مطبوعاتی مطابق با سیاست های خود تنظیم کنند، بیان داشت: در حالیکه قانون جامع حمایت از رسانه برای دولت وضع نمی کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بعد از بررسی لایحه بودجه، لایحه حمایت از رسانه از سوی دولت به مجلس ارائه نشود، مجلس این طرح را به جریان می اندازد.

وی به برخی مشکلات معیشتی و صنفی خبرنگاران اشاره کرد و بیان داشت: امروز احتیاج خبرنگاران عاملی شده است تا بسیاری از وظایف ها و رسالت ها به درستی انجام نشود .

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه بیست و ششم دی 1393 و ساعت 12:18 |
در اتفاقی عجیب در زایشگاه بیمارستان امام علی(ع) چابهار نوزادان دو خانواده با یکدیگر عوض شدند.جابجایی نوزاد سفید پوست با سیاه پوست در بیمارستان چابهار/دختری که پس از دو سال با هزینه 20میلیونی به خانواده برگشت

به نقل از طلوع کنارک، کمبود متخصص زنان و زایمان در چابهار و عدم ارائه خدمات مطلوب به ویژه در زایشگاه بیمارستان امام علی (ع) این شهرستان مدتهاست از سوی رسانه های محلی بیان می شود، و هر از گاهی حوادثی از قبیل فوت زنان و نوزادان در رسانه و محافل خبری منعکس می شود و نگرانی های شهروندان را افزایش می دهد.
در آخرین مورد خبر عوض شدن دو نوزاد دختر در زایشگاه بیمارستان امام علی (ع) شهرستان چابهار موجب نگرانی در میان خانواده‌های این منطقه که از خدمات بهداشتی و درمانی این بیمارستان بهره می‌برند، شده است. این در حالی است که وضعیت بهداشت و درمان در چابهار مطلوب نیست و علاوه بر نبود پزشک متخصص، امکانات مناسب این مشکل نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خانواده عبدالکریم باور از ساکنین شهرستان کنارک برای تولد فرزندانشان راهی بیمارستان امام علی (ع) چابهار شدند همه چیز تا اینجا خوب پیش می رود تا اینکه خانواده باور پس از گذشت چندماه از تولد دخترشان متوجه عدم شباهت فرزندشان به والدین شدند، موهای فرفری و رنگ تیره پوست او خانواده را به این موضوع حساس تر کرد، این ماجرا به اینجا ختم نشد و داشت اختلافات خانوادگی را تشدید می کرد، به حدی که شک همسر را برانگیخت، برای پیگیری بیشتر ادامه ماجرا را از زبان عبدالکریم باور جویا شدیم.
نیاز باور با فرزند خود بالاخره به دیدار خانواده رفت/گرفتن فرزند بیست میلیون ریال آب خورد!
“عبدالکریم باور” در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی طلوع کنارک، با اشاره به روند کند دادرسی و ابراز گلایه از کارکنان بیمارستان امام علی (ع) چابهار اظهار داشت: اگر بیمارستان ۱۰ تخت خوابه خلیج فارس کنارک با تجهیزات میلیاردی که مدتهاست از افتتاح آن می گذرد فعال بود و یا زایشگاه و امکانات آن در این بندر وجود داشت، شاید هیچ وقت چنین اتفاق ناخوشایندی برای خانواده مان رخ نمی داد.
وی افزود:خوشبختانه پس از دو سال با انجام آزمایش DNA توانستم ثابت کنم که فرزند من در زایشگاه عوض شده است.
“باور” با بیان اینکه اهل شهرستان سرباز و ساکن کنارک ، از راه صیادی و فروش ماهی روزگار می گذارد ،افزود: بخاطر اینکه فرزندم به من و همسرم شباهتی نداشت، نتوانسته بودم به دیدار خانواده ام در سرباز بروم.
وی با اشاره به اینکه پس از آزمایش دی ان ای مشخص شد فرزندی که دو سال از او بخوبی نگهداری کرده ام از من نیست،دنیا روی سرم آوار شد، اما از طرفی خوشحال شدم که بالاخره توانستم فرزند واقعیم را بیابم.
“باور” ادامه داد: با مشخص شدن این امر و برسی آن در دادگاه ، ابتدا خانواده سیاه پوست “تی” از دادن فرزند به من خوداری میکرد که با پادرمیانی معتمدین و ریش سفیدان و پرداخت ۲۰ میلیون ریال به خانواده سیاه پوست ” حیدر” بابت هزینه‌هایی که به جهت درمان نوزاد هزینه کرده بودند پرداخت کردم و توانستم به فرزندم برسم و اکنون که با شما صحبت میکنم در شهرستان سرباز پیش خانواده ام هستم.
به گزارش طلوع کنارک در سالهای اخیر وضعیت بهداشت و درمان در شهرستان چابهار به هیچ عنوان مورد رضایت مردم نبوده است و دردسرهای زیادی را برای مردم این نقطه به وجود آورده است، آبان ماه سال ۱۳۹۱ پرونده ای به شماره کلاسه ۳۹۶۰/ت/ه در هیات تجدید نظرانتظامی استان سیستان وبلوچستان با شکایت آقای انورجدگال مبنی بر فوت مرحومه صاحب خاتون بادغن در دست بررسی قرار گرفت و در بررسی ها و در رای صادره ازسوی هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی چابهار متوفی به میزان ۱۰درصد مقصراعلام، اما بعد از بررسی نهایی خانم (م،ج) متخصص زنان وزایمان به دلیل عدم رسیدگی به موقع و تشخیص نادرست مقصر اصلی این پرونده معرفی شد.
این درحالیست که مردم سیستان و بلوچستان از نبود سونوگرافیست زن در رنجند و برخی از بیماران باید با تحمل مشقات بسیاری مسافتی بیش از ۷۰۰ کیلومتر را برای رسیدن به یک سونوگرافیست زن طی کنند.
از طرفی تعطیلی بیمارستان ۱۰ تخت خوابی خلیج فارس کنارک با تجهیزات میلیاردی که وجود زایشگاه یکی از مسائل آن است مزید بر علت شده و باعث شده شهروندان کنارکی مسافت این شهر تا چابهار را برای خدمات پزشکی و درمانی طی کنند و همین موضوع بر مشکلات مردم این منطقه افزوده است.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه بیست و ششم دی 1393 و ساعت 11:48 |
  گزارش بازدیدسرلشکر صفوی مشاور عالی فرمانده کل قوا از یگان‌های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در منطقه سیستان و بلوچستان را منتشر کرد.سیستانی‌ها و بلوچ‌ها از اصیل‌ ترین اقوام آریایی هستند متأسفانه بین عموم زمانی که اسم سیستان و بلوچستان می‌آید مردم احساس ناامنی می‌کنند/سیستانی‌ها و بلوچ‌ها از اصیل‌ ترین اقوام آریایی هستند

، سرلشکر یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گزارش از سفر خود به سیستان و بلوچستان و بازدید از یگان‌های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را منتشر کرد، که در زیر مشروح آن را می خوانیم.
در ایام ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت در مأموریتی کاری به منظور بازدید از یگان‌های ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در منطقه جنوب شرق کشور به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم. در حاشیه یکی از بازدیدها در اطراف شهر زاهدان، توجهم به سمت چند کودک که بیرون از یک اتاق کوچک مشغول بازی با هم بودند جلب شد. به سمتشان رفتم.
متوجه شدم آنها دانش آموزان یک مدرسه هستند و کل مدرسه آنها در همان یک اتاق خلاصه می‌شد و دانش آموزان تا زمانی که معلمشان برسند مشغول بازی با یکدیگر بودند. به اتفاق همراهان داخل کلاس رفتیم. با آنها به گرمی سلام و احوالپرسی کردم و خواستم تا قرآن تلاوت کنند و کتاب فارسی شان را باز کرده و از روی آن بخوانند. آنها را تشویق کردم.

رنگ پریده‌گی چهره معصومانه آنها ناشی از سوء‌هاضمه و البته نبود امکانات مطلوب رفاهی بود. قلبم به درد آمد. ما یک حکومت هستیم چرا نمی‌توانیم از این ثروت ملی از این پول نفت برای پیشرفت و توسعه همه جانبه این منطقه هزینه کنیم. دردی که در این اتاق کوچک حس کردم مرا یاد خاطره‌ای از یکی از ملاقات‌هایم با رهبر معظم انقلاب در دوران فرماندهی سپاه انداخت.
یک زمان که محضر حضرت آقا شرفیاب شده بودم چهره ایشان گرفته بود؛ عرض کردم آقا اگر الان خسته هستید بنده بروم و زمان دیگری خدمت برسم. حضرت آقا که از دوران دفاع مقدس تا کنون بنده را به اسم کوچک صدا می‌زنند، فرمودند: آقارحیم چند شب است که خواب به چشمانم نمی‌رود؛ چرا در گوشه و کنار کشور ما با این ثروت و درآمد ملی که داریم افرادی هستند که سر بی‌شام بر بالین می‌گذارند و این مسئله مرا ناراحت می‌کند. ما مسئول هستیم عدالت اجتماعی را برای عموم مردم پیاده کنیم.
متأسفانه این استان یک عقب ماندگی تاریخی دارد و از نظر بنده نمی‌توان به صورت عادی و با تکیه به بودجه‌های فعلی و با قطره چکانی سرمایه، این منطقه را به پیشرفت و آبادانی رساند.بلکه باید با یک کار و سرمایه‌گذاری عظیم به غیر از بودجه‌های جاری که به این استان هرسال تخصیص داده می‌شود با محرومیت، فقر و نابرابری در این استان به مقابله برخاست.
واقعا جای یک طرح بزرگ راهبردی 10 یا 20 ساله برای این استان خالی است. یک برنامه راهبردی همه جانبه‌گرا با تخصیص یک بودجه مستقل شاید یکی از راهکارهای رفع مشکلات این استان باشد و متولی آن هم دولت است.
از نظر بنده این استان یک استان زرخیز با ظرفیت‌های گسترده و منحصربفرد است. این استان یک ساحل اقیانوسی بسیار زیبایی دارد. ظرفیت بندر این استان دارد به 6 میلیون تن می‌رسد. در این استان حدود یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب روان آب داریم. این باران‌های سیل آسایی که در این استان می بارد باید با احداث سد کنترل شود. از سوی دیگر باید از آب شیرین‌کنها هم استفاده شود اما اول باید آب‌های سطحی را کنترل کنیم.
این استان معادن فلز و سنگ‌های قیمتی فراوانی دارد. اخیرا سازمان زمین شناسی معادن زیادی در این استان شناسایی کرده است. در این استان معادت طلا، مس زیادی وجود دارد، حتی اخیرا در این استان فلز آنتیموان کشف شده است. آنتیموان یک فلز بسیار گرانبها و کمیاب است. در کل دنیا فقط چین، قزاقستان و استان سیستان و بلوچشتان ما این فلز را در دل خود دارند. این قله تفتان که از این استان پهناور آسمان را درنوردیده سنگ‌های آذرین دارد که مصارف زیادی دارد.
حتی در بحث گردشگری نیز می‌توان این استان را به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل کرد. در مسیر چابهار تا خلیج گواتر سمت چپ کوه‌های مریخی یکی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد توریستی استان است. در خلیج گواتر جنگل‌های حرا طبیعت دلنوازی را پدید آورده که ما نمونه آن در جزیره قشم مقصد بسیاری از گردشگران است. از چابهار که به سمت کنارک می رویم تپه‌های گل‌فشان از بی‌نظیرترین پدیده‌های این استان است.
اگر مردم ایران بدانند این استان امنیت دارند در تعطیلات نوروز یک میلیون نفر راه می‌افتند سمت چابهار یا کنارک؛ در تعطیلات نوروز بالای یک میلیون نفر گردشگر به بندرعباس سفر می‌کند. سواحل این استان جذابیت‌های گردشگری بالایی دارد. باید امنیت این استان در مقیاس ملی و با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور تبلیغ شود. متأسفانه نزد در تهران نزد عموم مردم زمانی که اسم سیستان و بلوچستان می‌آید مردم احساس ناامنی می‌کنند. امنیت اول امنیت ذهنی است.
این دانشگاه زاهدان هم اکنون 19هزار نفر دانشجو دارد و جزو بهترین دانشگاه‌های کشور ماست. آیا کشور از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه می‌تواند استفاده کند؟ آیا از نخبگان اینجا می‌توانیم استفاده کنیم؟
یکی از برنامه‌های دیگری که در این استان داشتم بازدید از گروهان ویژه شهدای وحدت بود. هنگام بازدید اینجانب سران یکی از قبایل بلوچ و ریش سفیدان محل نیز زحمت کشیده و در پایگاه به استقبال آمده بودند. با آنها به گرمی احوالپرسی کردم. یکی از اهالی با آواز دلنشین بلوچی به بنده خیر مقدم گفت.
دقایقی برای آنها صحبت کردم و گفتم خدار ا شکر می‌کنم که در ایام ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و فرزند برومند ایشان حضرت امام صادق(ع) و در هفته وحدت توفیق حضور در این منطقه را پیدا کردم. سلام مقام معظم رهبری را به آنها رساندم و از زحمات و تلاش‌های آنها برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه قدردانی کردم.
در ادامه گفتم آنچه که در ذهن بنده از تاریخ سیستان و بلوچستان وجود دارد این است که مردم شریف این خطه همواره با غیرت از استقلال ایران، از دیانت ایران، از ناموس و وطنشان دفاع کرده‌اند. شجاعت مردم این استان و مبارزاتشان با اجانب و انگلیسی‌ها و حمایت‌های 35 ساله‌شان از انقلاب و نظام اسلامی، تاریخ این منطقه را تاریخی پرافتخار و ستودنی رقم زده است.
سیستانی‌ها و بلوچ‌های ما از اصیل‌ترین اقوام آریایی هستند. اصالت بلوچ‌های ما در ایرانی بودن یک اصالت با نجابت و با غیرت است.
در ادامه دعا کردم که خدا همه را عاقبت بخیر کند. مهم این است که ما و شما آخر عمر عاقبت بخیر شویم و از صراط قرآن و از صراط رسول الله(ص) جدا نشویم. به مردم وفادار باشیم با مردم مهربان باشیم. مردمدار باشیم، مردمیار باشیم، به مردم خدمت بکنیم، ظلم نکنیم، دروغ نگوییم، دزدی نکنیم تا عاقبت بخیر شویم.
ما پاسدارها افتخارمان این است که می‌خواهیم در صراط مستقیم الهی حرکت کنیم، در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم، ما پاسدارها خودمان را جزو مردم می‌دانیم، بنده خودم یک روستازاده هستم و به این موضوع افتخار می‌کنم.
بعد از صحبت این بنده یکی از کودکان بومی اهل تسنن با صوتی دلنشین قرآن تلاوت کرد. او را به آغوش گرفتم و برای تشویق او به انس بیشتر با قرآن هدیه به وی دادم.
در کنار برنامه های نظامی در این سفر جلسه هم با اعضای هیئت امنای شعبه سیستان بلوچستان موسسه خیریه امدادگران عاشورا داشتم. در این جلسه یک ساعته همکاران خیریه گزارشی در مورد برنامه‌ها و اقداماتشان در سال 93 بیان کردند.
عقد تفاهمنامه با دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان و زابل در جهت دریافت کمک‌های دارویی و ارائه خدمات به مددجویان، راه اندازی 5 شعبه شهرستانی، راه اندازی 4 دفتر بیمارستانی در بیمارستان های مرکز استان ارائه خدمات به 550 بیمار محروم و 201 بیمار سرطانی از جمله اقدامات اجرایی آنها بود.
پس از شنیدن گزارش آنها و گوش دادن به درد دل ها و مشکلاتشان دقایقی برای آنها صحبت کردم.
از فعالیت‌های بسیار ارزشمند و خداپسندانه آنها تشکر کردم و گفتم شما می‌دانید این کار با یک اخلاص و صداقتی شروع شده است. ما اعتقادمان این است که اگر کاری با اخلاص و صداقت شروع بشود خود کار رشد پیدا می‌کند. هم اکنون در 23 استان کشور این موسسه شکل گرفته است.

