بسمه تعالی
سرکار خانم ابتکار معاونت محترم رئیس جمهور
سلام علیک
حضور جنابعالی در روزهای سخت خشکسالی و قطع کامل هیرمند و مصیبت سهمگین تالاب هامون نقطه امیدی بود که قهرمان محیط زیست جهان را در نگاه مردم سیستان بانوی هامون نمود. انتظار ما از جنابعالی آن بود که با شناخت علمی و منطبق با اقلیم و با عنایت به برنامه هایی که برای تالاب هامون و سایر نقاط استان دارید مدیریتی کارآمد و آشنا به مسائل استان را برای همراهی خود برگزینید اما متاسفانه مطلع شدیم که گزینه مدیریتی محیط زیست استان از یکی از استانهای مرکزی ایران انتخاب شده است، در مورد تواناییهای علمی، اجرایی و مدیریتی ایشان قضاوت نمی کنیم اما می دانیم که همیشه یکی از آسیب های مدیریتی در استان عدم شناخت مدیران از استان بوده که تا بخواهند با اوضاع آشنا شوند و نیروهای مجموعه خود را ارزیابی کنند و افراد مورد اعتماد خود را شناسایی کنند بیش از نیمی از عمر مدیریتی آنان سرآمده است.
این اتفاق این بار هم خواهد افتاد و متاسفیم که در این انتخاب تا آن جا که پرس و جو کردیم با کارشناسان و صاحب نظران استان مشورت نشده است از جنابعالی درخواست داریم در معارفه ایشان عجله نشود تا در تعاملی منطقی، اغنا دو جانبه اتفاق بیفتد و خرد جمعی کارآمدی خود را نشان دهد.
با سپاس از بذل عنایت سرکار عالی

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 20:47 |
عملکردچهار ماهه اول سال 1393(ازتاریخ 1/1/93 لغایت 31/4/93) شهرداری منطقه یک

مهندس براهویی در مورد   عملکرد واحد عمرانی شهرداری منطقه یک زاهدان به جداول  زیر اشاره کرد 
زیرسازی
M2
    خاکریزی
M3    خاکبرداری
M3    حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
180    45    90    180    پروژه جدول گذاری مصطفی خمینی 36    1
25    10    20    25    ترمیم جداول دور میدان پاسداران    2
15    5    10    15    ترمیم جداول خ ازادی روبروی دارایی    3
35    12    25    35    ترمیم جداول دور فلکه خاتم پشت سرویسهای بهداشتی    4
25    10    20    25    ترمیم تقاطع کشاورز و مسیل رود ضلع جنوبی    5
15    5    10    15    ترمیم جداول خ امام و چمران ضلع جنوبی    6
10    5    10    10    ترمیم جداول تقاطع مصطفی خمینی و چمران ضلع شمالی    7
18    10    20    18    احداث پاشویه البرز 36    8
16    10    20    16    احداث پاشویه البرز 56 نبش میلان    9
35    15    25    35    ترمیم جداول خ آزادی شمالی    10
45    10    25    45    ترمیم جداول بلوار مطهری    11
350    175    1100    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی پیاده روهای میدان کشاورز    12
105    305    350    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی راهروهای میدان کشاورز    13
280    140    900    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی زیر جداول میدان کشاورز    14
400    200    1290    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی پیاده روهای میدان سفیران امید    15
280    140    900    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی  زیرجداول میدان سفیران امید    16
540    ....    1800    -    خاکبرداری  و زیرسازی  مصطفی خمینی 36    17
540    ....    1800    -    خاکبرداری  و زیرسازی  جام جم 56    18
-    -    -    400 (متر طول)    پروژه جدول گذاری بلوار اقبال ضلع شمالی     19
-    -    -    185 (متر طول)    پروژه جدول گذاری معابر مهرشهر(منازل سه خانواری، محور اول)    20
-    -    -    185 (متر طول)    پروژه جدول گذاری جام جم 56    21
-    -    -    100 (متر طول)    پروژه جدول گذاری منشعبه از کشاورز14 (میلان دوم)    22
-    -    -    80 (متر طول)    پروژه جدول گذاری منشعبه از کشاورز 8     23
-    -    -    65 (متر طول)    پروژه جدول گذاری چمران 24    24
    حجم کار انجام شده (متر مربع)    عنوان پروژه    ردیف
    4040    تسطیح و آبپاشی پیربخش 40 و محورهای منشعبه 2 مورد    1
    10000    تسطیح و آبپاشی شهرک ولایت     2
    4000    تسطیح و آبپاشی پیربخش 26     3
    8000    تسطیح و آبپاشی پیربخش 26 (شش محور منشعبه)    4
    1500    تسطیح و آبپاشی انتهای جام جم 20 سمت دیوار مصلی کریم آباد    5
    784    تسطیح و آبپاشی باقری 40    6
    2760    تسطیح و آبپاشی کوچه وحدت    7
    3720    تسطیح و آبپاشی مجدیه 33    8
    2760    تسطیح و آبپاشی محور پشت کشاورز 10 و 12    9
    6500    تسطیح و آبپاشی پیربخش 34 و محور منشعبه     10
    4800    تسطیح و آبپاشی کوچه گمشادزهی کریم آباد    11
    3200    تسطیح و آبپاشی کوچه توحید    12
    3500    تسطیح و آبپاشی انتهای مسیل رودخانه    13
    4040    تسطیح و آبپاشی پیربخش 40 و محورهای منشعبه 2 مورد    14
    10000    تسطیح و آبپاشی شهرک ولایت     15
    4000    تسطیح و آبپاشی پیربخش 26     16
    8000    تسطیح و آبپاشی پیربخش 26 (شش محور منشعبه)    17
    1500    تسطیح و آبپاشی انتهای جام جم 20 سمت دیوار مصلی کریم آباد    18
    784    تسطیح و آبپاشی باقری 40    19
    2760    تسطیح و آبپاشی کوچه وحدت    20
    3720    تسطیح و آبپاشی مجدیه 33    21
    2760    تسطیح و آبپاشی محور پشت کشاورز 10 و 12    22
    6500    تسطیح و آبپاشی پیربخش 34 و محور منشعبه     23
    4800    تسطیح و آبپاشی کوچه گمشادزهی کریم آباد    24
    3200    تسطیح و آبپاشی کوچه توحید    25
    3500    تسطیح و آبپاشی انتهای مسیل رودخانه    26حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
نصب 3 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم 34     27
نصب 4 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم 36     28
نصب 2 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی تقاطع سعدی و جام جم    29
نصب 2 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم48    30
نصب 2 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم83     31
نصب 2 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم71     32
نصب 2 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم73    33
نصب 2 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم 65     34
نصب 8 عدد دال بتنی    نصب دال بتنی جام جم 55    35
ساخت پل فلزی 24به طول متر    نصب دال بتنی انتهای آزادی شمالی    36
ساخت پل فلزی به طول 10 متر    ساخت و نصب پل فلزی    37
نصب 3 عدد دال بتنی    ساخت و نصب پل فلزی عابر پیاده مسیل رود شیرآباد    38
ساخت پل فلزی 10 به طول متر    ساخت و نصب پل فلزی عابر پیاده روی مسیل رود انتهای پیربخش 12    39
ساخت پل فلزی 6 به طول متر    ساخت و نصب پل فلزی پهلوانی 23    40
به طول 16 متر دوطرف به عمق 3 متر    اجراء کانال آخر امام خمینی شرقی     41
32 (متر)    اصلاح پاشویه تقاطع امام خمینی و مرادقلی    42
32 (متر)    اصلاح پاشویه تقاطع مراد قلی و مصطفی خمینی     43
22 (متر)    اصلاح پاشویه تقاطع فرخی و چمران    44
22 (متر)    احداث پاشویه رزمجو مقدم 56    45
16 (متر)    احداث پاشویه سهره وردی 13    46
به ابعاد3*20    دیوار چینی قسمت های کوتاه دیوار اطراف استادیوم    47
به طول 150 متر    ترمیم جایگاه تماشاچیان در استادیوم 17 شهریور    48حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
2000 متر مکعب    خاکبرداری میدان سفیر امید    1
1000 متر مکعب    مخلوط ریزی میدان سفیر امید    2
3220 متر مربع    بستر سازی میدان سفیر امید    3
900 متر طول    جدول گذاری میدان سفیر امید    4
210 متر طول با ابعاد 40*50    اجراء سنگ چینی دور میدان سفیر امید    5
1290 متر مربع    اجراء موزاییک کاری میدان سفیر امید    6
1290 متر مربع    زیرسازی پیاده روهای میدان سفیر امید    7
440 متر مربع    زیرسازی زیر جداول میدان سفیر امید    8
27 متر به ارتفاع 6 سانتی متر    اجراء دیوار چینی دور آبنما میدان سفیر امید     9
175 متر مربع    عایق کاری میدان سفیر امید     10
2 مورد    بتون ریزی و نصب فنداسیون برج نوری     11
1930 متر مکعب     حمل و پخش خاک نباتی میدان سفیر امید    12
51 متر مربع    اجراء بتون مسطح     13
500 متر مربع    اجراء بتون مکر    14
51 متر مربع    اجراء آبنما    15
نصب 50 عدد پایه چراغ پارکی    بتون ریزی و نصب پایه چراغ پارکی میدان سفیر امید    16حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
1980متر مکعب    خاکبرداری میدان کشاورز    1
990 متر مکعب    مخلوط ریزی میدان کشاورز    2
3300 متر مربع    بستر سازی میدان کشاورز    3
900 متر طول    جدول گذاری میدان کشاورز    4
220 متر طول با ابعاد 40*50    اجراء سنگ چینی دور میدان کشاورز    5
980 متر مربع    اجراء موزاییک کاری میدان کشاورز    6
1320 متر مربع    زیرسازی پیاده روهای میدان کشاورز    7
360 متر مربع    زیرسازی زیر جداول میدان کشاورز    8
140 متر به ارتفاع 60 سانتی متر    اجراء دیوار چینی دور آبنما میدان کشاورز    9
490 متر مربع    عایق کاری داخل میدان کشاورز    10
4 مورد    بتون ریزی و نصب فنداسیون برج نوری     11
2100 متر مکعب     حمل و پخش خاک نباتی در میدان کشاورز    12
200 متر مربع    اجراء بتون مسطح     13
570 متر مربع    اجراء بتون مکر    14
210 متر مربع    اجراء آبنما    15
نصب 50 عدد پایه چراغ پارکی    نصب فندانسیون  پایه چراغ پارکی میدان کشاورز    16
330 متر مربع    اجراء سنگ کاری کف پیاده رو    17
در ابعاد 3/5*2 به ارتفاع 50/2    اجراء دیوار موتور خانه    18


حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
850 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت مرادقلی 33    1
250 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت بغل جداول خیابان امام خمینی غربی    2
200 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت داخل محوطه پارک مجموعه کشاورز    3
275 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت پاشویه تقاطع امام خمینی و مرادقلی    4
235 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت پاشویه تقاطع مرادقلی و مصطفی خمینی    5
150 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت پاشویه بشارت 17    6
140 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت پیاده رو مسجد بعثت (جام جم)    7
450 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت ورودی های استادیوم 17 شهریور (سمت بلوار مادر)    8
500 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت داخل محوطه استادیوم 17 شهریور    9
250 (متر مربع)    قیر پاشی و آسفالت پاشویه خیابان مجدیه(دو مورد)    10

   

حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
اجرای بتن زمین والیبال 600 متر مربع    احداث زمین والیبال واقع در پارک مجموعه کشاورز    1
به طول 35 متر    احداث پاشویه صدرا 2    2
به طول 25 متر    نصب دال بتنی آخر امام خمینی شرقی روی کانال    3
به طول 5 متر    نصب دال بتنی خیابان مصلی جنب نانوایی    4
به طول 8 متر    نصب دال بتنی تقاطع فرخی و آزادی    5
ترمیم پل فلزی به طول 6 متر    ترمیم پل فلزی تقاطع خ آزادی و سعدی ضلع غربی    6
ترمیم پل فلزی به طول 4 متر    ترمیم پل فلزی تقاطع خ مصطفی خمینی و رزمجو مقدم    7
اجرای سپتیک در ابعاد 2/5*3    اجرای سپتیک میدان سفیر امید    8
سیمان کاری 37/5 متر مربع    سیمان کاری سپتیک میدان سفیر امید    9
اجرای سقف 7/5 متر مربع    اجرای سقف سپتیک میدان سفیر امید    10
بتن مگر جهت جدول گذاری ها 3535 متر    اجرای بتن مگر جهت جدول گذاری های سطح منطقه    11

زیرسازی
M2
    خاکریزی
M3    خاکبرداری
M3    جدول گذاری
(متر طول)    عنوان پروژه    ردیف
500    250    1500    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی مصطفی خمینی 55    1
750    350    2600    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی مجدیه 33 قسمت اول    2
350    175    1300    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی مجدیه 33 قسمت دوم    3
300    150    1000    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی مجدیه 35 فرعی اول سمت چپ    4
280    140    600    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی زمین والیبال داخل پارک کشاورز    5
1800    900    3200    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی قسمتی از بلوار اقبال ضلع شمالی    6
2500    1250    6600    1100    ادامه جدول گذاری بلوار اقبال (ضلع شمالی از درب پایگاه تا درب گمرک)    7
100    50    185    185    جدول گذاری معابر مهر شهر محور اول ضلع غربی    8
200    100    300    300    جدول گذاری کوچه اسلام آباد     9
185    95    275    275    جدول گذاری فرعی اول از اسلام آباد    10
80    40    140    140    جدول گذاری فرعی دوم از اسلام آباد    11
80    40    125    125    جدول گذاری حافظ 34    12
250    225    360    360    جدول گذاری مرادقلی 2    13
75    35    90    180    جدول گذاری انتهای حسین بر 10    14
75    35    90    170    جدول گذاری منشعبه از چهارراه رسولی جنب پاساژ رویال    15
15    10    45    45    جدول گذاری ابتدای البرز 45    16
25    15    50    50    جدول گذاری داخل محوطه بنیاد مهدویت    17
15    10    30    ...    احداث پاشویه نصر 9    18
15    10    25    ...    احداث پاشویه نصر 5    19
15    10    25    ...    احداث پاشویه نصر 7    20
20    10    60    ...    ترمیم جداول بلوار پیامبر اعظم از میدان استاندارد تا میدان سفیر امید    21
45    20    85    ...    احداث پاشویه انتهای مرادقلی 2 به سمت پارک چمران    22
50    40    110    ...    جدول گذاری روبروی مسجد بلال خیابان مصلی    23
300    150    250    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی آخر امام خمینی شرقی    24
750    ...    250    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی کوچه اسلام آباد    25
300    150    910    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی فرعی اول از اسلام آباد    26
300    ....    910    ...    خاکبرداری و زیرسازی فرعی دوم از اسلام آباد    27
250    125    720    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی حافظ 34    28
350    ...    1080    ...    خاکبرداری و زیرسازی مرادقلی 2    29
700    350    2580    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی حسین بر 10    30
210    105    700    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی کوچه جنب پاساژ رویال    31
140    70    550    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی داخل محوطه بنیاد مهدویت    32
400    200    1400    ...    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی البرز 45    33زیرسازی
M2
    خاکریزی
M3    خاکبرداری
M3    عنوان پروژه    ردیف
1400    200    400    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی البرز 47    34
1400    200    400    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی البرز 49    35
700    120    240    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی سهروردی 12    36
700    120    240    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی سهروردی 14    37
600    110    210    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی سهروردی 16    38
1250    200    400    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی رابط بین البرز و سهروردی    39
1015    150    300    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی سهروردی 11    40
2000    ...    350    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های انتهای کشاورز 14 فرعی آخر    41
400    ...    150    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های انتهای خ ناصر شهرکی جنب مدرسه    42
200    ...    100    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های ابتدای خ ناصر شهرکی     43
250    ...    120    خاکبرداری و زیرسازی و حمل نخاله و زباله های فرعی اول از خ شهید ناصر شهرکی    44
250    ...    120    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های آخر امام خمینی شرقی جنب فنی و حرفه ای    45
350    ...    150    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های آخر آزادی شمالی    46
350    ...    150    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های آخر مجدیه    47
350    ...    150    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های آخر باقری    48
800    ...    450    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های انتهای امام خمینی شرقی جنب زمین ورزشی    49
1600    ...    550    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های انتهای کشاورز 8    50
800    ...    450    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های بلوار کشاورز    51
   
  

زیرسازی
M2
    خاکریزی
M3    خاکبرداری
M3    عنوان پروژه    ردیف
1600    ...    550    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های پیربخش 34    52
1500    ...    350    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های کانال گره جام جم    53
2500    ...    700    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های کانال 20 متری کریم آباد    54
1650    ...    600    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های اطراف زمین های شهرداری    55
2000    ...    700    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های پیربخش 26    56
2000    ...    750    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های میدان کشاورز    57
1000    ...    150    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های اطراف میدان بهارستان    58
3500    ...    750    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های بلوار کلات    59
1600    ...    450    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های محور اول و دوم از پیربخش 26    60
1600    ...    450    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های محور سوم و چهارم از پیربخش 26    61
800    ...    250    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های پیربخش 40    62
1200    ...    350    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های محور اول و دوم از پیربخش40    63
1200    ...    300    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های مهرشهر منازل 3خانواری محور اصلی    64
1400    ...    350    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های معابر فرعی مهرشهر    65
800    ...    150    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های جام جم 29    66
2600    ...    750    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های منازل تخریبی خ حسین بر    67
600    ...    180    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های جنب پارک چمران 12    68
100    ...    45    خاکبرداری و زیرسازی و جمع آوری و حمل نخاله و زباله های جام جم 22 ابتدای میلان    69حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
 (متر مربع)45    لکه گیری خ فردوسی منازل دادگستری    1
 (متر مربع)65    ترمیم نوار حفاری خ فردوسی    2
 (متر مربع)20    لکه گیری خ آزادی    3
 (متر مربع)25    لکه گیری پیاده رو تقاطع باقری و سعدی    4
 (متر مربع)  30      لکه گیری بلوار جام جم نرسیده به جام جم 2    5
 (متر مربع) 45    لکه گیری آزادی 19    6
 (متر مربع) 35    ترمیم نوار حفاری آزادی 19    7
 (متر مربع)85    لکه گیری خ فرخی حد فاصل رزمجو مقدم تا تقاطع پهلوانی    8
 (متر مربع)  55     لکه گیری کوچه بن بست از قدس 18    9
 (متر مربع)75    لکه گیری اطراف مصلی قدس    10
 (متر مربع)35    لکه گیری قسمتی از بلوار کشاورز     11
 (متر مربع)40    لکه گیری خ پهلوانی از تقاطع سعدی تا کشاورز    12
 (متر مربع)25    لکه گیری پیاده رو خ پهلوانی    13
 (متر مربع)25    لکه گیری پهلوانی 24    14
 (متر مربع)45    ترمیم نوار حفاری پهلوانی 24    15
 (متر مربع)65    ترمیم نوار حفاری طولی بلوار جام جم جنب صدا و سیما    16
 (متر مربع) 20     لکه گیری امام خمینی 9    17
 (متر مربع)25    لکه گیری خ سعدی 4    18
 (متر مربع)30    لکه گیری خ سعدی از تقاطع پهلوانی تا سعدی 6    19
 (متر مربع) 45    لکه گیری خ رزمجو مقدم ضلع شرقی    20
 (متر مربع) 35    ترمیم نوار حفاری خ رزمجو مقدم    21
 (متر مربع)85    لکه گیری خ باقری شمالی    22
 (متر مربع) 55    ترمیم نوارهای حفاری سازمان آب خ باقری شمالی    23
(متر مربع) 75    ترمیم نوارهای حفاری خ آزادی شمالی    24
 (متر مربع)35    لکه گیری خ مرادقلی    25
 (متر مربع) 40    لکه گیری تقاطع خ مرادقلی و کشاورز    26
 (متر مربع)25    لکه گیری بلوار بهارستان لاین رفت    27
 (متر مربع)25    لکه گیری بلوار بهارستان لاین برگشت    28
 (متر مربع)45    لکه گیری تقاطع سعدی 4 و امام خمینی    29
 (متر مربع)65    لکه گیری خ البرز    30
 (متر مربع)20    لکه گیری انتهای خ 20 متری دام    31
 (متر مربع)25    ترمیم نوارهای حفاری خ 20 متری دام    32حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
 (متر مربع)15    ترمیم نوارهای حفاری خ 20 متری دام    33
 (متر مربع)85    لکه گیری اطراف میدان بهارستان    34
 (متر مربع) 20    لکه گیری اطراف منازل مسکونی کوی قدس    35
 (متر مربع)35    قیر پاشی و آسفالت مرادقلی 8    36
 (متر مربع)45    قیر پاشی و آسفالت مرادقلی 10    37
 (متر مربع)35    قیر پاشی و آسفالت مجدیه 33 قسمت اول    38
 (متر مربع)25    قیر پاشی و آسفالت مجدیه 33 قسمت دوم    39
 (متر مربع)25    قیر پاشی و آسفالت مصطفی خمینی 55    40
 (متر مربع) 65    قیر پاشی و آسفالت مجدیه 35 میلان اول سمت چپ    41
 (متر مربع)45    قیر پاشی و آسفالت سهروردی 12    42
 (متر مربع)30    قیر پاشی و آسفالت سهروردی 14    43
 (متر مربع) 15    قیر پاشی و آسفالت البرز 45    44
 (متر مربع)25    قیر پاشی و آسفالت البرز 47    45
 (متر مربع)25    قیر پاشی و آسفالت سهروردی 11    46
 (متر مربع)15    قیر پاشی و آسفالت رابط بین البرز و سهروردی     47
 (متر مربع)30    قیر پاشی و آسفالت داخل محوطه مسجد پیامبر اعظم زیباشهر    48
 (متر مربع)30    روکش آسفالت خ پاسداران از تقاطع دانشگاه تا مطهری    49زیرسازی
M2
    خاکریزی
M3    خاکبرداری
M3    جدول گذاری
(متر طول)    عنوان پروژه    ردیف
2600    300    600    1600    ادامه جدول گذاری بلوار اقبال ضلع شمالی به طرف گمرک    1
450    50    100    450    جدول گذاری آخر آزادی شمالی    2
60    20    40    120    جدول گذاری معابر مهر شهر محور اصلی ضلع غربی    3
67    22    45    135    جدول گذاری معابر مهر شهر فرعی اول    4
67    22    45    135    جدول گذاری معابر مهر شهر فرعی دوم    5
67    22    45    135    جدول گذاری معابر مهر شهر فرعی سوم    6
67    22    45    135    جدول گذاری معابر مهر شهر فرعی چهارم    7
160    30    60    160    جدول گذاری ورودی مجتمع نیروی انتظامی خ چمران    8
100    25    50    100    جدول گذاری منشعبه از پهلوانی 22    9
100    25    50    100    جدول گذاری داخل مجتمع پرواز میلان آخر    10
15    5    10    30    احداث پاشویه تقاطع پهلوانی و حافظ    11
12    5    10    25    احداث پاشویه منشعبه از ناصر خسرو جنب مسجد امام حسین    12
10    5    10    22    احداث پاشویه تقاطع رزمجو مقدم و فرخی    13
1200    180    360    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی پیر بخش 9    14
480    75    150    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی پیر بخش 11    15
1200    180    360    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی منشعبه از پیر بخش 11    16
1360    204    408    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی پیر بخش 13    17
3600    540    1080    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیر سازی پیر بخش 26    18
630    95    190    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی رزمجو مقدم 34    19
910    150    300    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی منشعبه از اسلام آباد    20
1080    175    350    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی مرادقلی 2    21
800    -    280    -    خاکبرداری و زیرسازی منشعبه از پهلوانی 22    22
1850    -    650    -    خاکبرداری و زیرسازی محور اصلی از مهر شهر سه خانواری    23
520    -    180    -    خاکبرداری و زیرسازی فرعی اول از معابر مهر شهر سه خانواری    24
520    -    180    -    خاکبرداری و زیرسازی فرعی دوم از معابر مهر شهر سه خانواری    25
520    -    180    -    خاکبرداری و زیرسازی فرعی سوم از معابر مهر شهر سه خانواری    26
520    -    180    -    خاکبرداری و زیرسازی فرعی چهارم از معابر مهر شهر سه خانواری    27
800    -    280    -    خاکبرداری و زیرسازی داخل مجتمع پرواز میلان آخر    28
120    25    50    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی تقاطع پهلوانی و حافظ    29
   