حدود 300 هزار نفر مددجو را زیر پوشش گرفته‌ایم. این نشان‌دهنده این است که پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان، همکاران علوم پزشکی و سازمانها به این تشکیلاتت و خیریه اعتماد پیدا کرده‌اند که مسئولان این خیریه آدم‌هایی هستند که برای خودشان چیزی نمی‌خواهند بلکه هدف آنها رسیدگی و خدمت به عموم بیماران است. این اعتماد سرمایه اصلی شماست.بنده به شما بزرگواران توصیه می‌کنم این ظرفیت اعتماد را توسعه دهید.
توصیه دومم گسترش مجمع خیرین است. هرچقدر شما بیشتر خیّر جذب کنید چه خیّر به عنوان افراد و چه خیّر به عنوان سازمانها، در آن صورت خدمات بیشتر و مناسب‌تری ارائه خواهید داد. هم اکنون در تهران چند شرکت بزرگ داروسازی کمک‌های بزرگی را ارائه می‌دهند.
اگر شما در این استان داروها را حتی با تخفیف هم بگیرید باز مناسب خواهد بود.
به آنها توصیه کردم از ظرفیت آیت‌الله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان استفاده کنند. آقای سلیمانی انسانی با فکر بلند، با ایمان و اخلاق بسیار خوب و وجود ایشان و عقلانیت و تدبیر ایشان برکتی است.
در گسترش واحدهای شهرستانی کمی احتیاط کنید. ابتدا ببینید چقدر سرمایه می‌خواهد و متناسب با جذب خیّر کار را جلو ببرید. سعی کنید از ظرفیت خیرین خارج از کشور و مردم این منطقه که مقیم خارج از کشور هستند استفاده کنید. از خیرین خارج از استان نیز مانند خیرین استان تهران، اصفهان، فارس و... استفاده کنید.
در پایان سابقه تشکیل موسسه در سال 1381 و روندی که تاکنون طی شده است را شرح دادم و گفتم کار خیر مانند درختی است که با یک نیت خوب کاشته می‌شود و خداوند در آن رشد و برکت قرار می‌دهد. مطمئن باشید کار شما که به نام خدا و حضرت فاطمه زهرا(س) است رشد خواهد کرد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در پنجشنبه بیست و پنجم دی 1393 و ساعت 11:40 |
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی با مشارکت خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان برگزار و برترین های این حوزه انتخاب، معرفی و تجلیل خواهند شد.

سردار حسین رحیمی روز چهارشنبه درنشست هم اندیشی با مدیران و سردبیران و خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی استان اظهار داشت: مهر ناامنی به ناروا بر پیشانی این استان خورده است و همین مساله احساس ناامنی را در میان مردم افزایش داده بطوریکه حجم احساس نا امنی بیشتر از اقدامات اشرار و گروهک های تروریستی است.

وی با اشاره به اینکه رسانه های ارتباط جمعی بازوی توانمند نیروی انتظامی هستند، افزود: نیروی انتظامی به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت عمومی با تلاش شبانه روزی به وظایف و رسالت خویش عمل می کند و در این زمینه رسانه ها می توانند زمینه ساز ارتقا احساس امنیت در میان مردم باشند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: همکاری نزدیک نیروی انتظامی و رسانه های ارتباط جمعی زمینه ساز برگزاری جشنواره رسانه، نظم و امنیت شده است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: این جشنواره در سه بخش خبر، مصاحبه و گزارش برنامه ریزی شده است که علاقه مندان می توانند آثار انتشاری خود در مقطع زمانی 30 دی 92 تا یکم دی 93 را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

وی مهلت ارسال آثار را 30 دی ماه جاری عنوان کرد.

وی تقویت بسترها و زمینه های همکاری رسانه ای در نظم و امنیت عمومی، بسط و گسترش تعامل هدفمند ناجا و رسانه ها، تقویت سهم رسانه ها در پیشگیری اجتماعی را از اهداف این جشنواره عنوان کرد.

سردار رحیمی گفت: این جشنواره در محورهای ظرایف روان شناختی نشر و تحلیل اخبار حوادث و رخ دادها، ابعاد جامعه شناختی تهیه، تدوین و انتشار اخبار اجتماعی، کنش وری رسانه ها در حیطه ترویج قانون گرایی و نظم پذیری، سازوکارهای رسانه ای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی، سهم و نقش رسانه ها در ارتقای تعامل پلیس و مردم برگزار می شود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان زمان پایانی این جشنواره را اسفند ماه امسال ذکر کرد و گفت: هیات داوران این جشنواره که از میان افراد متخصص و بی طرف تعیین شده اند، آثار ارسالی را مورد بررسی قرار داده و نفرات برتر را معرفی خواهند کرد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 و ساعت 12:18 |
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان جدیدترین اعترافات 18 تروریست و شرور دستگیر شده در جنوب استان را تشریح کرد

.

سردار 'حسین رحیمی' روز چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه در زاهدان گفت: انهدام باند بزرگ تروریستی پس از سه ماه فعالیت شبانه روزی در عملیاتی هماهنگ و با تلاش ویژه همکاران نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و قرارگاه قدس سپاه انجام شد.

وی اظهار داشت: به دنبال تعدد عملیات های خرابکارانه در جنوب سیستان و بلوچستان که حجم آن از مقدار طبیعی عبور کرده بود تصمیم به کار دقیق تر در این رابطه گرفته شد.

وی گفت: آخرین عملیاتی که این تروریستها علیه نیروی انتظامی انجام دادند در پاسگاه رییس آباد در حدود چهار ماه قبل بود، در این حادثه چهار مامور نیروی انتظامی که با یک دستگاه خودرو برای ابلاغ ارجاعات قضایی به روستاهای شهرستان سرباز رفته بودند بعد از گرفتاری در کمین این گروه و تیراندازی به شدت مجروح شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: از غروب این حادثه پیگیری برای شناسایی این افراد که علاوه بر اقدامات متعدد ضد امنیتی، چندین مورد تله گذاری و بمب گذاری در محورهای انجام داده بودند در دستور کار قرار گرفت و در کمتر از 24 ساعت دو متهم به همراه سه قبضه سلاح و دو دستگاه خودرو و موتورسیکلت دستگیر شدند.

سردار رحیمی افزود: با تلاش های صورت گرفته متهمان بعد از 20 روز اعتراف کردند که جزو یک گروه هستند که در عملیات های متعدد علیه مردم و پلیس شرکت داشته است و با این اعترافات تعداد دیگری از اعضای این گروه شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: بر اساس اعترافات اعضای دستگیر شده، وجوه نقد از طرف یک فرد که در دو کشور عربی فعالیت داشت به حساب یک فرد دیگر در استان واریز می شد و این فرد نیز پول دریافتی را به سرگروه تحویل داده و در نهایت برای هر عملیاتی چهار تا 10 میلیون ریال به افراد مسلح پرداخت می شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: این گروه از سال 86 شکل گرفته و با هدف ایجاد ناامنی، جنایات خود را در سطح استان انجام می داد.

وی ادامه داد: این گروه بر اساس دستورات صادره تلاش داشت حتی به اندازه به رگبار بستن یکی از واحدهای نظامی و انتظامی یا تیراندازی در سطح شهر به ماموران با هدف بهره برداری رسانه ای فضای استان را ناامن کند.

وی تاکید کرد: آنچه می گفتیم که بعضی از این گروه ها به نام بلوچ سال های سال است به مردم سیستان و بلوچستان ظلم می کنند در اعترافات اعضای این باند کاملا مشهود است، وقتی از آنان سوال می شد که چرا معلم ها را شهید کردید، گفتند دستور این بوده که باید تمام این معلم ها از این جا بروند و افراد دیگر جایگزین شوند.

سردار رحیمی مشارکت در شهادت مولوی مصطفی جنگی زهی امام جمعه اهل سنت راسک و یک نفر همراه وی، به شهادت رساندن معلمان جواد نوروزی در سال 93، محمد اسلامی سال 91 و عیسی شهرکی به همراه بسیجی اهل سنت ادهم صبوری سال 93، به شهادت رساندن محمدرضا صیادی کارمند ثبت احوال سرباز و دو نفر از کارکنان نیروی انتظامی در ایست و بازرسی سرباز به همراه مجروحیت یک سرباز وظیفه در سال 91 را از مهمترین جنایات این گروه عنوان کرد.

وی افزود: به شهادت رساندن یکی از سربازان هنگ مرزی جنوب استان و مجروح کردن چهار نفر از نیروهای این هنگ در سال 92، ترور یوسف پام و عین الله دشتی از اهالی محل به بهانه حمایت از نظام جمهوری اسلامی، اقدام به ترور ناموفق کارمند ثبت احوال، کارگذاری تله انفجاری در مسیر یگان امداد نیروی انتظامی در سال 92، اجرای تله انفجاری در مسیر خودروهای پلیس راه جکیگور در سال 93 و اجرای تله انفجاری و کارگذاری بمب در مسیر خودروی های هنگ مرزی جنوب استان، پاسگاه کلات و جنگل از دیگر اعترافات متمهان دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس اعترافات دستگیر شدگان، اعضای گروه بین یک تا سه ماه آن طرف مرز در کشورهای افغانستان و پاکستان آموزش های نظامی و عقیدتی را فرا می گرفتند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 و ساعت 11:26 |
روزنامه قانون: امام جمعه اصفهان وحدت را از سیاست‌های اصولی و اصلی ایران اسلامی عنوان کرد و بر این اساس دیدار  مولوی عبدالحمید عالم اهل سنت با مقام معظم رهبری در روز ولادت پیامبر اکرم و هفته وحدت را دور از انتظار  ندانست.

????? ??????? ???? ? ???????? ??????? ???? ???????
محمد تقی رهبر تاکید می‌کند: بعد از این دیدار تندرو‌هایی که خود را پیرو آیت ا… خامنه ای می‌دانند و ادعای ولایتمداری دارند و با توهین به مولوی عبدالحمید، این عالم اهل سنی را نقد می‌کردند،‌ از خط و مشی رهبر معظم انقلاب تبعیت کنند.

روز جمعه، مولوی عبدالحمید عالم اهل سنت با مقام معظم رهبری دیدار داشتند، این دیدار چه پیامی داشت؟

باید تاکید کرد که این دیدار در هفته وحدت و روز مولود پیامبر اکرم(ص) انجام شد. نامگذاری هفته وحدت به سال‌های قدیم و به زمان حضرت امام خمینی(س)برمی‌گردد. ما جزو اولین‌های برگزاری کنفرانس وحدت بودیم. در کل سیاست اصولی  نظام جمهوری اسلامی، وحدت  سنی و شیعه در مقابل دشمنان اسلام است. ما به دنبال جلوگیری از سنگ‌اندازی‌هایی هستیم که امروز  به اسم سنی و شیعه با هدف تفرقه در جهان درست می‌شود.
پیام این دیدار‌ها، اجلاس‌ها، گفت‌وگو‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها تحت عنوان وحدت، این است که مسلمان‌ها چه سنی چه شیعه بین خود اختلافی نداشته باشند. ما به دنبال این هستیم که سنی و شیعه نزاع  و رو در رویی با یکدیگر نداشته باشند تا دشمن از آن سوء استفاده نکند. نباید فراموش کرد که دشمن با جدا کردن سنی‌ها و شیعه‌ها تلاش دارد شکافی بین مسلمانان جهان ایجاد کند. امروز شاهد ایجاد گروهک تروریستی هستیم که به اسم اسلام، بسیاری از شیعه‌ها و بعضا، غیر شیعه‌ها را می‌کشند. آنها با این کار تلاش دارند فتنه کنند و بر اختلافات دامن بزنند. رهبری نظام و بزرگواران اسلام این مجال را  از آنها می‌گیرند، یکی از راه‌های این کار همین دیدارهاست. اینکه مقام معظم  رهبری با عالم سنت  گفت‌وگو کنند، آنها را می‌پذیرند، پیامی  کاملا واضح و روشن برای دنیا دارند.

دیدار عبدالحمید با رهبر معظم انقلاب بعد از مدتی انجام شد، چطور شد با گذشت این مدت دیدار صورت گرفت؟ ‌آیا دلیل خاصی وجود داشت؟

دلیل خاصی نداشت. هفته  وحدت و همایش وحدت مجال این دیدار را فراهم کرد. بسیاری از علمای اهل سنت و شیعه  در هفته وحدت دور هم جمع شده بودند. همین موضوع بهانه‌ای شد تا مقام معظم رهبری و این عالم اهل تسنن دیدار و گفت‌وگویی داشته باشند. همیشه وحدت بین شیعه و سنی ضروری است. اما امروز با شرایطی که در جهان نسبت به مسلمانان ایجاد شده است و دشمن تلاش دارد با فتنه بین شیعه و سنی اختلاف افکنی کند، دیدار بین علمای سنی و شیعه، ضروری‌تر است.

دیدار مقام معظم رهبری با این عالم اهل سنت، برای سیاستمداران و دولتمردان داخلی نیز پیام آور بود؟ این روزها صحبت‌هایی از عدم تعامل جریان‌های سیاسی شنیده می‌شود. آیا این دیدار تاثیری بر وحدت بین جریان‌های سیاسی کشور دارد؟

اصولا وحدت و همدلی از سیاست‌های همیشگی مقام معظم رهبری و نظام است که باید همه اقشار و به ویژه‌ گروه‌های سیاسی از آن تبعیت کنند. حضرت آقا همیشه به جریان‌های سیاسی توصیه کردند که نباید بحث و گفت‌وگوها به جدال و رو در رویی منجر شود. باید از روش‌های مقام معظم رهبری در ایجاد وحدت و همدلی درس بگیریم. رهبر انقلاب همیشه تذکراتی به جریان‌های سیاسی داشتند که نباید اختلاف نظرهای باعث جدایی شود. البته تا زمانی که جریان‌های سیاسی از خط قرمزهای مورد تاکید رهبری معظم عبور نکنند، تاکید همیشه بر همدلی و وحدت است.

در سال‌های اخیر برخی جریان‌های تندرو، انتقادهای تندی به عبدالحمید عالم اهل تسنن داشتند، بعد از دیدار ایشان با مقام معظم رهبری، تندرو‌ها چه تغییری باید در رویه گذشته‌شان نسبت به این عالم اهل سنت داشته باشند؟

به تندرو‌ها و رسانه‌هایی که تا دیروز رفتار نامناسبی با این عالم اهل سنت داشتند توصیه می‌کنم، روش مقام معظم رهبری را  ملاک خود قرار دهند. باید موضع‌گیری‌های رهبر انقلاب، الگو باشد و از خط و مشی ایشان تبعیت کنند. امروز روزی نیست که بخواهیم درباره بحث‌های تفاوت مذاهب با هم اختلاف داشته باشیم. امروز فتنه دشمن نسبت به اسلام اوج گرفته است. ضرورت  وحدت و تبعیت از مشی رهبری بیشتر احساس می‌شود و نباید به اختلاف پراکنی بین مسلمانان  دامن بزنیم.

به نظر شما علمای اهل سنت می‌توانند در کاهش تنش‌های ایران و عربستان موثر باشند؟

نمی‌خواهم نسبت به  رابطه ایشان با عربستان و کشورهای دیگر حرفی بزنم. به هر حال ما در این موضوع اظهار نظر نمی‌کنیم. اما اصولا ما با عربستان به عنوان یک کشور اسلامی همدلی خواهیم داشت، اگر آنها هم با سیاست‌های وحدت ایران همراه شوند و با تحریک آمریکایی ها به دنبال اختلاف با ایران اسلامی نباشند.  در تمام سال‌های اختلاف بین ایران و عربستان، این عربستانی‌ها بودند که با ما راه نیامدند و خط و مشی‌ شان در مسیر وحدت نبود.
این در حالی است که ایرانی‌ها با توصیه امام خمینی(س) از ۳۵ سال پیش، به مکه می‌روند، در اجتماعات سنی‌ها حضور پیدا می‌کنند و باآنها در مسجد النبی نماز جماعت می‌خوانند. اما متاسفانه عربستانی‌ها تحت تاثیر آمریکایی‌ها و عوامل بیرونی  نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران،  رفتارهای ناپسند دارند. سیاست و روش‌های ایران در تمام این سال‌ها وحدت بود. با این حساب برای ایجاد وحدت بین ایران و عربستان، این سعودی‌ها هستند که باید در رفتارشان تجدید نظر کنند.

آیا این دیدارها تاثیری بر تغییر رفتار عربستان نسبت به ایران خواهد داشت؟

این تغییر رفتار بستگی به عقلانیت و برداشت درست آنها از سیاست‌های ما و درک وحدت دارد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در دوشنبه بیست و دوم دی 1393 و ساعت 8:56 |
  در دیدار جمعی از مسئولان با رهبر انقلاب برخی شخصیت های اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید امام  جمعه اهل سنت زاهدان نیز حضور داشت.

در خجسته سالروز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و ولادت پربرکت امام صادق(ع)، جمعی از مسئولان کشور و برخی علمای شیعه و سنی در کنفرانس وحدت اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ورئیس شورای هماهنگی حوزه های علمیه اهل سنت استان سیستان وبلوچستان  نیز در حاشیه این کنفرانس با رهبر معظم انقلاب دیدار صمیمانه ای کرد.دیدار مسئولان، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامیدیدار مسئولان، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامیدیدار مسئولان، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامیدیدار مسئولان، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامیعکس/ دیدار صمیمانه رهبر معظم انقلاب و مولوی عبدالحمیددیدار مسئولان، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامیدیدار مسئولان، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه نوزدهم دی 1393 و ساعت 22:18 |
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، در دومین نشست عمومی علما و اندیشمندان جهان اسلام در کنفرانس وحدت اسلامی ضمن تاکید بر اهمیت وحدت امت اسلام، «نادیده گرفتن واقعیت‌ها» را از چالش‌های اصلی وحدت امت اسلامی عنوان کردند

.۱۰۹۳۱۱۰۴_۷۸۴۲۸۶۰۰۴۹۷۹۸۱۹_۳۳۱۶۲۲۰۳۷۸۷۹۰۶۳۸۸۷۳_n

 وی  در این نشست که روز (پنجشنبه ۱۸ دی) برگزار شد، پس از تلاوت آیه ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُونِ*فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَیْنَهُمْ زُبُرًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ۵۲،۵۳] ابتدا خدمت تمامی میهمانان این نشست، به ویژه میهمانان خارجی، خیرمقدم عرض نموده و سپس از برگزارکنندگان کنفرانس وحدت تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت تمامی میهمانان گرامی، به ویژه میهمانانی که از خارج ایران تشریف آورده و میهمان همه ما هستند، خیرمقدم عرض می کنم و میلاد مسعود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و فرا رسیدن هفته وحدت را خدمت تک تک حاضرین در این محفل و مجلس تبریک عرض می‌کنم. هم‌چنین از جناب آیت الله اراکی و سایر همکاران گرامی ایشان در مجمع التقریب بین المذاهب تقدیر و تشکر میکنم که در راستای وحدت و تقریب بین المذاهب تلاش می‌کنند و سالانه چنین محافل و مجالس بزرگ و فراگیری در سطح بین المللی برای تقریب مذاهب تشکیل می‌دهند. هم‌چنین از رهبر معظم انقلاب و نیز دولت تدبیر و امید به خاطر توجه و اهمیتی که برای وحدت مسلمین قائل هستند تشکر می‌کنم.

مولانا عبدالحمید در ادامه به بیان مطالبی پیرامون اهمیت وحدت امت اسلامی پرداخت و گفت: موضوع کنفرانسی که در حال برگزاری است وحدت امت اسلامی، چالشها و راهکارهاست. وحدت یک ضرورت و تکلیف و یک فریضه است. وظیفه تک تک مسلمانان است که با یکدیگر متحد باشند، زیرا وحدت دستور خداوند متعال و امری الهی است؛ آیات و احادیث متعددی به وحدت مسلمانان تاکید دارند. لذا ما نمی‌توانیم به جز وحدت به چیز دیگری بیندیشیم، زیرا ما مسلمانیم و این دستور شریعت ماست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان وحدت را “یک ضرورت عقلی” دانست و خاطرنشان کرد: از لحاظ عقلی نیز وحدت بسیار مهم و ضروری است. عقل میگوید که امتهای مترقی و فهیم و ملتهای بافرهنگ در دنیا آنانی هستند که دنبال وحدت باشند. تفرقه و اختلاف مایه بدنامی و نصیب ملتهای بی فرهنگ و بی دانش است. وحدت مایه سربلندی، عزت و قدرت ملتهای ضعیف است. ملتهای ضعیف با وحدت قوی، و ملتهای قوی قویتر می‌شوند، ولی تفرقه، ملتهای ضعیف را از بین می‌برد و ملتهای قوی را ضعیف می‌کند. اگر تاریخ را مطالعه کنیم نمونه‌های زیادی برای این موضوع پیدا می‌کنیم که در این محفل فرصت بیان آنها نیست.

مدیر دارالعلوم زاهدان سپس به چالشهای پیش روی وحدت اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده ندیدن واقعیتها مهمترین چالش پیش روی مسیر وحدت امت اسلامی است؛ وقتی واقعیتها و حقایق موجود را نبینیم دچار مشکل می‌شویم. عده‌ای هستند که واقعیتها را می‌بینند اما روی آنها پرده می‌کشند و تکبر، تعصب و غفلت اجازه دیدن واقعیتهای موجود را به آنها نمی‌دهد، لذا با مشکلات مواجه می‌شوند.