زیرسازی
M2
    خاکریزی
M3    خاکبرداری
M3    جدول گذاری
(متر طول)    عنوان پروژه    ردیف
120    25    50    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی منشعبه از ناصر خسرو جنب مسجد    30
2400    400    800    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی بلوار اقبال ضلع شمالی    31
3000    -    1200    -    خاکبرداری و زیرسازی انتهای جام جم 28    32
750    85    170    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی امام خمینی 10    33
750    85    170    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی مرادقلی 15     34
120    25    50    -    خاکبرداری ، مخلوط ریزی و زیرسازی تقاطع رزمجو مقدم و فرخی    35


حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
اجرای بتن مگر به طول 300 متر    اجرا بتن مگر جهت جدول گذاری های سطح منطقه یک    1
نصب حفاظ نرده ای به طول 9 متر    نصب حفاظ نردهای تقاطع حافظ و مسیل رود ضلع شمالی    2
نصب حفاظ نرده ای به طول 9 متر    نصب حفاظ نردهای تقاطع حافظ و مسیل رود ضلع جنوبی    3
نصب حفاظ نرده ای به طول 9 متر    نصب حفاظ نردهای تقاطع فرخی و مسیل رود ضلع شمالی    4
نصب حفاظ نرده ای به طول 9 متر    نصب حفاظ نردهای تقاطع فرخی و مسیل رود ضلع جنوبی    5
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    نصب حفاظ نردهای تقاطع حسین بر و مسیل رود ضلع شمالی    6
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    نصب حفاظ نردهای تقاطع حسین بر و مسیل رود ضلع جنوبی    7
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    نصب حفاظ نردهای تقاطع باقری و مسیل رود ضلع شمالی    8
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    نصب حفاظ نردهای تقاطع باقری و مسیل رود ضلع جنوبی    9
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    بتن ریزی و نصب فونداسیون برج نوری میدان کشاورز    10
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    بتن ریزی و نصب فونداسیون برج نوری میدان کشاورز    11
نصب 4 عدد پایه برج نوری واقع در میدان کشاورز    بتن ریزی و نصب فونداسیون برج نوری میدان کشاورز    12
نصب حفاظ نرده ای به طول 9 متر    بتن ریزی و نصب فونداسیون برج نوری میدان کشاورز    13
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    بتن ریزی و نصب فونداسیون برج نوری میدان سفیر امید    14
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    بتن ریزی و نصب فونداسیون برج نوری میدان سفیر امید    15
بتن ریزی و نصب فنداسیون به ابعاد 1/5*1/5 به عمق 1/5    نصب پایه برج نوری همراه با پروژکتور میدان کشاورز    16حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
 (متر مربع)65    لکه گیری اطراف مسجد عزیزیه    1
 (متر مربع) 35    ترمیم نوار های حفاری سازمان آب اطراف مسجد    2
 (متر مربع)80    لکه گیری خ آزادی جنب مسجد جامع    3
 (متر مربع)85    لکه گیری خ کفعمی حد فاصل امام تا سعدی    4
 (متر مربع)45    ترمیم نوار های حفاری خ کفعمی    5
(متر مربع) 35    لکه گیری خ فرخی سیستانی    6
 (متر مربع)40    لکه گیری خ بهارستان از طرف خ دانشگاه    7
 (متر مربع)100    لکه گیری خ باقری جنوبی    8
 (متر مربع)35    ترمیم نوارهای حفاری سازمان آب خ باقری جنوبی    9
 (متر مربع)55    لکه گیری خ صدرا    10
 (متر مربع)35    ترمیم نوارهای حفاری سازمان آب خ صدرا    11
 (متر مربع)95    ترمیم نوارهای حفاری طولی مجتمع نیروی انتظامی خ چمران    12
 (متر مربع)45    لکه گیری بلوار جام جم لاین رفت    13
 (متر مربع)45    لکه گیری بلوار جام جم لاین برگشت    14
 (متر مربع)60    ترمیم نوارهای حفاری سازمان آب بلوار جام جم    15
 (متر مربع)85    لکه گیری خ امام خمینی شرقی    16
 (متر مربع)25    لکه گیری خ مرادقلی    17
 (متر مربع)30    ترمیم نوار حفاری تقاطع مرادقلی و کشاورز    18
 (متر مربع)25    لکه گیری خ فرخی    19
 (متر مربع)15    ترمیم نوار حفاری سازمان آب خ فرخی    20
 (متر مربع)20    لکه گیری خ غزالی    21
 (متر مربع)15    ترمیم نوار حفاری خ غزالی    22
 (متر مربع)35    لکه گیری خ پهلوانی    23
 (متر مربع)20    ترمیم نوار حفاری خ پهلوانی    24
 (متر مربع)30    لکه گیری خ البرز    25
 (متر مربع)25    لکه گیری خ تمدن    26
 (متر مربع)55    لکه گیری خ حسین بر تا تقاطع چمران    27
 (متر مربع)75    ادامه لکه گیری خ حسین بر از تقاطع چمران تا شهید کوشا    28
 (متر مربع)65    ترمیم نوار های حفاری خ حسین بر بعداز تقاطع چمران    29
 (متر مربع)45    لکه گیری تقاطع کهرازهی و شهید کوشا    30


حجم کار انجام شده    عنوان پروژه    ردیف
 (متر مربع)75    لکه گیری کوچه شهید کوشا    31
 (متر مربع)25    لکه گیری نبش حسین بر 41    32
 (متر مربع)35    ترمیم نوار حفاری سازمان آب کوچه شهید کوشا    33
(متر مربع) 25    لکه گیری خ باقری    34
 (متر مربع)45    ترمیم نوار حفاری بلوار جام جم جنب صدا و سیما    35
 (متر مربع)40    لکه گیری اطراف کوی قدس    36
 (متر مربع)65    لکه گیری خ 20 متری دام    37
 (متر مربع)40    لکه گیری خ رزمجو مقدم    38
 (متر مربع)30    ترمیم نوارهای حفاری خ رزمجو مقدم    39
(متر مربع) 25    ترمیم نوارهای حفاری خ 20 متری دام    40
 (متر مربع)30    لکه گیری میدان بهارستان    41
 (متر مربع)25    لکه گیری خ ویلا    42
 (متر مربع)20    لکه گیری خ مصلی    43
 (متر مربع)35    ترمیم نوارهای حفاری خ ویلا    44
 (متر مربع)20    ترمیم نوارهای حفاری خ باقری شمالی    45
 (متر مربع)650    قیر پاشی و آسفالت کوچه جنب پاساژ رویال چهارراه رسولی    46
 (متر مربع)850    قیر پاشی و آسفالت امام خمینی 10    47
 (متر مربع)800    قیر پاشی و آسفالت مرادقلی 15    48
 (متر مربع)745    قیر پاشی و آسفالت ستاد خبری اطلاعات بلوار مطهری    49
 (متر مربع)500    قیر پاشی و آسفالت داخل محوطه مسجد پیامبر اعظم    50
 
تعداد املاک واقع در سطح
منطقه      
تعداد فیش نوسازی
 
          
درآمد واحد نوسازی به تفکیک هر ماه
     
مفاصاحساب  دفتر خانه ها :
593 مورد    ورزشی    1246    وصولی    مبلغ به( ریال)    ماه    ردیف


مفاصاحساب اماکن عمومی:
6 مورد    مذهبی    1678    صادره
    888،423،000    فروردین     1
پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده  (77) :22 فقره    فرهنگی       
    2،151،264،696    اردیبهشت     2
_    آموزشی       
    1،337،167،720    خرداد    3
_    صنعتی            2،423،991،700    تیر    4
_    تجاری            6،800،847،116    جمع کل مبلغ وصولی    5

 
مبلغ(ریال)
       