ایشان در ادامه افزود: علت تمام مشکلات موجود در جهان، از قبیل تفرقه و اختلاف و ناکامی جامعه جهانی، سازمان ملل و شورای امنیت در مهار بحرانها به این برمی‌گردد که حقایق و واقعیتهای جامعه نادیده گرفته شدند. به عنوان مثال وقتی اسرائیل غاصب سرزمین فلسطین را اشغال کرد، آمریکا و اروپا و سایر قدرتهای غرب و شرق، واقعیتهایی از قبیل ملت فلسطین، سرزمینی که متعلق به آنهاست و اینکه بیت المقدس متعلق به مسلمانان است، را نادیده گرفتند و از اسرائیل حمایت کردند و از حق وتو بر خلاف عدالت و انصاف کار گرفتند و دست اسراییل را در قتل عام مردم فلسطین و تخریب منازل آنها باز گذاشتند.

مولانا عبدالحمید افزود: نادیده گرفتن این واقعیتها سبب شده است که اکنون جامعه جهانی در مهار تروریزم عاجز بماند. اگر آمریکاییها واقعیتها را می‌دیدند با حمله یازده سپتامبر مواجه نمی‌شدند. اگر شوروی سابق واقعیتها را می‌دید، با فروپاشی مواجه نمی‌شد. اگر دولتهای منطقه و دولتهای مسلمان، نمی‌گویم اسلامی، حقایق و واقعیتها را می‌دیدند با قیام ملتها مواجه نمی‌شدند. اگر شاه ایران این واقعیت را می‌دید که ملت ایران یک ملت مسلمان است و نمی‌تواند بدون اسلام زندگی کند، و اگر حوزه‌های علمیه قم و علمای شیعه و سنی و امام راحل را می‌دید و به این واقعیتها توجه می‌کرد شاید با این انقلاب روبرو نمی‌شد که مجبور شود این مملکت را رها کند.

ایشان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام حکومتهایی که از بین رفته و بسیاری از حاکمانشان در زندان هستند، به این خاطر است که حقیقت ملت خودشان و واقعیتهای موجود را ندیدند؛ آنان هنگامی که با مشکلات و چالش روبه‌رو شدند، تکبر کردند و گفتند ما جلوی ملت می‌ایستیم، نتیجه این شد که نتوانستند مقابل ملتها بایستند و خودشان به زندان رفتند، یا کشته شدند و یا فرار کردند. لذا دیدن واقعیتها برای ما حیاتی است.

گفتمان، مذاکره و تشکیل حکومتهای فراگیر راه حل مشکلات جهان اسلام است
امام جمعه اهل سنت زاهدان از “گفتمان، مذاکره و تشکیل حکومتهای فراگیر” به عنوان راه حلهای مشکلات جهان اسلام یاد کرد و اظهار داشت: بعضی از سخنرانان کنفرانس وحدت در سخنان خودشان از جنگ صحبت کردند، ولی بنده اعتقاد را ندارم که جنگ راه حل باشد، بلکه به اعتقاد بنده گفتمان و مذاکره و تقسیم قدرت و تشکیل حکومتهای فراگیر و ملی و دریافتن یکدیگر راه حل است. اگر ما افراد معتدل را در بین گروههای تندرو پیدا کرده و با آنها پای میز مذاکره بنشینیم و از طریق آنها حرف خودمان را به تندروها برسانیم، نتیجه بخش خواهد بود.

ایشان نقش علمای شیعه و سنی را در ایجاد وحدت را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر پای علما و نخبگان شیعه و سنی را به صحنه بکشیم بسیار موثر خواهد بود. ما می‌توانیم از طریق صلح و مذاکره و گفتمان و بها دادن به یکدیگر راه حلی به وجود بیاوریم و این مسایل را حل کنیم.

مولانا عبدالحمید روش مبارزه غرب با تروریزم را زیر سؤال برد و گفت من به روش مبارزه آمریکا و اروپا با تروریزم اعتقادی ندارم و قطعا میدانم که این مبارزه پیروز نیست، زیرا اینها به جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه می‌کنند. علت به وجود آمدن تروریزم در جهان نادیده گرفتن مسأله فلسطین و بها ندادن به ملتهاست؛ به اعتقاد بنده اگر امروز فلسطین آزاد شود و به استقلال برسد، بالاترین مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. تروریسم نتیجه خشم ملتهاست. البته بنده نیز تروریزم را محکوم می‌کنم و مخالف سرسخت خشونت و افراطگرایی هستم، اما باید توجه داشت که همه اینها معلول چه علتهایی هستند. متاسفانه امروزه با معلول مبارزه می‌شود و علت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید در پایان سخنانشان تاکید کرد: توصیه بنده این است که شیعه و سنی در سطح دنیا یکدیگر را دریابند و همدیگر را در آغوش بگیرند. به یکدیگر بها دهند. به حقوق و آزادیهای یکدیگر احترام بگذارند. ملتهای اسلامی، اعم از فرق و گرایشهای مختلف اسلامی یکدیگر را دریابند تا ـ إن شاء الله ـ بتوانند مشکلات را حل کنند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در پنجشنبه هجدهم دی 1393 و ساعت 22:23 |

 .

 مردم و شخصیت های استان در کمپین وحدت

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در پنجشنبه هجدهم دی 1393 و ساعت 21:53 |
به گزارش خبرنگار تقریب(تنا)، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نشست عمومی علما و اندیشمندان جهان اسلام درحاشیه کنفرانس وحدت اسلامی، با قدردانی از مقام معظم رهبری به سبب اهمیت و توجه ایشان به مسئله وحدت مسلمانان، گفت: وحدت یک فریضه برای همه مسلمانان است و از نظر عقلانی نیز این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: در دنیا شاهد هستیم که امت های فهیم و با فرهنگ خواهان وحدت هستند زیرا تفرقه موجب تضعیف آنان می شود.

.وحدت یک فریضه و تکلیف است

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به موضوع کنفرانس وحدت امسال یعنی چالش های پیش روی امت اسلامی، خاطرنشان کرد: چالش هایی که در مسیر امت اسلامی قرار دارد، ندیدن واقعیت های موجود است؛ زمانی که ما واقعیت های موجود را نبینیم، دچار سختی و مشکلات زیادی خواهیم شد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی با بیان اینکه تعصب و غفلت برخی افراد مانع دیدن واقعیت ها می شود، افزود : تفرقه و ناکامی های شورای امنیت و سازمان ملل متحد ناشی از ندیدن همین واقعیت ها است به عنوان مثال حمایت آمریکا و غرب از اسرائیل غاصب و به رسمیت نشناختن فلسطین از جمله این ناکامی ها است. فلسطین سرزمین مسلمانان است اما با این حال، اسرائیل با حمایت غرب توانسته است مردم مظلوم این سرزمین را قتل عام کند.

وی با تأکید بر اینکه جنگ راه حل مشکلات موجود منطقه نیست، گفت : راه حل این مشکلات، مذاکره و تشکیل گروه های ملی و درک یکدیگر است و اندیشمندان شیعه و سنی می توانند از طریق گفتمان و بها دادن به یکدیگر تمام مسائل موجود را حل و از تفرقه جلوگیری کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن محکوم کردن تروریسم جهانی، به شیعیان و اهل سنت جهان توصیه کرد که با احترام به آزادی و عقاید یکدیگر و درک دیگر مذاهب اسلامی، مشکلات جهان اسلام را حل کنند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در پنجشنبه هجدهم دی 1393 و ساعت 21:32 |
رییس‌جمهور: «باید از‌‌ همان کتاب‌های دوره‌ی دبستان به فرزندانمان بیاموزیم که یکدیگر را به رسمیت بشناسند و مذاهب مختلف را به عنوان شاخه‌های یک درخت واحد ببینند و این دیدگاه را به دانشگاه‌‌ها، حوزه‌ها و مدارس دینی نیز نشر دهیم.»

islahweb-13429-1420838835

  دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان، در سخنانی در چهارشنبه ۱۷ دیماه‌ تأکید کرد: «اگر تعدادی از مذاهب را در مسیر اهداف و تعداد دیگری از مذاهب را در مسیر معکوس و به سمت دوری از هدف تلقی کنیم، وحدت حاصل نخواهد شد.»

اظهارات رییس‌جمهوری، در جریان یک سخنرانی «کنفرانس وحدت اسلامی» در تهران بیان شده که وی در آغاز آن تأکید کرده است: «برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها به تنهایی قادر به تبدیل تفرقه در دنیای اسلام به وحدت نیستند.» ‌

سفارش دکتر روحانی در مورد به رسمیت شناختن مذاهب مختلف از دوره آموزش دبستانی، در شرایطی بیان شده که کتاب‌های درسی سیستم آموزش و پرورش سراسری ایران، عمدتاً بر مبنای باورهای شیعه‌ی اثناعشری تهیه می‌شوند.

در کشورمان، برای دانش‌آموزان اهل کتاب و زرتشتی، امکان امتحان دادن درس «تعلیمات دینی» بر مبنای باورهای دینی خود وجود دارد و دانش‌آموزان اهل سنت نیز، می‌توانند احکام و یکسری مبانی اعتقادی را بر مبنای آموزه‌های مذهبی خود امتحان بدهند.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفته است: «برای رسیدن به وحدت باید همه‌ی ساز و کار‌ها را در مسیر وحدت به کار بگیریم و مثلاً اگر شبکه‌ای رادیویی یا تلویزیونی به نام دفاع از اهل سنت و شیعه در برابر مذهبی دیگر ایستاد، و اگر کسی به نام دفاع از مقدسات مذهبی به مقدسات مذهب دیگری توهین کرد، باید با صدای واحد آن را محکوم کنیم.»

رئیس جمهور در اشاره‌ای به وضعیت اقلیت‌های سنی و شیعه در کشورهای اسلامی، گفته است که در این کشور‌ها «همه‌ی مذاهب باید در حکومت شریک باشند.»

آقای روحانی افزود: «معنی وحدت این نیست که مذاهب مختلف دست از مناسک خود برداشته و بر طبق فقه خود عمل نکنند.»

جامعه‌ی اهل سنت ایران از مدت‌ها پیش خواستار برابری در عمل به مناسک مذهبی خود بوده‌اند. اعضای اقلیت سنی، به‌ محدودیت و منع در برگزاری نماز اعیاد اسلامی قربان و فطر، در شهرهای بزرگ ازجمله‌ تهران، انتقاد داشته‌اند.

رئیس جمهور در سخنرانی‌اش، همچنین در اشاره‌ای به وضعیت اقلیت‌های سنی و شیعه در کشورهای اسلامی، گفته است که در این کشور‌ها «همه‌ی مذاهب باید در حکومت شریک باشند.»

این درحالی است که‌ رییس‌جمهوری که‌ -رأی معنادار جامعه‌ی اهل سنت ایران به‌ وی نقشی مؤثر در انتخاب وی به‌ عنوان رییس‌جمهور داشت-در تبلیغات انتخاباتی خود، از حقوق شهروندی برابر و از به‌ کار گیری نیروهای متخصص و شایسته‌ی اهل سنت در مناصب و پست‌های مدیریتی در سطح کلان و میانه‌، سخن می‌گفت، که‌ روند کار، در برخی از مناطق، تاکنون درحد انتظار  و رضایتبخش نبوده‌ است.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 22:17 |
 ایرنا - تولیت آستان امام خمینی (ره) شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی، پیام آوران صلح و دوستی هستند، گفت: ایجاد وحدت نیازمند عمل است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «سیدحسن خمینی» در جمع علما و اندیشمندان 65 کشور شرکت کننده در بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی حضور یافتند، اظهار کرد: برپایی کنفرانس اسلامی و هفته وحدت به نام پیامبر (ص) فرصتی برای نزدیک شدن دلها به نبی مکرم اسلام (ص) است.

وی اضافه کرد: پیامبر اسلام همه هویت بشیریت است و امروز دنیا محتاج به نگاه ایشان است.

نوه امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه وحدت با شعار اتفاق نمی افتد، گفت: ایجاد وحدت امروز نیازمند عمل است. سخنوری کردن خوب است، اما اگر عمل نباشد هیچ فایده ای ندارد. هر کس برای خدا برخیزد، بداند یک گام جلوتر از همه است.

سیدحسن خمینی با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) افزود: دل های ما مانند بدن خسته می شود؛ خستگی بدن را درک می کنیم اما خستگی دل گاهی بر اثر شکست ها و آسیب ها به وجود می آید.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد روحشان خسته است، چرا که از لطف خدا فاصله گرفته و به خودشان واگذار شده اند. اما فردی که نگاهش به خدا باشد قلبش شاد و دنیا برایش کوچک است.

سیدحسن خمینی با بیان اینکه وجود پیامبر (ص) برای بازگشت هویت انسان ها است، گفت: پیغمبر (ص) بالاترین هدیه خدا برای ما است. خداوند پیامبر اسلام را برای برقراری عدل و عدالت فرستاد. همه مشاهده کرده اند که زندگی امام راحل مانند زندگی پیامبر در جمهوری اسلامی بود.

نوه امام خمینی (ره) افزود: ما در مقایسه عبادت پیامبر، عبادت نمی کنیم. 1400 سال است که دل های مسلمانان با نام و یاد پیامبر (ص) روشن می شود. در شب میلاد پیامبر باز هم دل ها به نام محمد و آل محمد است.

وی با بیان اینکه نام محمد (ص) و رهبری امام راحل روح تازه ای در جامعه ما دمید، اظهار کرد: پیامبر اسلام دلش برای بشریت می سوخت.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 22:14 |
امام جمعه اهل سنت سراوان گفت: چنگ زدن به قرآن و سنت پیامبر(ص) به عنوان ریسمان محکم الهی مهمترین سلاح مسلمانان برای مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام است.چنگ زدن به ریسمان الهی سلاح مسلمانان در مقابله با دشمنان استبه گزارش خبرگزاری تقریب (تنا) از سیستان و بلوچستان، مولوی سید عبدالصمد ساداتی در گفتگو با خبرنگار تقریب اظهار داشت: راه خروج از مشکلات موجود در جهان اسلام و سعادت مسلمانان در اعتصام به حبل الله است و ما باید این اصل را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: بحران کنونی حاکم بر جهان اسلام ناشی از تحرکات گروه های افراطی و تکفیری است که در منطقه اظهار وجود کردند و با انجام جنایات وحشتناک سعی دارند چهره خشن و تنفرآمیز از اسلام را به دنیا معرفی کنند.

این عالم برجسته اهل سنت ادامه داد: امت اسلامی در شرایط کنونی برای مقابله با این نوع تهدیدها و چالش ها باید بیش از پیش با هم متحد و منسجم باشند و با آگاهی و بصیرت برای حل مشکلات اقدام کنند.

مولوی ساداتی تصریح کرد: افرادی که دست به جنایات وحشیانه علیه انسانهای بی گناه و بی دفاع می زنند و آنان را به خاک و خون می کشند، هیچ بویی از اسلام نبرده اند و در راستای تقویت جبهه ضد اسلام و در حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی که مهد تروریسم در جهان است، گام بر می دارند.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزود: مهمترین راهکار برای مقابله با دشمنان و مزدوران وابسته به آن، شناخت رویکردهای استکبار و صهیونیست ها به عنوان دشمن مشترک مسلمانان است و تا زمانی که نتوانیم دوست و دشمن خود را بشناسیم، نمی توانیم برای نجات جهان اسلام تصمیم درست بگیریم.

وی ادامه داد: جای تامل دارد که این گروه های تکفیری و افراطی که در کشورهای اسلامی دست به جنایات وحشیانه می زنند تا کنون حتی یک گلوله هم به سمت رژیم صهیونیستی شلیک نکرده اند و هیچ موضعی هم علیه این رژیم غاصب نگرفته اند.

وی افزود: با درک این موضوع می توان نتیجه گرفت که گروه های تکفیری از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می شوند که در صورت افزایش وحدت، بصیرت و آگاهی در بین مسلمانان باید آینده ای تاریک برای این افراطیون از خدا بی خبر تجسم کنیم.

به گزارش تقریب، وی تاکید کرد: تا زمانی که بصیرت و آگاهی نباشد، نمی توانیم فتنه های دشمنان علیه جهان اسلام و امت مسلمه را خنثی کنیم و باید برای افزایش بصیرت مورد نظر رهبر معظم انقلاب در جامعه تلاش مضاعف داشته باشیم.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 21:54 |
مقام معظم رهبری درباره اهمیت و ضرورت وحدت شیعه و سنی می‌فرماید: شیعه و سنى باید خود را متعهد کنند که در راه نزدیک کردن فِرق اسلامى به یکدیگر بکوشند و از محبت و تعامل برادرانه با یکدیگر، حراست و پشتیبانى کنند.

.شیعه و سنی از محبت و تعامل برادرانه حراست کنند

رسا نوشت؛ هفته وحدت فرصت مناسبی برای تقویت وحدت و هم‌دلی میان مسلمان است؛ دشمنان خارجی و عوامل آگاه یا ناآگاه آنان هیچ گاه این وحدت را بر‌نتافته و همواره درصدد بوده‌اند با دامن زدن به اختلافات و تفرقه‌افکنی‌ها وحدت میان مسلمانان را خدشه‌دار کنند.

نقش علمای آگاه و بصیر در هدایت افرادی که خدا، پیامبر، قرآن و قبله واحدی دارند به وحدت و همدلی بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

از این‌رو به بازخوانی نظرات رهبر معظم انقلاب به عنوان«ولی فقیه»، «مجتهدی بصیر» و«مرجعی آگاه» به مسائل زمان درباره مسأله وحدت میان شیعه و سنی پرداخته‌ایم.

متن زیر بخشی از بیانات ایشان در مراسم بیعت طلاب و روحانیون در سال ۱۳۶۸ است:

«اگر قرار باشد ارزش‌های اسلامى به صورت ارزش‌های قطعى در دنیا مطرح شود و دل انسان‌ها را جذب کند و بر مبناى آن در زندگى مسلمان‌ها تغییرى به وجود آید، باید وحدت بین آن‌ها حفظ شود. با شعبه شعبه شدن و دشمنى کردن و جنگ فرقه‌اى راه انداختن، امکان ندارد که مسلمین به وحدت دست یابند.

ما به فرقه‌هاى عالم اسلام نمى‌گوییم از عقاید مخصوص فرقه‌ى خود دست بکشید و عقاید فرقه‌ى دیگر را قبول کنید؛ اما به همه‌ى مسلمین مى‌گوییم در میان ما موارد مشترک، بیشتر و مهم‌تر و اساسی‌تر از موارد اختلاف است. دشمنان ما روى موارد اختلاف تکیه مى‌کنند؛ ما برعکس باید مواضع مشترک را تقویت کنیم و نگذاریم دشمن بهانه به دست آورد و با تفرق ما، نقطه‌ى فشار روى پیکر امت اسلامى را پیدا کند.

خوشبختانه در ایران این مسایل را حل کرده‌ایم. بسیارى از برادران ما در نقاط مختلف عالم اسلام نیز این موارد را یا حل کرده‌اند و یا به حل آن نزدیک شده‌اند؛ اما دشمن از دیرگاه دست‌بردار نبوده است. از نزدیک به دویست سال پیش - هنگامى که استعمار وارد کشورهاى اسلامى شد - تا امروز، روى قضیه‌ى اختلاف بین فرقه‌هاى مسلمین کار کردند؛ ما باید خیلى مواظب باشیم. شیعه و سنى باید خود را متعهد کنند که در راه نزدیک کردن فِرق اسلامى به یکدیگر بکوشند و از محبت و تعامل برادرانه با یکدیگر، حراست و پشتیبانى کنند».

تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۱۷
+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 21:45 |
زاهدان - ایرنا- مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در مراسمی 'عمر بلوچ' را به عنوان جوان ترین مدیر این اداره در سمت رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کنارک منصوب و معرفی کرد

به گزارش ایرنا، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در مراسم تودیع و معارفه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کنارک گفت: توجه برابر و عدالت محور، بهره گیری از خلاقیت و توانمندی جوانان در هیات ها و تیم های ورزشی، ساماندهی امور جوانان و توجه به ورزش های بومی از مهمترین اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حسین ثوری افزود: وجود جوانان و ورزشکاران مستعد می تواند زمینه را برای خدمت رسانی بیش از گذشته فراهم کند و در این بین باید از حضور پیشکسوتان و صاحبان ایده و تفکر بهترین استفاده را ببریم.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان از توانمندیهای بالایی در زمینه ورزش برخوردار است و باید برای بهره گیری بهینه از آنها برنامه ریزی لازم انجام شود که برای تحقق این مهم، تدوین سند چشم انداز 5 ساله برای ورزش استان و ایجاد سازمان های مردم نهاد جهت کمک به ورزش ضروری است.

فرماندار کنارک نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت ورزش و ترویج آن در میان جوانان اظهار امیدواری کرد: به حلقه مفقوده اداره ورزش و جوانان یعنی جوانان توجه بیشتری شود.

'بیژن بختیار' با بیان این که شهرستان کنارک از قابلیت های بالقوه ورزشی خوبی برخوردار است، افزود: باید از این ظرفیت ها برای ارتقاء جایگاه ورزشی جوانان این شهرستان بهره گرفت.

وی بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی ورزش شهرستان کنارک از سوی مسوولان دست اندرکار تاکید کرد.

رییس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان کنارک نیز گفت: قطعا اعتماد به جامعه جوانان و ورزشکاران باعث ایجاد روحیه خودباوری در این دو طیف می شود.

عمر بلوچ سرانه ورزشی شهرستان کنارک را در سطح پایین ارزیابی کرد و افزود: باید با همت مضاعف در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم برای پیشبرد اهداف ورزش و مسائل جوانان گام برداریم که لازمه این موضوع مشارکت کلی و همکاری در بین همه ارگان های شهر و مردم به ویژه جوانان و ورزشکاران است.

وی رشد ورزش های ساحلی و آبی، توسعه زیرساخت های ورزش شهرستان کنارک و فعال کردن مداوم سازمان های مردم نهاد جهت پویایی جوانان را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در پایان این مراسم با تقدیر از زحمات و خدمات عبدالوهاب نظرنژاد رییس سابق اداره ورزش و جوانان کنارک، عمر بلوچ را به عنوان رییس جدید این اداره معرفی کرد.

عمر بلوچ متولد سال 1368 فرهنگی و جوان ترین مدیر با سابقه 8 سال خدمت در اداره آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر است.

قهرمانی و نایب قهرمانی استان سیستان و بلوچستان در فوتبال پایه ( ابتدایی، راهنمایی، نوجوانان و جوانان )، مقام دوم مسابقات منطقه ای دانشجویی، مقام دوم مسابقات کشوری دانشجویی و مقام دوم مسابقات فوتسال فرهنگیان استان و شرکت در مسابقات فوتسال دانش آموزی در شهرستان شهرکرد از فعالیت ها و موفقیت های رییس جدید ورزش و جوانان کنارک است.

در این مراسم فرماندار، ائمه جمعه شیعه و سنی، مسوولان محلی و روسای ورزش و جوانان شهرستانهای جنوب سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 20:22 |
.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه هفدهم دی 1393 و ساعت 20:12 |
سنندج - ایرنا- امام جمعه پیرانشهر از حضرت امام خمینی (ره) به عنوان قهرمان وحدت نام برد و گفت: در شرایطی که کسی در میان اهل تسنن و تشییع جرات و جسارت حرف زدن از وحدت را نداشت، امام (ره) هفته ای را با عنوان وحدت نامگذاری کرد که باعث ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، «ماموستا مصطفی محمودی » روز سه شنبه در همایش منادیان وحدت با حضور علما و اندیشمندان استان های آذربایجان غربی و کردستان در سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج، با اشاره به اهمیت وحدت در میان مسلمانان ، افزود: امام (ره) با نامگذاری هفته وحدت گام عملی بسیار مهمی در جهت وحدت بین امت اسلامی برداشتند.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری هفته وحدت توسط امام (ره) مخالفان زیادی داشت، گفت: امام خمینی (ره) با جراعت و شجاعت بی نظیری که داشت این هفته را نامگذاری کرد که در وحدت بین مسلمانان بسیار تاثیر گذار بود و نتایج آن کاملا ملموس است.

وی گفت: در طی این اقدام شجاعانه امام (ره) جامعه اسلامی فهمیدند که وحدت میان مسلمانان چه منافعی دارد و از این رو باید در زمینه حفظ و تقویت وحدت و انسجام اسلامی بیشتر تلاش کنیم.

امام جمعه پیرانشهر همچنین وجود رهبر معظم انقلاب را در جهان اسلام محور وحدت دانست و گفت: وجود رهبری باعث وحدت، امنیت و آرامش در کشورمان شده و اگر ایشان نبودند وضعیت ما از عراق و افغانستان نیز بدتر بود.