شماره حساب
       
شرح درآمد      
کد درآمد
      ردیف
10،818،263،582    0103715208003    عوارض بر پروانه های ساختمانی     1202     1
4،763،846،910    0103715208003    عوارض بر مازاد تراکم     1203     2
1،781،391،734    0103715208003    عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی     1204     3
128،638،771    0103715208003    عوارض بر بالکن و پیش آمدگی     1205     4
362،782،258    0103715208003    عوارض بر معاملات غیر منقول     1206     5
4،436،215،500    0103715202004    عوارض نوسازی     1209     6
17،800،000    0103715208003    سایر موارد     1299     7
37،813،515    0103715208003    سایر موارد    1399    8
135،634،500    0103715208003    عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه     1403     9
25،648،076    0103715208003    عوارض 3% حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق  نظارت    1419    10
341،406،243    0107472983002    عوارض حذف پارکینگ     2102     11
13،601،481    0103715208003    سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز(موضوع تبصره 1 ماده 6)    2201    12
89،339،780    0103715208003    حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری     3101     13
110،321،250    0103715208003    عوارض کارشناسی و فروش نقشه ها     3102     14
18،316،000    0103715208003    درآمد حاصل از خدمات شهری     3115     15
4،373،194،893    0103715208003    جریمه کمیسیون ماده 100     6301     16
114،329،978    3100003417003    عوارض آتش نشانی     9901     17
61،282،261    2173122770002    عوارض آموزش وپرورش     9902     18
105،536،200    0106697653000    عوارض فضای سبز     9903     19
27،735،336،932    جمع کل      
مقدار    عنوان    ردیف
100 تن    جمع آوری زباله روزانه     1
350 تن    جمع آوری زباله ماهیانه     2
18000 تن    جمع آوری زباله چهارماهه     3
صبح ، ظهر ، شب     رفت و روب معابر اصلی  در سه شیفت     4
هفته ای 3 مرتبه ،ماهی 12 مرتبه
چهار ماهی  48 مرتبه     لایروبی جوی های  باز     5
200 کامیون    جمع آوری نخاله ساختمانی     6
هفته ای 2 مرتبه ،ماهی 8 مرتبه
چهار ماهی  32 مرتبه     لایروبی جوی های سر پوشیده     7
هفته ای 3 مرتبه، چهار ماهی8 4مرتبه     رفت و روب معابر فرعی     8
170 خاور    جمع آوری خاکروبه حاصل از رفت و روب     9
ماهی 4 بار،جهار ماهی 16 بار     پاکسازی زمین های باز هر پنجشنبه     10
هفته ای 3 بار    پاکسازی پیاده رو ها     11
هر 6 ماه یکبار    تحویل وسایل تنظیف لباس کارو کفش کار     12
170 خاور    جمع آوری شاخ وبرگ درختان حاصل از کار فضای سبز     13


1) انعقاد قرارداد جهت عملیات رفت و روب نواحی تحت پوشش با شرکت های پیمانکاری
2) پاسخگویی به شکایات مردمی و سامانه پیام کوتاه                                        62 مورد
3) نصب پلاکارد در زمین های باز                                                                        10  مورد
4) توزیع اخطاریه های بهداشتی جهت پساب رها شده به معابر                     225 مورد
5) تهیه عملکرد و دروهای فوریت منطقه بر حسب تناژ حمل شده             321610 تن
6) لکه گیری نوارهای حفاری و ترکیدگی سطح منطقه                                     69 مورد 
7)رنگ آمیزی جداول سطح منطقه
8) برنامه ریزی و اعلام پاکسازی معابر منتهی به مسیر راهپیمایی در ایام ا...دهه فجر
9) همکاری با سازمان پارک ها و فضای سبز و در اختیار گذاشتن ریسه جهت چراغانی به مناسبت های مختلف
10) تهیه بروشور های آموزشی جهت آموزش بهداشت به کارگران امور شهر
11) نصب و راه اندازی سیاه چادر جهت استقبال از مسافرین نوروزی
12) تعمیر و بهسازی خانه فرهنگ شیرآباد جهت برگزاری جلسات دیدار مردمی با اعضاء محترم شورای اسلامی شهر
 
 


 

1) صدور احکام کارگران رسمی و قراردادی                                   240 نفر     
2) صدور مرخصی جهت کارگران                                                  700 فقره 
 3) برگ شماری پرونده های پرسنلی                                           240 پرونده  
 4) صدور گواهی اشتغال به کار جهت کارگران                                150 فقره
 5) تکمیل فرم مشاغل سخت و زیان آور جهت کارگران                   70نفر
    امور شهر وارائه به اداره کار
 6) تکمیل پرونده های پرسنلی جهت بازنشستگی و                         15 نفر
     تسویه حساب با کارگران  
 7)صدو ر کارت بیمه تکمیلی مجهز جهت پرسنل                            240 نفر
تعداد    شرح    ردیف
186 مورد    تهیه و تنظیم اسناد درآمدی     1
234 مورد    تنظیم اسناد هزینه ای     2
120 مورد    تنظیم اسناد کارپردازی     3
6 مورد    تنظیم صورت وضعیت شرکت نسیم سالم کاران     4
6 مورد    تنظیم صورت وضعیت شرکت آمایش محیط     5
6 مورد    تنظیم صورت وضعیت شرکت بهار تفتان     6
10 مورد    تنظیم صورت وضعیت شرکت ماه شو     7
6 مورد    تنظیم صورت وضعیت شرکت خلیج فارس     8
12 مورد    تهیه لیست پرداخت حقوق کارکنان     9
12 مورد    تهیه دیسکت بیمه و ارسال به بیمه     10
12 مورد    تهیه دیسکت دارایی و ارسال به دارایی     11
180 مورد    مکاتبه با سازمان های وابسته     12
6 مورد    مکاتبه باخدمات درمانی     13
6 مورد    مکاتبه با سازمان بازنشستگی     14
-    ثبت  کلیه اسناد درآمد و هزینه در دفتر روزنامه     15
-    تهیه و تنظیم مغایرت جاریهای :            (0103715208003) (0103715202004)  (0215405955008)   (3100001925007) (010776125006)  (0107112965002)  (410798292) (857718)     16
-    بررسی پرداخت حق بیمه های سال های گذشته     17
-    ثبت  اسناد درآمد ی و هزینه در سیستم خزانه و حسابداری     18

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 8:30 |
کنگره بين‌المللي جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه اسلام، با حضور نماينده آيت‌الله ‌مکارم‌شيرازي،‌‌ مدير‌کل فرق و مذاهب سازمان تبليغات کشور و جمعي از اساتيد حوزه علميه قم، علما، انديشمندان و علما برگزار شد.


با حضور نماينده آيت‌الله العظمي مکارم شيرازي‌ مرجع عالي‌قدر شيعه، حجت‌الاسلام حاتميان‌ مدير‌کل فرق و مذاهب سازمان تبليغات کشور، آيت‌الله سليماني نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه زاهدان، مولوي عيدالحميد   امام جمعه  اهل سنت زاهدان  ومفتی محمد قاسم و امامان جمعه تشيّع و تسنن استان و جمعي از اساتيد حوزه علميه قم، علما، انديشمندان و نخبگان تشيّع و تسنن استان برگزار شد.
اگر همه علماي اسلام جمع شوند و تکفير جهان اسلام را حرام کنند، پيروز خواهيم شد

علیزاده موسوی دبير کنگره بين‌المللي جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام گفت: امروز مراجع شيعه به اين نتيجه رسيدند که اگر يک اتحاد و همگرايي بين علماي شيعه و سني ايجاد شود مي‌توانند در مقابل جريان تکفيري بايستند. حجت‌الاسلام سيد مهدي عليزاده موسوي افزود: اگر امروز ما نگاهي به جهان اسلام بيندازيم جايي را نمي‌بينيم که زخمي برنداشته باشد و به طور مثال در کشورهايي مانند پاکستان از سال 2006 قريب به هشت هزار کشته و شهيد داشته است.
دبير کنگره بين‌المللي جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام افزود: شايد يکي از علل عمده اين شرايط طرحي باشد که غربي‌ها انجام دادند و در تحقيقات، رشد اسلام در غرب بيشتر است و امروز در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا در کنار هر کليسا مسجد بنا شده است.
وي گفت: پروژه‌اي که امروز غرب رقم مي‌زند و تا امروز موفق هم بوده است پروژه اسلام عليه اسلام است.
عليزاده موسوي ادامه داد: اگر همه علماي اسلام جمع شوند و تکفير جهان اسلام را حرام کنند، پيروز خواهيم شد و امروز با تمام توان به دنبال اين هستيم که اين وضعيت را ايجاد کنيم و اين يکي از پيش‌‌نشست‌هاست که امروز برگزار شد و يکي از اين پيش‌نشست‌ها را در کشور پاکستان برگزار کرديم و با اتفاق همه بر اين نظر بودند که جهان اسلام به شدت در شبکه‌هاي مختلف اسلام‌ستيزي را گسترش مي‌دهند و اين نه به نفع شيعه و نه به نفع سني است.
وي عنوان کرد: شعار غربي‌ها امروز «يک مسلمان خوب يک مسلمان مرده است» است و مراجع شيعه به اين نتيجه رسيدند که اگر يک اتحاد و همگرايي بين علماي شيعه و سني ايجاد شود مي‌توانند در مقابل جريان تکفيري بايستند.
دبير کنگره بين‌المللي جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام خاطرنشان کرد: کنگره بين‌المللي جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام برنامه دارد که 200 نفر از علما بنام دنيا را جمع کند و يک اجتماع بزرگ برگزار کند تا يک موضع‌گيري براي تکفير اهل قبله گرفته شود.
حجت‌الاسلام عليزداه موسوي گفت: شکل گيري موضع واحد از سوي علماي شيعه و سني شرايط را براي مقابله با جريان هاي تکفيري مهيا و نيروهاي مقاومت را عليه اين گروه ها تقويت مي‌کند.
حجت‌الاسلام سيد ˈمهدي عليزاده موسوي گفت: امروزه جايي از پيکره جهان اسلام را نمي توان مشاهده کرد که زخمي از توطئه هاي مختلف قدرت هاي استکباري بر نداشته باشد و اين موضوع اختصاص به شيعه و سني هم ندارد.
وي با بيان اينکه مراجع عظام و علما نظر واحد دارند که خواستگاه تکفير امروز ميان علما نيست بلکه بيرون است گفت: شايد يکي از علل عمده شکل گيري شرايط موجود طرح اسلام هراسي و اسلام ستيزي باشد که غربيان در راستاي جلوگيري از گسترش گرايش به اين دين الهي پيش گرفتند.
وي ادامه داد: با وجود اقدامات مختلف دشمنان براي مقابله با گسترش اسلام از جمله نوشتن کتاب آيات شيطاني و کشيدن کاريکاتورهاي مختلف در توهين به رسول اکرم(ص)، اما تحقيقات صورت گرفته نشان از آن دارد که رشد گرايش به دين مبين اسلام در غرب بيشتر از مسيحيت است.
دبير کنگره بين المللي خطر جريان هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه اسلام افزود: دشمنان با توجه شکست در نقشه هاي قبلي خود امروزه پروژه اي جديدي با عنوان اسلام عليه اسلام را رقم زدند و متاسفانه با اقدامات گروه هاي تکفيري و جنايات آنان عليه مسلمانان تا حدودي در اجراي آن موفق بودند.
عليزاده موسوي بيان داشت: جناياتي که امروزه توسط گروه هاي تکفيري در جهان اسلام شکل مي گيرد احساس بيزاري شديد را در ميان علماي تشيع و تسنن عليه وضعيت فعلي دنياي اسلام به وجود آورده است.
وي تاکيد کرد: مراجع عظام نظرشان اين است که اگر واقعا همه علماي شيعه و سني جمع شوند و به اجماع تکفير اهل قبله را تحريم کنند بزودي شاهد نابودي گروه هاي تکفيري خواهيم بود.
وي گفت: در شرايط کنوني با توجه شکل گيري فضاي اسلام هراسي توسط دنياي استکبار و دامن زدن شبکه هاي مجازي بر گسترش خشونت هاي گروهاي تکفيري، به شدت قدرت اسلام رو به تحليل است که اين موضوع نه به نفع شيعه و نه به نفع اهل سنت است.
عليزاده موسوي افزود: مراجع شيعه به اين نتيجه رسيدند که اگر اتحاد و همگرايي عليه گروهاي تکفيري ميان علماي شيعه و سني شکل گيرد و جلوي فعاليت شبکه هايي که به نام شيعه و سني آتش بيار معرکه نفاق شده اند گرفته شود بزودي شاهد نابودي اين گونه گروههاي ضد دين خواهيم بود.
وي برگزاري کنگره بين المللي جريان هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام را از جمله راههاي شکل گيري اتحاد ميان علماي شيعه و سني عليه گروههاي تکفيري دانست و گفت: نشست هاي مقدماتي اين کنگره در چند استان مختلف کشور با هدف جمع بندي نظرات علماي برجسته تشيع و تسنن در رابطه با گروه هاي تکفيري در حال برگزاري است

علما در برابر تعريف‌هاي بسيار زننده از اسلام مسئول هستند
نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان گفت: اسلام دين رحمت است و دين خشونت نيست؛ علما در برابر تعريف‌هاي بسيار زننده از اسلام مسئول هستند
. آيت‌الله عباسعلي سليماني در نشست‌ مقدماتي کنگره بين‌المللي جريان‌هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام در زاهدان گفت: قرآن مي‌گويد تکفير ريشه در داخل دارد و خارج چه نقش‌آفريني بکند و چه نکند زمينه ددمنشي دارد.
وي ادامه داد: همه ما موحد هستيم و مي‎گوييم «قل هوالله احد» و هيچ‌کس را در کنار خدا و در عرض خدا نمي‌بينيم اما برخي به دنبال فتنه هستند.
نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان با بيان اين‌که اسلام دين رحمت است و دين خشونت نيست، خطاب به علما عنوان کرد: شما رسالت داريد و در برابر اين تعريف‌هاي بسيار زننده از اسلام مسئول هستيد.

آيت الله عباسعلي سليماني گفت: در اين شرايط حساس و بحراني وظيفه علماي شيعه و سني اين است تا در برابر انحرافات گروه‌هاي تکفيري خاموش نباشند و وظيفه خود را به خوبي انجام دهند.

آيت‌الله عباسعلي سليماني  اظهار کرد: طبق فرمايشات خداوند در قرآن، تکفير ريشه در خارج ندارد بلکه ريشه در داخل داشته،حال چه در خارج نقش آفريني کند يا نه،زمينه ددمنشي دارد.
وي افزود: در قرآن خداوند در زمينه اشتراکات بين اقوام و مذاهب،روايات زيادي دارد وآنچه مهم است پرهيز ازاختلافات زياد آمده است.

امام جمعه زاهدان عنوان کرد: ظهور و بروز جريانات تکفيري و افراطي در کشورهاي جهان اسلام،فرصتي را براي دشمنان ما به وجود آورده است و سعي دارند با سرمايه‌گذاري بر روي اين جريانات به اهداف خود در منطقه برسند.

سليماني تصريح کرد: در اين شرايط حساس و برهه زماني،علما بايد برابر اين انحرافات و جريانات افراطي خاموش نباشند و وظيفه خطير خود را به خوبي انجام دهند.

وي اضافه کرد: گروه‌هاي افراطي و تکفيري تلاش مي‌کنند تا از اسلام چهره خشن و تعاريف زننده‌اي در دنيا معرفي کنند بنابراين علما و روحانيون شيعه و سني بايد مردم را آگاه کنند و موقعيت اسلام را به جهان بازگو نمايند و حق واقعي اسلام را مشخص سازند.

نماينده ولي‌فقيه در سيستان و بلوچستان بيان کرد: استکبار جهاني از هر ابزاري براي ضربه زدن به اسلام و مسلمانان استفاده مي‌کند و اين در حالي است که در اين شرايط حساس در برخي از کشورهاي منطقه،به حاميان اين جريانات انحرافي و افراطي تبديل شده‌اند و براي اين هدف هر گونه حمايت مالي،رسانه‌اي و تسليحاتي را از اين گروه‌ها انجام مي‌دهند.بايد با گروه‌هاي تکفيري برخورد کنيم
 مولوی عبدالحمید  امام جمعه  اهل سنت  زاهدان با بيان اينکه بايد با گروه‌هاي تکفيري برخورد کنيم، گفت: امروز همه مي‌دانيم که قدرت‌هاي بزرگ و استعماري به دنبال اختلاف‌انگيزي بين مسلمانان و تجزيه کشورهاي اسلامي هستند.
مولوي عبدالحميد  اظهار کرد: مسئله‌اي که امروز وحدت مسلمانان را تهديد مي‎کند و بر خلاف منافع مسلمانان است موضوع افراط گرايي و تکفير است.
وي افزود: تکفير يعني خارج شدن از جريان اعتدال، اسلام دين اعتدال است و همه بايد در مسير اعتدال حرکت کنند و خروج از اين جريان انحراف را به دنبال دارد.
مولوي  عبدالحمید با بيان اينکه جريان‌هاي تکفيري براي استدلال خود فقه و حقايق اسلام را در نظر نمي‌گيرند، گفت: امروز همه مي‌دانيم که قدرت‌هاي بزرگ و استعماري به دنبال اختلاف‌انگيزي بين مسلمانان و تجزيه کشورهاي اسلامي هستند که بايد علماي اسلام در اين زمينه بسيار هوشيار باشند.
امام جمعه  اهل سنت زاهدان به بيداري اسلامي اشاره کرد و گفت: امروز بايد براي همگان مشخص شود که ريشه جريان‌هاي تکفيري از کجاست و بايد با آنها مقابله کنيم.

مدير حوزه علميه دارالعلوم و امام جمعه مسجد مکي اهل سنت زاهدان گفت: شکل گيري گروههاي تکفيري حربه جديد قدرت هاي استکباري دنيا براي تجزيه کشورهاي اسلامي است.
  مولوي عبدالحميدافزود: آمريکا و همدستان اروپايي اش سعي دارند با حمايت هاي بيشمار خود از گروه هاي تکفيري،کشورهاي اسلامي از جمله سوريه و عراق را تکه پاره کنند.
 
وي اظهار داشت: حفظ منافع آمريکا و رژيم غاصب صهيونيستي و جلوگيري از بيداري اسلامي،مهمترين دلايل تلاش استکبار براي تفرقه افکني و ايجاد درگيري هاي قومي و مذهبي در ميان کشورهاي اسلامي است.
 
وي با اشاره به اينکه افراط گرايي،تندروي و تکفير به معناي خارج شدن از جريان اعتدال مهمترين موضوعاتي است که امروزه جهان اسلام را تهديد مي‌کند گفت: امت اسلام تا زماني مي تواند سالم بماند و رضايت خداوند را داشته باشد که در مسير اعتدال حرکت کند.
 
مولوي  عبدالحمیدخوارج صدر اسلام را نخستين تکفير کنندگان بزرگ دين دانست و افزود: با بروز اختلاف در ميان مسلمانان جريان تکفيري شکل مي گيرد و مختص به زمان خاص نيست.
 
او خاطرنشان کرد: بيشترين چيزي که براي ريشه جريان تکفيري مي يابيم يک سري اجحاف و ظلمي است که حاکمان مصر نسبت به مسلمانان انجام دادند.
 
 
امام جمعه  اهل سنت زاهدان با ابراز ناراحتي از شرايط حاکم بر مردم عراق گفت: بالاترين ظلم را آمريکا،انگليس و فرانسه در حق مردم عراق روا کردند که به بهانه ساقط کردن صدام وارد اين کشور شدند و با ايجاد درگيري و جنگ هاي فرقه اي و مذهبي از اين کشور بيرون رفتند.
داعش از احساسات مردم بي خبر استفاده مي‌کند
 مولوی نظیر احمد سلامی نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري گفت: کشورهاي اسلامي مانند حلقه‌هاي زنجير به هم پيوسته‎اند و حدود 20 درصد جمعيت کل جهان را مسلمانان تشکيل مي‌دهند.
مولوي نظير احمد سلامي با بيان اينکه داعش از احساسات مردم بي خبر استفاده مي‌کند، افزود: امت اسلامي امکانات زيادي در اختيار دارد که بايد از اين امکانات و ظرفيت‌ها بر اساس خرد جمعي استفاده مي‌شد.
نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: امت اسلامي از نعمت‌هاي مادي و معنوي با ارزشي برخوردار است نعمت معنوي آن ايمان به خدا، پيامبر و سنت الهي است که در اختيار امت اسلامي قرار گرفته است.
وي با بيان اين‌که امت اسلامي با کمک آيات قرآن ابر قدرت‌هاي دوران خود را شکست دادند، تصريح کرد: نعمت مادي نيز وجود فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي فراواني است که داريم.
مولوی سلامي خاطرنشان کرد: حدود 20 درصد جمعيت کل جهان را مسلمانان تشکيل مي‌دهند؛ پيوستگي جغرافيايي کشورهاي اسلامي مانند حلقه‌هاي زنجير به هم پيوسته‎اند.
نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين‌که 75 درصد ذخيره نفت کشف شده در اختيار امت اسلامي است، تاکيد کرد: امروز فرصت خوبي براي مسلمانان است تا پيام خود را که صلح و دوستي و وحدت و همدلي است به مسلمانان جهان ابلاغ کنند.
مولوي نذيراحمد سلامي گفت: امروز مشاهده مي‌شود برخي از کشورها که ادعاي مبارزه با تروريسم را دارند در مقابل جنايات داعشي‌ها هيچ واکنشي از خود نشان نمي‌دهند.
وی اظهار کرد: گروهک تکفيري داعش ادعاي حکومت و خلافت اسلامي را دارد،بايد گفت اين ادعاي آنها را اگر در پرتو روايات قرآني بسنجيم،چگونه در حالي که در کشتار مردم و تخريب مساجد عمل مي‌کنند، ادعاي حکومت وخلافت اسلامي مي‌توانند داشته باشند. 