ماموستا محمودی تاکید کرد همه ما باید پیرو رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و حول محور ایشان در راستای وحدت گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه در میان مذاهب اسلامی اشتراکات بسیار فراوانی وجود دارد، گفت: با این همه اشتراک دیدگاه دیگر لزومی برای اختلاف وجود ندارد.

امام جمعه پیرانشهر هفته وحدت را یادآور روزهایی دانست که رسول خدا (ص) در مدینه به دنبال ایجاد وحدت در میان مسلمانان بود و گفت: هفته وحدت برای ما مسلمانان بسیار با اهمیت است و باید جشن های این ماه را باشکوه برگزار کنیم.

ماموستا محمودی در ادامه با اشاره به اینکه اصول دین مبین اسلام در میان تمام مذاهب یکسان است، گفت: در برخی از فروع دین اختلاف دیدگاه وجود دارد که آن هم باتوجه به مقتضیات زمان امری کاملا طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه شرایط کنونی دنیا با زمان صدر اسلام از همه لحاظ تفاوت دارد، گفت: شریعت اسلام برای پاسخگویی به مسایل جدیدی که امروز مطرح می شود باید حرفی برای گفتن داشته باشد و این تحولات نباید باعث جدایی بین مذاهب اسلامی شود.

وی بر لزوم وحدت و اتحاد میان مذاهب اسلامی تاکید کرد و گفت: دشمن می داند که وحدت مسلمانان به ضررش است و منافعش را تهدید می کند و از این رو به صورت مکرر و مرتب بر طبل تفرقه می کوبد و در این راه تلاش می کند.

ماموستا محمودی با اشاره به اینکه غرب و استکبار جهانی باعث و بانی بوجود آمدن گروه های تروریستی از جمله داعش، النصره، القاعده، طالبان، الشباب و بوکوحرام هستند، گفت: این گروه های ترویستی تکفیری وابستگی کامل به استکبار جهانی دارند.

وی با اشاره به اینکه این گروه ها به اسم اسلام زنان و کودکان را سر می برند و اموال مردم را غارت می کنند، گفت: این جنایات که به نام اسلام انجام می شود تنها برای ضربه زدن به اسلام و نابودی این دین الهی است.

امام جمعه پیرانشهر در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی از کشورهای عربی منطقه، گفت: اکنون عربستان در بحث نفت از آمریکا پیروی کامل می کند و بدون آنها آب هم نمی خورد و این نشان از وابستگی دارد.

ماموستا محمودی با اشاره به اینکه کشورهای عربی باعث و بانی بوجود آمدن تفرقه در میان مسلمانان هستند، افزود: فلسفه وجودی این کشورها که از گروه های تروریستی و تکفیری نیز حمایت می کنند نابودی اسلام است.

وی گفت: امروز داعش به نام اسلام مردم را به صورت دسته جمعی اعدام و سرشان را می برد و اموالشان را غارت می کند و زنان را به عنوان برده می برد و به هیچ کسی رحم نمی کند این کجای اسلام است.

وی با اشاره به اینکه داعش امروز به شیعه، سنی، مسیحی و ایزدی رحم نمی کند، گفت: جنایات اینها در طول تاریخ نظیر ندارد و تاریخ تاکنون به خود چنین جنایاتی ندیده است.

وی هدف تکفیری های تروریستی را تنها نابودی اسلام دانست و گفت: جنایاتی که تکفیری ها امروز به نام اسلام مرتکب می شوند کفار هم نکرده اند.

وی اسلام را دین منطق، استدلال، عقل و فطرت دانست و گفت: این دین الهی مخالف ظلم و خشونت است.

وی از پیروان مذاهب اسلامی خواست دست به دست هم بدهند و براساس اشتراکات از جمله قرآن و پیامبر اکرم (ص) در راستای وحدت گام بردارند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه شانزدهم دی 1393 و ساعت 18:13 |
بزرگان شیعه و سنی باید توجه داشته باشند که دشمنان اسلام، مسلمانان را به جنگ‌های داخلی نکشانند. شیعه واقعی باید رعایت اخلاق اسلامی و احترام به هم‌نوعان را از تعالیم ائمه (ع) بیاموزد و نباید به بهانه جشن‌های مذهبی به مقدسات پیروان مذاهب دیگر بی‌احترامی کرد. حاصل اختلاف، تقویت گروه‌هایی همچون داعش، بوکوحرام، جبهه النصره، وهابی‌ها و سلفی‌ها می‌شود.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمایت از گروه تروریستی داعش توسط بعضی از کشورهای منطقه را بی‌تدبیری سیاسی و عدم آینده‌نگری خواند و گفت: بزرگان شیعه و سنی باید توجه داشته باشند که دشمنان اسلام مسلمانان را به جنگ‌های داخلی نکشانند.

به گزارش «تابناک»، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای عراق، سخاوت و شجاعت را دو ویژگی ممتاز مردم عراق و بروز آن را در راهپیمایی اربعین امسال دانست.

وی اظهار داشت: در شرایطی که نا‌امنی در هر گوشه از خاک عراق هست، مردم از سراسر کشور به سوی کربلا به راه می‌افتند و مردم شهرهای مسیر از انبوه میهمانان پذیرایی می‌کنند که این اقدام باعث جلب توجه ناظران جهانی به ویژگی‌های شیعیان و مردم عراق شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهربانی با مردم را سرلوحه گفتار و رفتار اهل بیت (ع) خواند و گفت: شیعه واقعی باید رعایت اخلاق اسلامی و احترام به هم‌نوعان را از تعالیم ائمه (ع) بیاموزد و نباید به بهانه جشن‌های مذهبی به مقدسات پیروان مذاهب دیگر بی‌احترامی کرد.

هاشمی رفسنجانی با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی برای جهان اسلام به خصوص در عراق‌ ادامه داد: حاصل اختلاف، تقویت گروه‌هایی همچون داعش، بوکوحرام، جبهه النصره، وهابی‌ها و سلفی‌ها می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: حتی اگر تروریست‌ها موفق شوند با زور اسلحه مناطقی را بگیرند، وقتی نوبت به حاکمیت و رضایت مردم رسید، تروریست‌ها نمی‌توانند، چون اقدامی جز کشتن مردم و غارت اموال و زورگویی به آن‌ها نمی‌دانند.

وی با بیان اهداف تقویت گروه‌های تروریستی در سرزمین‌های اسلامی اضافه کرد: تأسیس پایگاه‌های نظامی از سوی دشمنان، نشان از برنامه‌های آنان برای ماندن طولانی در سرزمین‌های اسلامی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین نقش شخصیت‌ها و مردم کردستان عراق را برای حفظ و ثبات امنیت در آن کشور مهم و برجسته توصیف کرد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری ایران و عراق و زمینه‌های فراوان گسترش همکاری‌ها، اظهارداشت: تهران و بغداد با منابع غنی، موقعیت جغرافیایی و مکتب اهل بیت (ع)، ظرفیت‌های همکاری با همه دنیا را دارند.

‌* همگرایی شیعه و سنی دشمنان را عصبانی کرده است


حجت الاسلام و المسلمین سید عمار حکیم نیز در این دیدار با یادآوری تعابیری که آیت الله شهید سید محمدباقر حکیم و مرحوم آیت الله سید عبدالعزیز حکیم درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی داشته‌اند، گفت: تاریخ، مقاطع فراوانی از نقش کلیدی و تأثیرگذاری فراوان جناب عالی در عراق سراغ دارد که به دنبال مصالح و منافع مردم تلاش می‌کردید.

رئیس مجلس اعلای عراق با ارایه گزارشی از برنامه‌های اربعین امسال و حضور ۲۰ میلیونی مردم‌ افزود: خودم از بصره تا کربلا همراه مردم بودم و موارد فراوانی از عشق آنان را به اباعبدالله الحسین (ع) و عزادارانش دیدم.

وی با تشریح اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و همگرایی مردم شیعه و سنی عراق‌ گفت: همین همگرایی است که دشمنان را عصبانی می‌کند تا دست به اقدامات وحشیانه و تروریستی بزنند که فکر می‌کنیم بروز گروه‌هایی چون داعش آخرین تلاش‌های آنان است.

حجت الاسلام والمسلمین حکیم‌ با ارایه تحلیلی از اوضاع شیعیان در جهان اسلام و به ویژه در عراق، اظهار داشت: شیعه، عراق را برای همه مردم با همه مذاهب و قومیت‌ها می‌خواهد و در یازده سال گذشته نشان داده که به رغم اختلافات داخلی، در کلیت عراق به اصل دموکراسی اعتقاد دارد و به لوازم آن پایبند است.

رئیس مجلس اعلای عراق همکاری کُرد و شیعه برای تداوم امنیت در کشور را ضروری دانست و گفت: اصل برای ما حفظ تمامیت ارضی عراق است که با تروریست‌های بعثی و داعش می‌جنگیم.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه شانزدهم دی 1393 و ساعت 17:59 |
امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه الزهرا شهرستان سراوان گفت: داعش که به جای پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر و اهل بیت (ع)، پیروی از اسرائیل وآمریکا را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد، بویی از اسلام نبرده و منفور مسلمانان و اهل سنت است

مولوی مصلح دین اطهریان با بیان اینکه وحدت تنها رمز ماندگاری، اقتدار و استقلال مسلمانان و گسترش اسلام‌خواهی است، اظهار داشت: هفته وحدت، هفته همبستگی، برادری و اخوت مسلمانان است.
وی یکی از دلایل نامگذاری هفته وحدت توسط امام(ره) را با هم بودن مسلمانان زیرچتر اسلام عنوان کرد و افزود: اسلام کاملترین دین است و همه باید زیر چتر آن جمع شوند و وحدت میان اهل سنت و تشیع همچنان پایدار باشد.
امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه الزهرا (س) سراوان ادامه داد: دشمنان اسلام سعی دارند با ایجاد تفرقه بین مسلمانان وحدت و یکپارچگی آنها را از بین ببرند لذا مسلمانان باید چون پیامبر اسلام که دشمنی های عرب را از بین برد و همه ملت ها را دعوت به یکپارچگی و همبستگی کرد عمل نمایند.
مولوی اطهریان بیان کرد: علی رغم کوشش ها و تلاش های دشمنان و بدخواهان نظام که از هر ابزاری جهت تفرقه افکنی بین مذاهب و اقوام استفاده می کنند، به همت رهبر معظم انقلاب تمام این توطئه ها تاکنون نقش بر آب شده است.
وی ادامه داد: گروهک تکفیری داعش که به جای پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر و اهل بیت (ع)، اسلام را سپری برای خود و پیروی از اسرائیل و آمریکا را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد، بویی از اسلام نبرده و منفور مسلمانان و اهل سنت است.
امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه الزهرا(س) شهرستان سراوان تصریح کرد: گروهک تکفیری، افراطی و تندرو داعش با مشاهده بیداری جهان اسلام، از اینکه مسلمانان همدست شوند ترسید لذا دست به چنین کارهایی دور از انسانیت به نام اسلام می زند.
مولوی اطهریان گفت: رهبر فقید انقلاب اسلامی محور اصلی وحدت در میان مسلمانان جهان است و همواره مسلمانان جهان رهنمودها و سفارشات ایشان را سرلوحه خود قرار داده و موفق بوده اند.
وی مهم‌ترین پیام هفته وحدت را "وحدت بین ملت‌های مسلمان" دانست و اظهار داشت: این وحدت و همدلی سبب ناامیدی و عقب‌نشینی دشمنان می‌شود چرا که هفته وحدت نماد تحکیم پیوند مسلمانان با یکدیگر است و بزرگداشت هفته وحدت توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.
 

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در دوشنبه پانزدهم دی 1393 و ساعت 10:8 |
فرمانده انتظامي استان سيستان وبلوچستان از انهدام باند بزرگ تروريستي در جنوب شرق کشور و دستگيري 12 عضو آن خبر داد

باند بزرگ تروريستی در جنوب شرق کشور منهدم شد

 سردار حسين رحيمي با اعلام اين خبر اظهار داشت: در پي شهادت يک معلم و يک بسيجي در شهرستان سرباز، اکيپ هاي تخصصي پليس آگاهي، اطلاعات و پليس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاري يگان هاي عملياتي شهرستان سرباز وارد عمل شدند و اقدامات اطلاعاتي گسترده اي را جهت شناسايي عوامل اين حادثه تروريستي آغاز کردند.
وي افزود: در نتيجه اقدامات انجام شده طي سه روز گذشته يگان هاي عمل کننده موفق شدند ضمن شناسايي يک باند بزرگ تروريستي در جنوب شرق کشور در يک عمليات منسجم و برنامه ريزي شده، اين باند را منهدم و 12 نفر را در اين ارتباط دستگير کنند.
سردار رحيمي با اشاره به اينکه اين افراد در عمليات تروريستي شهادت يک معلم و يک بسيجي در شهرستان سرباز و چندين عمليات امنيتي ديگر نقش داشته اند تاکيد کرد: تمامي اين افراد با عمليات منسجم فرماندهي انتظامي سيستان و بلوچستان دستگير شده اند..