وي بيان کرد: آنچه که مسلمانان امروز گرفتار آن شده‌اند در نتيجه ناکارآمدي مسلمانان است،کشورهاي جهان اسلام ازامکانات بالقوه‌ فراواني برخوردارند که با استراتژيک واحد مي‌توان اين ظرفيت‌ها و امکانات را ساماندهي کرد و وضعيت جهان اسلام را به گونه‌اي ديگر رقم زد.

نماينده مردم اهل سنت سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري افزود: ۲۰ درصد کل جمعيت جهان،مسلمان هستند، وضعيت کشورهاي جهان اسلام از نظر جغرافيايي با يکديگر پيوستگي زيادي دارند و ۷۵ درصد از ذخاير نفت کشف شده در اختيار کشورهاي اسلامي است واز ۴۰ درصد نفت توليدي و ۳۱ ميليون متر مربع از خشکي هاي روي زمين برخوردار هستند.

مولوي سلامي اضافه کرد: کشورهاي اسلامي از نظر وضعيت و موقعيت جغرافيايي در نقشه طوري با هم ارتباط دارند که همانند حلقه‌هاي زنجير به هم پيوسته‌اند.

وي تصريح کرد:  بنابراين اگرمسلمانان از اين ظرفيت‌ها در سايه خط مشي اتحاد و انسجام استفاده کنند، به طور قطع و يقين به ابرقدرت جهان تبديل خواهند شد.

نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري گفت: امروز مي‌دانيم که جهان کفر با فرهنگ ابتذال و ضد ديني‌اش به تنگنا رسيده است لذا علماي شيعه و سني اسلام در اين برهه و شرايط وظيفه دارند تا با روشنگري، مسير اسلام را به‌عنوان راه اصلي سعادت بشريت به انسان‌هاي جهان معرفي کنند.
مولوي سلامي خاطرنشان کرد: امروز اگر ردپاي گروهک‌هاي تکفيري و جريانات افراطي را در بسياري از نقاط دنيا مي‌بينيم به خاطر حمايت‌هايي است که از سوي قدرت‌هاي بزرگ جهان از آنها صورت مي‌پذيرد.
وي افزود: امروز مشاهده مي‌شود برخي از کشورها که ادعاي مبارزه با تروريسم را دارند در مقابل جنايات داعشي‌ها هيچ واکنشي از خود نشان نمي‌دهند.

نماينده مردم اهل سنت سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري بيان کرد: اين گروه‌هاي تکفيري و جريانات افراطي در واقع آفتي براي دين اسلام محسوب مي‌شوند با توجه به اين‌که فرقه‌گرايي در اسلام نيز نتيجه راه‌اندازي جريانات افراطي است.

مولوي سلامي گفت: در اين ميان استکبار جهاني از تمامي اين گروه‌ها حمايت و پشتيباني مي‌کند، بنابراين مسلمانان بايد با اتحاد و همگرايي،با همفکري و انسجام در برابر اين گروه‌ها بايستند و با وحدت و همدلي، پيام صلح و دوستي را به جهانيان اعلام کنند

در ادامه نماينده اهل سنت مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري نيز در اين نشست در رابطه با ادعاي حکومت و خلافت اسلامي از سوي گروهک تروريستي داعش اظهار داشت: در دنيا هيچ ادعايي بدون دليل پذيرفته نمي شود و هر ادعايي بايد با مستندات و دليل باشد.
 
مولوي نذيراحمد سلامي افزود: از منظر دين مبين اسلام، آيات، روايات و سنت رسول الله (ص) اهانت به مساجد و قبور مطهر و کشتار انسان هاي بيگناه محکوم است، پس ادعاي داعش که از هيچ کدام از اين جنايات خودداري نکرده است هيچ پايه واساسي ندارد و پذيرفتني نيست.
وي اظهار داشت: بر اساس روايات در نامه حضرت علي( رضی الله عنه ) به مالک اشتر درباره اخلاق حکومتي آمده است، حاکم نبايد براي مردم همچون حيوان درند باشد که خوردن گوشت شکار را براي خود غنيمت بداند.
 
اين روحاني برجسته اهل سنت زاهدان گفت: آنچه مسلمانان امروزه به نام تکفير گرفتار آن هستند نتيجه غفلت، ناآگاهي و ناکارآمدي سردمداران حکومت هاي اسلامي است.
 
مولوي سلامي تاکيد کرد: اگر از امکانات و ظرفيت هاي کشورهاي اسلامي در سايه يک استراتژي منسجم و واحد بر اساس خرد جمعي استفاده مي شد وضع جهان اسلام غير از اين بود.
 

هيچ‌کس از اهل قبله را تکفير نکنيم
مولوی ساداتی امام جمعه اهل سنت سراوان نيز در ادامه اظهار کرد: دين اسلام دين سلامتي، وحدت، الفت و دين تعاون و تکافل و دين پسنديده خداوند متعال است.
مولوي عبدالصمد ساداتي گفت: وقتي که مي‌گوييم دين اسلام دين سلامتي است در خور دين اسلام، سلام است و در نخستين برخوردي که يک مسلمان با مسلمان ديگر دارد کلمه سلام را بر زبان مي‌آورد و اين خود دل‌هاي مسلمانان را به همديگر پيوند مي‌زند.
وي ادامه داد: امروز مشکلي که به وجود آمده در فهم اسلام است و احياناً در عمل به اسلام است.
امام جمعه اهل سنت سراوان افزود: امروز افراد زيادي هستند که اسلام را در يک طايفه يا منطقه و يا انديشه‌هاي محدودي محدود مي‌کنند.
 وی  خاطرنشان کرد: وقتي ما به نصوص قرآن مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم که دايره اسلام بسيار وسيع است و در بردارنده همه حق و حقوق انسان است.
وي يادآور شد: نبايد از حربه‌هاي تکفير استفاده کنيم و همان‌طور که در قرآن آمده است هيچ‌کس از اهل قبله را تکفير نکنيم. امام جمعه اهل سنت سراوان خاطرنشان کرد: پيامبر در آخرين خطبه خود به اصحابش توصيه مي‌کند که ريختن آبروي شما بر يکديگر و ريختن خون شما بر يکديگر حرام است و امروز ما مسئول هستيم که اين را به گوش همه مسلمانان برسانيم که کسي که نماز بخواند و روزه بگيرد و رو به قبله بنشيند، مسلمان است.
 وی  ادامه داد: تکفير کردن فرد مسلمان کار بسيار نادرستي است و خيانت در حق اوست و کساني که تکفير مي‎کنند جزوه افراد سرخورده و رانده از اجتماع است و مي‌خواهد با اين حربه جايگاهي براي خود پيدا کند. وي عنوان کرد: گروهي به نام دفاع از اهل سنت و گروهي به نام دفاع از اهل‌بيت (ع) ديگران را تکفير مي‌کنند و پيامبر نيز آن‌ها را نفرين مي‌کند.
 مولوی ساداتي گفت: امروز کساني هستند که در کشور ما نيز به دنبال فتنه هستند و افرادي که دست به قلم هستند بايد مواظب باشند که سخناني که غير از ضربه زدن به اسلام کار ديگري نمي‌کنند را به مردم بشناسانند و در مقابل کساني که به اسلام ضربه مي‌زنند ايستادگي کنند.

مولوي ساداتي گفت:اسلام پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه است اما متاسفانه عده اي در فهم اين دين الهي مشکل دارند و برداشت هاي نادرست اين افراد ضرر زيادي به جهان اسلام وارد کرده است.

مولوي ساداتي در نشست مقدماتي کنگره بين المللي جريان هاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام با بيان اينکه اسلام دين سلامت، وحدت، عطوفت و تعاون است اظهار داشت: با وجود اينکه اسلام پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه است اما متاسفانه عده اي در فهم اين دين الهي مشکل دارند و برداشت هاي نادرست اين افراد ضرر زيادي به جهان اسلام وارد کرده است.
مولوي عبدالصمد ساداتي افزود: گستره اسلام بسيار وسيع است اما امروزه عده اي به‌عنوان تکفيري اين دين را محدود به گروه کوچکي با انديشه هاي بسته کرده اند و تمام افراد خارج از محدوده فکري خودشان را کافر مي دانند.
وي اظهار داشت: اعضاي گروههاي تکفيري کساني هستند که از روي غرض آمدند، بزرگ شدند و در کشورهايشان زير سلطه قدرتمندان قرار گرفتند و مي خواستند اعتراضات خود را به انحا مختلف بروز دهند و کار اشتباهي مرتکب شدند که دست به حربه تکفير زدند.
امام جمعه اهل سنت سراوان بيان کرد: عده اي به بهانه دفاع از اهل بيت (ع) وعده اي ديگر به نام دفاع از اهل تسنن يکديگر را تکفير مي‌کنند که اين توطئه دشمنان اسلام است و بايد علماي شيعه و سني در جامعه اسلامي مردم را از دسيسه هاي دشمنان آگاه کنند .
 مولوي کريم زايي  درنشست مقدماتي کنگره بين المللي جريان افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام که در سالن اجتماعات شهداي اداره کل تبليغات اسلامي استان برگزار شداظهار کرد: مقام معظم رهبري در خصوص جريانات تکفيري فرمودند؛دشمنان اسلام و بخصوص يهوديان ازتفرقه ميان مسلمانان بهره مي برند.

امام جمعه اهل سنت ايرانشهر در ادامه بيان کرد: اين افراد تکفيري به ظاهر روزه مي گيرند و حج مي روند اما در واقع برداشت غلطي از اسلام دارند.
وي اظهار کرد: بايد در نظر داشته باشيم که عمل به هر فتوايي که بخواهد اصل اسلام را تخريب کند حرام است.

مولوی کريم زايي گفت: يکي از نقاط ضعف در مقابل جريان هاي تکفيري، خفتگي و رخوت مراکز پژوهشي و علمي است که به جاي جريان شناسي و رصد روزمره جديدترين وقايع وراهبردهاي دشمنان وحدت اسلامي،به ترجمه چند مقاله اکتفا کرده اند که همين مساله سبب دوري از فضا و ميدان اصلي مبارزه با اين جريانات شده است.

وي تصريح کرد: اگر شعارکرامت انساني از منظر قرآن در اين دوره مورد توجه قرار گيرد و در پناه آن به گرفتاري‌ها و مسائل مبتلابه جهان اسلام بپردازيم، بسيارمناسب و کارساز خواهد بود و بقيه اهداف نيز خود به‌ خود محقق خواهد شد.