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در دوشنبه پانزدهم دی 1393 و ساعت 8:5 |
مهندس امینی فرد:ایرانشهر نگین سبز جنوب شرق ایران نیاز مند مساعدت مسئولین  ومردم است

سخن شهردار
ايرانشهر از دير بازهمچون نگيني با پيشينه تاريخي درخشان  و ثروتهاي معدني و انساني در كوير پر ستاره با زيبايي طبيعي و مهد هنر ، همه را به تحسين وا داشته است . سالهاي 56 و57 ‪  براي مردم ايرانشهر در جنوب استان سيستان و بلوچستان شيرين و به ياد ماندني است زيرا ميزبان ميمهاني گرانقدر بود كه توسط رژيم ستمشاهي به اين شهر به اصطلاح تبعيد شده بودند، تبعيدگاهي كه با حضور ميهماني ارزشمند براي هميشه تاريخ، معطر ماند و دل مردم را نيز به بارقه‌هاي اميد به آينده منور ساخت. خدمت در اين شهر بزرگ ، به اين مردم مؤمن و متعهد در كنار کارمندان و کارگراني پر تلاش و صادق بسي افتخار و فرصتي گرانبهاست. تمشیت امور و تقویت حضور نیروهای کاردان، متعهد و مجرب به استظهار تدین، تخصص، کارآمدی و هوشیاری قوت  می یابد و با بهر گيري از توانمندیهای نيروهاي تلاشگر وباهم افزایی، هم اندیشی، هم سویی و هم فکری  با اعضای شورای شهر ، در حوزه های خرد و کلان با هدف دمیدن روح زیر بنایی در عرصه های مختلف عمرانی، علمی، معنوی و اسلامی  در کالبد شهرايرانشهر  اندیشمندانه اهتمام ورزيده و از خداوند متعال مي خواهيم كه در انجام وظيفه خود که ساختن شهري زيبا ، پرنشاط و دل انگيز براي مردم خوب و فهيم است ،موفق بدارد.

                                                        محمدانوش اميني فرد
                                                            شهردار‬‬‬‬‬‬
  ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در یکشنبه چهاردهم دی 1393 و ساعت 10:54 |
 سالانه حدود دو هزار نوزاد از مادران کمتر از 15 سال سن در کشور متولد می شود که این کودکان با انواع آسیب ها مواجه هستند

قوانین موجود افراد کمتر از 18 سال سن را کودک می داند اما با این حال سالانه حدود دو هزار نوزاد از مادران کمتر از 15 سال سن در کشور متولد می شود که این کودکان با انواع آسیب ها مواجه هستند.

به گزارش مهر، بر اساس پایگاه اطلاعات سازمان ثبت احوال در 9 ماهه امسال یک هزار و 277 مورد ولادت از مادران کمتر از 15 سال گزارش شده است. همچنین در سال گذشته نیز آمار این ولادت ها در مادران کم سن یک هزار و 727 مورد بوده است. این در حالی است که کل ولادت سال گذشته یک میلیون و 471 هزار و 834 مورد بوده و در مجموع می توان گفت ولادت مادران زیر 15 سال یک دهم درصد کل آمار موالید را به خود اختصاص داده است.

بر همین اساس استان هایی مانند سیستان و بلوچستان با 462 مورد ولادت از مادران زیر 15 سال دارای بیشترین آمار و استان خراسان جنوبی با ثبت سه مورد دارای کمترین آمار در میان استان های مختلف بوده است.

در استانهای خراسان رضوی، خوزستان ، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین کرمان به ترتیب بعد از سیستان و بلوچستان دارای بیشترین آمار تولد نوزادان از مادران کم سن را به خود اختصاص داده اند که به اعتقاد کارشناسان و جامعه شناسان دراین استانها به دو دلیل عمده فقط و همچنین خرده فرهنگهای موجود امکان تحصیل و اشتغال به دختران داده نمی شود و این خانواده ها دختران خود را در سنین کودکی به خانه بخت می فرستند.

نام استان تعداد ولادت مادران زیر 15 سال
سیستان و بلوچستان   462 تولد
خراسان رضوی و خوزستان   158 تولد
آذربایجان شرقی  99 تولد
آذربایجان غربی   90 تولد
کرمان   87 تولد 

از سوی دیگر آمار این ولادت ها در استان های اربیل با 69 مورد ، البرز 20 مورد،بوشهر 20 مورد، تهران 46 مورد، چهارمحال بختیاری 14 مورد و خراسان شمالی 51 مورد گزارش شده است.

همچنین استان های زنجان با 29 مورد، فارس 27 مورد، قزوین 22 مورد، کردستان 25 مورد، کرمانشاه 24 مورد، گلستان 42 مورد، گیلان 26 مورد، لرستان 56 مورد، مازندران 35 مورد، مرکزی 14 مورد، هرمزگان 57 مورد، همدان 42 مورد و استان یزد نیز 16 مورد تولد نوزادان توسط مادران کمتر از 15 سال گزارش شده است.

نام استان تعداد ولادت مادران زیر 15 سال
خراسان جنوبی   3 مورد
سمنان   4 مورد
ایلام   5 مورد
قم و کهکیلویه   8 مورد
اصفهان   10 مورد

برخی از استانها نیز در کشور هستند که در مقایسه با استانهای مختلف کشور آمار ولادت از سوی مادران کم سال در آنها کمتر است که البته هم می تواند مربوط به فرهنگ سازی باشد و هم جمعیت کم استان.

همچنین بر اساس آمارهای به دست آمده در سال 84 تولد کودکان توسط مادران زیر 20 سال 10.4 درصد کل ولادت ها و تولد کودکان از مادران 20 تا 34 سال 80 درصد و همچنین ولادت ها در مادران 35 سال به بالا 9.6 درصد گزارش شده است در حالی که در سال 91 آمار ولادت کودکان در مادران زیر 20 سال به 8.31 درصد و در مادران 20 تا 34 سال 80.2 درصد و در مادران 35 سال و بیشتر نیز به 11.3 درصد رسیده است.

تحلیلی که بر این آمارها توسط کارشناسان انجام شده نشان می دهد که آمار ولادت در زنان 20 تا 34 سال تقریبا طی سال های مختلف ثابت بوده اما از سهم تولد در سن پایین کم شده درحالی که آمار ولادت از مادران 35 سال به بالا با توجه به بالا رفتن سن ازدواج ،از افزایش برخوردار بوده است.

آمار 9 ماهه نشان می دهد که تعداد تولد کودکان از مادران زیر 20 سال به 7 درصد و بالای 35 سال به 12.9 درصد رسیده و این در حالی است که آمار ولادت در زنان 20 تا 34 سال همچنان 80.1 درصد ثبت شده و ثابت مانده است.

فقر اقتصادی دلیل درصد زیادی از ازدواج های کودکان

دکتر غلامرضا علیزاده جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، به دلایل ازدواج دختران در سنین کم اشاره کرد و گفت: درصد بالایی از ازدواج های دختران که در سنین پایین انجام می شود به دلیل فقر اقتصادی و برخی نیز به علت خرده فرهنگ هایی است که در جامعه وجود دارد و ربطی به مشکلات مالی ندارد.

بر اساس طبقه بندی های حقوقی افراد زیر 18 سال کودک تلقی می شوند و بر همین اساس باز کردن دفترچه حساب و یا دریافت گواهینامه نیاز به تمام شدن 18 سال سن دارد و این گونه موارد نشان می دهد که کودکان از لحاظ جسمی و روانی آمادگی بسیاری از کارهایی که بزرگسالان انجام می دهند را ندارند.

وی تاکید کرد: ازدواج در سنین پائین یک سری عوارض و پیامدهای منفی دارد به طوریکه از نظر آمادگی های جسمی و روانی هنوز فرد، کودک بوده و آمادگی اینکه بتواند وارد مسئولیت بزرگ خانوادگی به عنوان همسر و مادر شود را ندارد به همین دلیل ازدواج در سن زیر 15 سال می تواند به فرد آسیب هایی از لحاظ روحی، روانی، عصبی و اجتماعی و همچنین فرهنگی وارد کند و طبیعتا فرد نمی تواند از عهده نقشی که باید ایفا کند، برآید.

این جامعه شناس، در مورد تحولات زیستی نیز گفت: کودک در ازدواج در سن کم از تحصیل بازمانده و نمی تواند در مدارس روزانه درس بخواند که در این شرایط بسیاری از دختران ترک تحصیل می کنند و روند آموزشی آنها متوقف خواهد شد.

به گفته علیزاده، از نظر فیزیک بدنی نیز ازدواج دختران کم سن و همچنین مادر شدن آنان می تواند عوارض زیادی برای او و فرزندش ایجاد کند بخصوص در مناطقی که پزشک، درمان و بیمارستان کم است ممکن است جان مادر و کودک به خطر بیافتد.

ناسازگاری و عدم انسجام حاصل ازدواج در سنین پایین

او معتقد است از نظر مناسبات اجتماعی نیز چون فرد هنوز به درجه ای از بلوغ اجتماعی نرسیده و نیاز به تشکیل خانواده در وی نهادینه نشده وارد یک فرایند زودرس می شود و در این شرایط فرد از زندگی مشترک آزرده خواهد شد، بنابراین ناسازگاری و درگیری با همسرش زیاد شده و در نهایت تمامی این موارد باعث خواهد شد که انسجام و هماهنگی های لازم در آن زندگی ایجاد نشود.

این استاد دانشگاه عنوان کرد که مادر شدن در سن کم، باعث بروز بیماری های روانشناختی در فرد شده وسلامت جسمی، اجتماعی و روانی وی به خطر بیفتد و در نتیجه نقش واقعی خود را نمی تواند ایفا کرده و احساس پشیمانی می کند.

وی در مورد مناطقی که در آن ازدواج دختران در سنین کم و به تبع آن مادر شدن دختران کم سن و سال رخ می دهد، گفت: معمولا در چند لایه اجتماعی این نوع ازدواج ها بیشتر انجام می شود برخی افرادی که درآمد کمی داشته و از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند که در این گونه خانواده ها دختران خود را زودتر از حد معمول به خانه بخت می فرستند و همچنین در برخی لایه های دیگر نیز که ممکن است فقر نباشد اما بر اساس خرده فرهنگ ها ، دختر زود ازدواج می کند و در مجموع خانواده های تهی دست ، بدسرپرست و به نوعی خودسرپرست ، دختران خود را زودتر شوهر می دهند.

ضرورت حمایتهای فردی و اجتماعی از مادران کمتر از 15 سال

در همین رابطه فرهاد اقطار کارشناس و مدیرکل آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرنگار مهر گفت: مادر شدن دختران کمتر از 15 سال نیاز به ارائه خدمات پزشکی و مددکاری ویژه ای دارند که این موضوع در اغلب کشورهای دنیا مشاهده شده و وجود دارد. به طوری که از همان آغاز زمان بارداری یک مددکار در کنار مادر برای بررسی و آموزش موارد مختلف از لحاظ بهداشت و تغذیه حضور دارد.

وی تاکید کرد: در حوزه پزشکی نیز مادران کمتر از 15 سال حتما نیاز به این دارند که به طور مرتب از نظر جسمی مورد آزمایش و بررسی قرار گیرند چون این افراد در سنین کم توان جسمی و روحی فرزندآوری را ندارند و از نظر بدنی ضعیف هستند بنابراین امکان بروز اختلالات در آنها وجود دارد و نیازمند مراقبت ویژه هستند.

به گفته این آسیب شناس، این زنان ممکن است بعد از زایمان دچار اختلالاتی مانند افسردگی و کم خونی شوند بنابراین چنانچه مورد حمایت قرار نگیرند با مشکل مواجه خواهند شد.