امام جمعه اهل سنت ايرانشهر خاطرنشان کرد: جريان خوارج و گروه هاي تکفيري از مهمترين وقايع مشابه به هم در صدر اسلام و دوران معاصر مي باشد اما علي رغم فاصله زماني وجود شاخصه هاي مشترک فراوان در پيدايش و تکوين و همچنين آثار ناشي ازاقدامات آنان درجهان اسلام بيانگرسنخيت وجودي ميان هردو جريان است ومي تواند مبناي مناسبي براي تحليل ماهيت  گروههاي تکفيري واهداف آنان شود.

وي اظهار کرد: جريان سلفي هاي تکفيري با طرح مفهوم بدعت در دين وتسري آن به بسياري از اعتقادات مسلمانان زمينه تعارضات فکري را با ديگر مذاهب بوجود آورده اند و برهمين اساس استنادات ظاهر بينانه اي از قرآن و احاديث براي خود بر پا کرده اند
 بايد با تدبر و تفکر امت اسلامي را به عافيت برسانيم

مولوی محبی مدرس حوزه علميه  دارلعلوم مکی زاهدان  گفت: از ابتداي خلقت آدم حق و باطل با هم درگير بودند و سخت ترين آن در زمان پيامبر (ص) بوده است.
مولوی عبدالرحمان محبي اظهار کرد: سياهي طاغوت جهان را گرفته و دل‌ها را مشغول کرده به ويژه وقتي که در جايي از دنيا نام اسلام گرفته مي‌شود آنها با تمام قدرت در مقابلش مي‌ايستند و باطل را به گونه‌اي وانمود مي‌کنند که انسان‌هاي ساده‌دل باور کنند.
وي افزود: بدون شک منبع همه آنها آمريکا است و شايد روزي خداوند آنها را از صفحه زمين بردارد و گر نه اين جنگ حق و باطل خواهد بود.
مدرس حوزه علميه دارلعلوم مکی زاهدان گفت: بزرگنمايي اختلافات مذهبي بين شيعه و سني نه تنها کوبيدن بر طبل خالي است بلکه ريشه در اسلام آمريکايي دارد.
   مولوي عبدالرحمن محبي  اظهار داشت: از همان روزهاي اوليه پيدايش دين مبين اسلام جهان کفر دشمني خودش را با ايجاد توطئه عليه اين مکتب به نمايش گذاشته است.
 
وي افزود: دشمنان اسلام با کشتار علما در دوران هاي مختلف قصد داشتند دين اسلام را ساقط کنند
وی خاطرنشان کرد: اکنون هر توطئه اي در هر کجاي دنيا اتفاق مي افتد ردپاي استکبار جهاني در آنجا ديده مي‌شود، به خصوص زماني که مخاطب آنان جامعه اسلامي باشند،استکبار جهان از تمام ابزار براي فروپاشي آن قدرت استفاده مي‌کند.
 
مولوی محبي گفت: دشمنان اسلام از سادگي مسلمان سوء استفاده کرده به طوري که بيشترين فريب را مسلمين از دشمنان خورده اند.
 
 وي با طرح اين سؤال که وظيفه ما به‌عنوان مسلمان در قبال دشمنان چيست،افزود: اکنون وظيفه مسلمان جهان اين است که با تدبير در قرآن کريم حق را از باطل بشناسند واعمال خودمان را منطبق با مکتب اسلامي به پيش ببرند. .

گروه‌هاي تکفيري و افراطي امنيت کشورهاي اسلامي را به خطر انداخته است

حجت الاسلام  بزمانی مديرکل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان نيز گفت: گروه‌هاي تکفيري و افراطي امنيت کشورهاي اسلامي را به خطر انداخته و از طرفي تأمين کننده اهداف رژيم صهيونيستي در منطقه هستند و به نوعي امنيت را براي رژيم غاصب صهيونيستي فراهم مي‎کنند.
حجت‌الاسلام عيسي بزماني هدف از برگزاري اين نشست‌، موضوع جريان‌هاي انحرافي است که تحت عناوين مباحث تکفيري و افراطي در جهان اسلام به وجود آمده‌اند.
بزماني تصريح کرد: جامعه اسلامي و به ويژه انديشمندان جهان اسلام در اين برهه حساس وظيفه دارند نقش‌آفريني و روشنگري لازم را در بين امت اسلامي داشته باشند تا از گزند خطرات اين طيف در مصونيت بمانند.
وي خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، نشست‌هاي مقدماتي در پنج استان گلستان، کردستان، خراسان رضوي، هرمزگان و سيستان و بلوچستان برگزار خواهد شد که امروز اين نخستين نشست است که در زاهدان در حال برگزاري است. در پايان اين نشست علما و بزرگان اعلام داشتند از تمامي مسئولان سياسي، امنيتي و انتظامي سيستان و بلوچستان درخواست مي‌کنيم هر گونه جريان تکفيري و تروريستي که قصد بر هم زدن آسايش و آرامش مسلمانان شيعه و سني را در استان را دارند رديابي و با آنها به شديد ترين وجه ممکن برخورد کنند و مطمئن باشند که در اين راه از پشتيباني همه علما، معتمدان و رئيس سفيدان و بزرگان طوايف و قبايل تشيع و تسنن برخوردار خواهند بود.
همچنين ضمن تاييد اقدامات علما و انديشمندان جهان اسلام در کشورهاي مصر، عربستان، عراق، هند و پاکستان، مبني بر محکوميت اقدامات تکفيري، بر وحدت اسلامي و همزيستي مسالمت‌آميز در سايه احکام نوراني اسلام ناب محمدي (ص) تاکيد مي‌کنيم و بر مبارزه فکري و فرهنگي خود عليه جريان‌هاي تکفيري و تروريستي که موجب خسارت‌هاي جبران ناپذير در دنيا و آخرت مي‌شود، ادامه خواهيم داد.
مديرکل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان گفت: اسلام دين وحدت و انسجام است، دين بشريت است اما گروهي آمده‌اند و چهره خشني از اسلام در جهان معرفي مي‌کنند.
 حجت‌الاسلام عيسي بزماني  در نشست مقدماتي کنگره بين المللي جريانهاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام بيان کرد: بنابراين طبيعي است که علماي شيعه و سني وظيفه عمده و خطيري را در اين شرايط حساس بر عهده دارند.

وي افزود: علماي شيعه و سني بايد نقش آفريني کنند تا هويت واقعي گروهک تکفيري داعش وجريانات تکفيري و افراطي در دنيا شناخته شود.

مديرکل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان عنوان کرد: هدف از برگزاري اين نشست مقدماتي،بصيرت افزايي علمي نخبگان و علماي شيعه و سني است هدف از برگزاري اين نشست‌،موضوع جريان‌هاي انحرافي است که تحت عناوين مباحث تکفيري و افراطي در جهان اسلام به وجود آمده‌اند.
 
گفتني است نشست مقدماتي کنگره بين المللي جريانهاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام با همکاري اداره کل تبليغات اسلامي استان و دفتر نهاد مقام معظم رهبري در امور اهل سنت سيستان و بلوچستان و دبيرخانه کنگره بين المللي جريانهاي افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلام در سالن شهداي تبليغات اسلامي استان برگزار شد.

وي افزود: گروه‌هاي تکفيري و افراطي امنيت کشورهاي اسلامي را به خطر انداخته و از طرفي تأمين کننده اهداف رژيم صهيونيستي در منطقه هستند و به نوعي امنيت را براي رژيم غاصب صهيونيستي فراهم مي کنند .

مديرکل تبليغات اسلامي استان اظهار کرد: گروه‎هاي افراطي با کشتارهاي زياد و با حربه تکفير جامعه اسلامي،به نيابت از سرويس‌هاي اطلاعاتي کشورهاي استکباري وغربي، چهره‌اي خشن از اسلام در اذهان عمومي  ترسيم کرده‎اند.

وي بيان کرد: کنگره خطر جريان‌هاي انحرافي، افراطي و تکفيري از ديدگاه علماي اسلامي با هدف بحث و بررسي پيرامون افراطي‌گري و تکفير در جهان اسلام و بصيرت‌افزايي امت اسلامي نسبت به چنين جريان‌هايي برگزار مي‌شود.
سران کشورهای اسلامی از جنایات گروهک های تکفیری جلوگیری کنند
حضارنشست مقدماتي کنگره بين المللي جريانهاي افراطي و تکفيري ازديدگاه علماء اسلام در زاهدان طي بيانيه اي اعلام کردند: سران کشورهاي اسلامي از جنايات گروهک هاي تکفيري جلوگيري کنند
  علماء،ائمه جمعه و جماعات،معتمدين وسران طوايف و تاثيرگزاران فرهنگي سيستان وبلوچستان اعم از تشيع و تسنن حاضردرنشست مقدماتي کنگره بين المللي جريانهاي افراطي و تکفيري که  در سالن اجتماعات شهداي اداره کل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان برگزار شد طي بيانيه اي اعلام کردند: اقدامات تروريستي وحشتناک و تکان دهنده گروهک‌هاي تروريستي و تکفيري در سوريه و عراق،مخالف تمام حقوق انساني و اسلامي مردمان مظلوم است.

همچنين اعلام مي‌داريم که آمريکاي جنايتکار و اسرائيل غاصب و سفاک، عامل ساماندهي و تحريک اين گروهک‌ها هستند که دست خود را به خون مرد، زن، جوانان و کودکان آلوده کرده‌اند.

ما اعلام مي‌کنيم اقدامات جنون‌آميز تکفيري‌ها منجر به تخريب چهره منور اسلام عزيز و هتک حرمت مسلمانان اعم از شيعه و سني در گوشه گوشه جهان شده است.

ما تنفر و انزجار خود را از اعمال تفرقه‌افکنانه و جاهلانه گروهک‌هاي تکفيري تروريستي اعلام کرده و از تمامي سران کشورهاي اسلامي درخواست مي‌کنيم به منظورجلوگيري از صحنه‌هاي هولناک در کشورهاي اسلامي به طور جدي تلاش کرده و بيش از اين اجازه ندهند عوامل دست‌نشانده استکبار موجبات خونريزي و هتک حرمت مسلمانان و امت رسول‌الله (ص) را فراهم کنند.

ما ضمن حمايت همه جانبه و کامل خود از فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري اعلام مي‌داريم که دشمن اصاي مسلمانان، صهيونيسم بين‌الملل و استکبار جهاني به رهبري آمريکاي جنايتکار و جهانخوار است.

ما برگزار کنندگان اين نشست ضمن تاييد اقدامات علما و انديشمندان جهان اسلام در کشورهاي مصر، عربستان، عراق، هند و پاکستان مبني بر محکوميت اقدامات تکفيري، بر وحدت و همزيستي مسالمت‌آميز در سايه احکام نوراني اسلام ناب محمدي (ص) تاکيد مي‌کنيم و بر مبارزه فکري و فرهنگي خود عليه جريان‌هاي تکفيري و تروريستي که موجب خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري در دنيا و آخرت مي‌شود، ادامه مي‌دهيم.