بروز اختلال در مادران کوچک پس از زایمان

اقطار با اشاره به اینکه به نظر نمی رسد در کشور ما با توجه به شرایط زندگی کودکان این افراد به سرعت به بلوغ فکری و جسمی برسند گفت: دختران برای ازدواج باید به بلوغ کامل رسیده باشند اما در کشور ما کودکان زیر 15 سال هنوز به بلوغ کامل نرسیدهداند بنابراین شرایط ازدواج و فرزندآوری را ندارندو به نظر می رسد درصدی از آنها پس از فرزندآوری دچار اختلالاتی شوند که در این صورت نیازمند حمایت های ویژه ای از سوی خانواده ها و همچنین مسئولان ذی ربط هستند.

وی درخصوص تربیت نوزادان این مادران نیز گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه این مادران کم سن خود کودک هستند به همین دلیل نمی توانند تربیت درستی برای نوزادان و فرزندان خود داشته باشند و جا دارد که مددکار و یا مشاوری در کنار این خانواده ها قرار گیرد تا بتواند فرزندی خوب تربیت کنند.

به گفته اقطار ازدواج در سنین کم اغلب در استان های محروم و مناطقی که سنتی بوده و به آداب و رسوم گذشته پایبندند رخ می دهد و در این جوامع زنان مانند شهرهای بزرگ به تحصیل و اشتغال روی نمی آورند بنابراین خانواده آنها را در سن کم ترغیب به ازدواج می کنند.

ازدواج دختران و به تبع آن فرزند آوزی آنان در سنین کمتر از 15 سال با توجه به اینکه به رشد جسمی، روحی و روانی کافی نرسیده اند، باعث می شود که در اغلب موارد فرد از لحاظ روحی روانی و خانوادگی دچار مشکل و اختلال شود بنابراین جا دارد که دختران و مادران کم سن و سال از سوی خانواده ، مسئولان و جامعه مورد حمایت های ویژه ای قرار گیرند.

.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در یکشنبه چهاردهم دی 1393 و ساعت 8:28 |
دادستانی کل کشور با توجه به گسترده تر شدن ابعاد تخلفات مالی شرکت های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تمامی تبلیغات رسانه‌ای این شرکت‌ها را در صدا و سیما و روزنامه‌ها ممنوع کرد.  سید مرتضی بختیاری معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور در گفتگو با فارس گفت: با توجه به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مشهد مقدس از دادستان کل کشور در رابطه با تخلفات مالی صورت گرفته در شرکت های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان، که پرونده قضایی آنان در شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اسلامی مشهد در حال بررسی است، طبق دستور دادستان کل کشور؛ صدا و سیما، رسانه های نوشتاری، دیداری و گفتاری، شهرداری ها، فرودگاه ها، راه آهن و تمام معابر از درج و انتشار هر گونه آگهی تبلیغاتی و تجاری در مورد این شرکت ها منع شدند و این دستورالعمل طی نامه کتبی به ریاست سازمان صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن، راه و شهرسازی اعلام شده است.  معاون امنیتی سیاسی دادستان کل کشور ادامه داد: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی هر گونه تبلیغات و انتشار آگهی تجاری در مورد شرکت های مذکور ممنوع است. این ممنوعیت شامل رسانه های حوزه فضای مجازی، روزنامه ها، صدا و سیما و غیره می شود بنابراین فعالیت وبسایت این شرکت ها نظیر پدیده شاندیز ممنوع است.  انتظار می رود با توجه به ورود به هنگام مقامات قضایی در این پرونده، تمام وبسایت های این شرکت ها فیلتر شده تا مردمی که از ماجرا بی اطلاع هستند در دام این شرکت ها نیافتند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه سیزدهم دی 1393 و ساعت 14:45 |
امام جمعه اهل سنت زاهدان، ضمن تاکید بر اتحاد و انسجام مسلمانان در تمام کشورهای اسلامی، وحدت را یک ضرورت شرعی دانست که از نصوص قرآنی ثابت استوحدت یک ضرورت شرعی است

 مولوی عبدالحمید  در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت اظهار داشت: معنای هفته وحدت آن نیست که وحدت تنها در همین یک هفته است بلکه این مناسبت به دلیل اختلاف روایت یک هفته‌ای از ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول میان شیعه و سنی درباره تاریخ ولادت حضرت رسول (ص) به هفته وحدت نام‌گذاری شده است زیرا پیامبر بزرگوار اسلام پیام‌آور وحدت و انسجام و همدلی بودند.

وی افزود: رسول مکرم اسلام جنگ ۱۲۰ ساله اوس و خزرج را تبدیل به اخوت و برادری کردند تا مسلمانان وحدت عملی داشته باشند و با هم و منسجم و متحد باشند. 

مولوی عبدالحمید ادامه داد: وحدت یک ضرورت و یک استراتژی است و علاوه بر آن یک ضرورت شرعی و از نصوص قرآنی ثابت است و قرآن و سنت هم ما مسلمانان را به وحدت دعوت داده‌اند. 

مدیر دارالعلوم مکی اهل سنت زاهدان افزود: متاسفانه امروز در جهان اسلام تفرقه موج می‌زند و استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل و دشمنان اسلام چشم طمع به اختلاف مسلمین دوخته‌اند و اکنون آنان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند کاری کنند که اسلام را نابود کنند و برای تامین اهداف فرهنگی و اقتصادی و سیاسی علیه مسلمانان مستقیماً وارد صحنه شوند، بنابراین از راه تفرقه وارد می‌شوند. 

مولوی عبدالحمید با بیان اینکه عامل تفرقه در جهان امروز دشمنان قسم خورده دین هستند، افزود: آنان به خاطر منافع خود می‌خواهند مسلمانان را با هم درگیر کنند و جلوی بیداری اسلامی را بگیرند. 

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان تامین امنیت رژیم اسرائیل را یکی دیگر از اهداف دشمنان اسلام برشمرد و افزود: بر ما و بر همه مسلمین واجب است که با هم متحد باشیم و همه گرایش‌ها، تفکرات و فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی باید با هم تفاهم و اخوت و برادری داشته باشند. 

وی توصیه و تاکید مقام معظم رهبری و مسئولین امر، به‌خصوص دولت تدبیر و امید را در زمینه وحدت بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: اجرای عدالت و نگاه یکسان به همه قومیت‌ها و همه مذاهب در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.

مولوی عبدالحمید خاطرنشان کرد: الحمدلله ما امروز شاهد وحدت و اخوت خوبی در ایران اسلامی هستیم و خصوصاً در استان ما مدیریت استان، نماینده ولی فقیه در استان و نماینده دولت که رفتار و مسیرشان در زمینه وحدت است و تاثیرگذار بوده است. 

وی افزود: علمای شیعه و سنی، نخبگان، اندیشمندان، معتمدین و سایر اقشار جامعه با وحدت، اخوت و تفاهم در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و این امر مایه یأس دشمنان شده است.

مدیر دارالعلوم مکی اهل سنت زاهدان در مجموع وضعیت امنیت استان سیستان و بلوچستان را خوب ارزیابی کرد و افزود: گاهی یک‌سری مسائل پراکنده‌ در مرزهای جمهوری اسلامی شنیده می‌شود که ما به شدت این موارد را محکوم می‌کنیم، اما اینها بسیار جزئی هستند و امنیت و وحدت در مرزهای کشور برقرار است.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود برای زیارت حرمین شریفین و ادای مراسم عمره به بیان جلوه‌های زیبای این سفر معنوی پرداخت و در ادامه از سازمان حج و زیارت کشور و بعثه مقام معظم رهبری و در رأس آن توجه رهبری انقلاب اسلامی و نماینده ایشان که برای زائران ایرانی تسهیلات زیادی فراهم کرده‌اند تقدیر کرد. 

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان در این‌باره گفت: هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران برای راحتی و آسایش زائران برنامه‌ریزی ندارد و این امر جای تقدیر و تشکر دارد.

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان ویژگی‌های اخلاقی و سیره رسول گرامی اسلام گفت: حضرت محمد (ص) خورشید هدایت و آفتاب عالم‌تابی بودند که هر آنچه را برای مردم بیان می‌کردند خود نیز به آن عمل می‌فرمودند. 

وی افزود: زمانی علمای دین در جامعه اثرگذار می‌شوند که  به گفتار نیکی که برای دیگران بیان می‌کنند عمل نمایند.

امام جمعه اهل‌سنت زاهدان از پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان بهترین الگوی اخلاق، حلم، صبر و استقامت یاد کرد و گفت: حلم و صبر آن‌حضرت صلی الله علیه وسلم و استقامت ایشان در برابر ناهنجاری‌ها و ناملایمات و بداخلاقی‌ها در دنیا بی‌نظیر است. به همین دلیل تا زمانی که مسلمانان به سیرت و زندگی آن‌‌حضرت صلی الله علیه وسلم عمل می‌کردند دنیا از اسلام متاثر بود. 

وی در ادامه اظهار داشت: گسترش اسلام با زور شمشیر نبوده و اسلام با جنگ پیش نرفته است، بلکه با اخلاق و رفتار نیک مسلمانان توانسته دنیا را فتح کند.

وی افزود: قدرت جهاد و قدرت اسلام پادشاهان ظالم را ساقط کرد و سیستم پادشاهی را از بین برد اما اسلام با دلایل در دل مردم جای خود را باز کرد و مردم به این نتیجه رسیدند که مسلمانان برحق‌اند و اسلام دین برحقی است و آن را قبول کردند. 

وی ادامه داد: اسلام هیچ‌کس را مجبور نکرده است که یا مسلمان شود و یا کشته شود، اسلام گمشده و نیاز همه بشریت است و برای کامیابی و سعادت و زندگی راحت و آرام انسان‌ها آمده است.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه دوازدهم دی 1393 و ساعت 21:39 |
جزئیات ترور معلم شیعه و بسیجی اهل تسنن/ تلاش برای شناسایی عاملان ترور آغاز شده استجزئیات ترور معلم شیعه و بسیجی اهل تسنن شهرستان سرباز/ تلاش برای شناسایی عاملان ترور آغاز شده است

سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار انتظامی عصر هامون در تشریح این خبر اظهار داشت: شب گذشته دو نفر موتورسوار با صورت بسته در شهرستان سرباز دو نفر از شهروندان این شهرستان را ترور و به شهادت رساندند.
وی ادامه داد: در این عملیات ابتدا یک فرد بسیجی اهل تسنن که از خرید نان به سمت منزلش باز می‌گشت را به شهادت رسانده و 200 متر جلوتر یک معلم شیعه را به رگبار بسته و از محل متواری شدند.
سردار رحیمی بیان کرد: بررسی و تلاش پلیس برای دستگیری عاملان شهادت معلم شیعه و بسیجی اهل تسنن بلافاصله بعد از وقوع حادثه با تمام توان در سرباز آغاز شد.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه و اداره اطلاعات نیز فعالیت گسترده خود را برای دستگیری این گروهک تروریستی آغاز کردند و با تمام توان و اقدامات ویژه در این زمینه عمل خواهند کرد.
وی در خصوص تشریح برنامه های تشییع پیکر این شهدا عنوان کرد: روز شنبه 13 دی ماه پیکر پاک معلم شهید عیسی شهرکی زاد ساعت ۹ صبح از میدان قدس در ناحیه مقاومت بسیج سپاه زهک تشییع و در مزار گلزار شهدای روستای ملک حیدری این شهرستان به خاک سپرده می شود.
سردار رحیمی اضافه کرد: همچنین پیکر پاک شهید بسیجی ادهم کرد صبح امروز در روستای نصیر آباد شهرستان سرباز تشییع و به خاک سپرده شد

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه دوازدهم دی 1393 و ساعت 15:19 |
به گزارش زاهدانه ، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار عصر هامون بیان داشت: ساعاتی قبل در پی یک اقدام تروریستی در روستای نصیر آباد از توابع شهرستان سرباز  "ادهم صبوری" از بسیجیان بلوچ این روستا توسط راکبین موتور سوار که مسلح به سلاح گرم بودند به ضرب 5 گلوله  به شهادت می رسد. ترور یک بسیجی بلوچ و یک معلم دیگر در سرباز

این منبع آگاه بیان داشت:  در مسیر متواری شدن، این اشرار مسلح  به سمت یکی از معلمین روستای نصیرآباد  به نام "عیسی شهرکی زاد" شلیک می کنند که وی براثر اصابت 3 گلوله به شهادت می رسد. گفته می شود: این معلم 13 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش را داشته است. عیسی شهرکی زاد سومین معلمی است که پس از جواد نوروزی و رضا سرگزی از ابتدای سال جاری در بلوچستان به شهادت می رسد. روستای نصیر آباد در 35 کیلو متری راسک در جنوب سیستان و بلوچستان قرار دارد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه دوازدهم دی 1393 و ساعت 14:58 |