در پايان از تمامي مسئولان سياسي، امنيتي، انتظامي استان سيستان و بلوچستان درخواست مي‌کنيم بر ردپاي و انهدام احتمالي هرگونه جريان تکفيري و تروريستي که قصد بر هم زدن آسايش و آرامش مردم شيعه و سني در سراسر استان را داشته باشند و بخواهند با اعمال ننگين خود در اين استان ايجاد ناامني کنند، به شديدترين وجه ممکن برخورد کرده و مطمئن باشيد از اين طريق از پشتيباني همه علما، ريش سفيدان، روحانيون،سران قبايل و طوايف تشيع و تسنن برخوردار خواهيد بود.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در دوشنبه سوم شهریور 1393 و ساعت 8:1 |
عظیم جان آبادی مدیر عامل پایگاه خدمات اجتماعی ستایشگران  در مورد معرفی وفعالیت های این پایگاه  در گفتگو با  خبرنگار ما، گفت: این پایگاه  در راستای ارتقای سطح زندگی وتوانمند سازی و مشارکت پذیری و  به منظور پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی در محله بابائیان از فروردین 1392 آغاز به فعالیت نموده است.
 وی افزود:این پایگاه  با  پشتیبانی  برادر محترم  وبزرگوار مان جناب محمدرضا سراوانی  ( مدیر کل سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان ) و همچنین جمعی از اعضای موسسه آسیب های اجتماعی ستایشگران که دانشجویان و  فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی و روانشناسی  (وهئیت مدیره پایگاه سرکار خانم سمانه پیر کمالی وآقای غلام نبی براهویی) هستند شروع به کار نموده و قصد دارد به فضل الهی با توجه به اهداف مندرج در  زیر در جهت بالا بردن رفاه اجتماعی از طریق بهبود خدمات اجتماعی با همکاری با نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در این عرصه به سهم خود ادای وظیفه نماید.

 جان آبادی  در موردپایگاه خدمات اجتماعی گفت:جوامع در طول تاریخ با مسایل و پدیده های مختلفی مواجه می شوند که از جمله آنها می توان به مساله سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشینی)اشاره کرد.که بویزه در کشور های جهان سوم و در حال توسعه و در کلان شهرها به دلایل مختلف از جمله گسترش شهرنشینی افزایش مهاجرت ، افزایش فقر ، کاهش فرصتهای اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و ……از رشد بیشتری برخوردار بوده است
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و با توسعه شهر نشینی از دو دهه گذشته سکونتگاهها ، غیر رسمی ، که از آنها با عناوین مختلف از جمله مناطق حاشیه نشین ، خودرو خود انگیخته ، غیر مجاز ، نابسمان و نامتعارف نیز یاد می شده است، افزایش یافته است.
 وی در مورد سکونتگاههای غیر رسمی گفت: Informal Settlements ) ) محلات نابسامان و سکونت گاههایی که به طور عمده در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ کشور ، خارج از برنامه رسمی توسعه شهری و به صورت خود رو شکل گرفته و گسترش یافته است . این محلات ، خودرو یا حاشیه نشین یا به بیان درست تر ، اسکان غیر رسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای کم درآمد مهاجر از روستا ها یا گروههای کم درآمد و فقیر شهری رانده شده از بافت موجود شهرهاست . غالبا” در این سکونتگاهها سنجه های سواد ، تندرستی در آمد و پیشرفت اجتماعی از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است .
عظیم جان آبادی گفت:به طور کلی اهداف این طرح را می توان در سه زمینه تقسیم بندی نمود:
1) 1_پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی؛ با انجام تحقیقات میدانی و ارائه راهکارهایی در قالب مددکاری جامعه ای  که اولا مستلزم شناخت منابع اجتماعی(اعم از دولتی، خصوصی و مردمی) و شکل دهی سیستم خدمات اجتماعی با ایجاد ارتباط بین منابع مختلف و دوما مستلزم شناخت کامل آسیب های هر منطقه و دسته بندی دقیق گروه هدف( ایجاد بانک اطلاعات مربوط به آسیب های اجتماعی منطقه) است.
2) 2_آگاه سازی عمومی از طریق همکاری پایگاه خدمات اجتماعی با سایر نهادها و سازمانها به منظور برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف وانتشار بروشورهای مختلف در زمینه آسیب های اجتماعی.
3)3_ مداخله در بحران توسط نیروهای متخصص به منظور ارائه خدمات در کوتاهترین زمان در قالب مصاحبه، مشاوره، ارجاع و پیگیری.
خدمات
1) 1-آسیب شناسی محلی ( اعتیاد، تکدی، بی خانمانی، افراد نیازمند خدمات درمانی، افراد نیازمند حرفه آموزی و کاریابی، زنان خود سرپرست، کودکان کار و خیابان، کودکان فرار و ...) و شناسایی و ارائه پیشنهاد و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و تکمیل فرم مصاحبه و ارائه به سازمان
2) 2-شناسایی کانون های آسیب خیز و فضاهای بی دفاع شهری( شناسایی، پیشنهاد بهسازی یا تغییر کاربری، پیگیری جهت بهسازی از منطقه و نتیجه بهسازی)
3) 3-شناسایی و مصاحبه مددکاری اجتماعی با افراد آسیب دبده و در معرض آسیب و تکمیل فرم های مربوطه
4) مداخله در بحران در قالب مصاحبه، مشاوره و ارجاع و پیگیری
5) 4-شناسایی و ارجاع خانواده های مددجویان نیازمند به سازمان های دولتی و غیر دولتی ارائه دهنده خدمات اجتماعی ( ترک اعتیاد، ایجاد اشتغال، اخذ وام بلاعوض، سواد آموزی، خدمات درمانی، خدمات مصاحبه مددکاری اجتماعی و روانشناسی و ...)
6) 5-بازدید از محل سکونت افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ( به تشخیص مددکار اجتماعی)
7) 6-پیگیری تلفنی و حضوری مددجو به صورت دوره ای و ارائه گزارش
8) 7-برگزاری جلسات با متنفذین و ساکنین محلی و موسسات دولتی و غیر دولتی
9) 8-بهره گیری از تمامی امکانات سازمان بهزیستی مراکز سرپناه ،مراکز گذری،وکمپ ها و.......
اهداف جزیی:
- شناسایی مسایل و مشکلات گروههای هدف
- ارتقاء سلامت اجتماعی ، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
- آگاه سازی گروههای هدف در جهت شناخت نیازها و مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها
- آشنایی گروههای هدف با منابع موجود
- دسترسی برابر به خدمات اجتماعی
- گسترش روحیه خود باوری و خود اتکایی
- ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانها ی غیر دولتی
- کاهش تصدی گری و ارتقاء نقش تسهلیگری دولت
- کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی
سیاستهای کلی :
- فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و سازمانها ی غیر دولتی
- همکاری و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در ارائه خدمات
- اعتماد سازی در مناطق
- حساس سازی مردم و مسئولین
- بومی سازی برنامه ها
- استفاده بهینه از منابع مالی
- توجه به پژوهش های کار بردی
- توجه به آموزش
گروههای هدف :
- افراد در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی شامل زنان و دختران در معرض آسیب زنان سر پرست خانوار ، زوجین متقاضی طلاق و افراد فاقد مهارتهای زندگی
- کودکان خیابانی ، کودکان کار ، کودکان بد سرپرست ، کودکان بی سرپرست کودکان بازمانده از تحصیل ، بچه های طلاق ، کودکان دارای والدین معتاد و کلیه کودکان زیر 6 سال منطقه مورد نظر
- سایر افرادی که به نوعی با بحرانهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی رو به رو شده اند
 وی افزود:یکی از مشکلات شهر زاهدان  بحث حاشیه نشینی است لذا برنامه پایگاه خدمات اجتماعی یک نوع خدمت رسانی به حاشیه شهر منصوب می شود ، پس اقدامی که در سیر برنامه های اجتماع محور و کاهش آسیب سازمان بهزیستی صورت گرفته است کاری  است که پایگاه خدمات اجتماعی برای سازمان بهزیستی استان انجام می دهدکه سختی ها و دشواریها را  با اطلاع رسانی در دسترس  دولت مردان ومردم واقشار جامعه قرار میدهد تا با کمک مردم وممئسولین امر بتواند مشکلات را برطرف کند انشا الله پایگاه خدمات اجتماعی بتواند بستر و فرصت های مناسبی را برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این مناطق  بوجود آورد .
وی گفت:در یک سال گذشته این پایگاه برای  500 خانوار  از  ساکنین منطقه بابائیان تشکیل پرونده داده است و ارائه خدمات به 200 خانوار از گروه های هدف این منطقه از جمله متکدیان، در راه ماندگان، افراد وابسته به مواد مخدر، افراد بی خانمان،خانواده های بی سرپرست، کارگران فصلی،کودکان کار و خیابان و کودکان فرار انجام داده استکه این خود بیانگر وجود اشتیاق، تعهد و علاقه نزد اعضای این موسسه  برای ارائه ی خدمات در حوزه فعالیتی یاد شده می باشد و بنابر آن داریم که بتوانیم  منطقه بابائیان را نیز همانند سایر محلات توانمند کنیم
 جان آبادی گفت:همچنین این پایگاه در یک سال گذشته با راه اندازی کتابخانه جهت مطالعه افراد محل، اجرای طرح اوقات فراغت ،برگزاری کلاس های مهارت های زندگی،پیش از ازدواج ،مشاوره های فردی مشاوره گروهی ،توزیع سبد خمایتی ،کمک موردی به خانوادهای مستمند،تشکیل تیم فوتسال محله ،خدمات بهداشتی،مددکاری و تشکیل تیم داوطلبین ،کمیته راهبردی،و شورای محلی  فعالیت های را انجام داده است امیدواریم بتوانیم بیشتر از این ها کارهای برای مردم حاشیه شهر انجام دهیم 
وی گفت: علاوه بر  این مرکز دو مرکز دیگر نگهداری زنان ومردان بی سرپناه معتاد  زیر مجموعه موسسه ستایشگران مهر می باشند  که زیر نظر هئیت مدیر فوق به افراد معتاد وکارتن خواب خدمات دهی می کنند
وی افزود:در پایان جا داره از مدیر کل خدوم سازمان بهزیستی جناب اقای محمدرضا سروانی که در همه مراحل پشتیبان ما بوده اند همچنین معاونت اجتماعی سازمان سرکار خانم لکزایی و کارشناس استان اقای رستمی،خانم سائمی وهمچنین از کارشناس دلسوز شهرستان زاهدان سرکار خانم مهرانگیز اربابی و تشکر ویزه ای داشته باشم

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در یکشنبه دوم شهریور 1393 و ساعت 20:39 |
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت:امروز همزمان با اولین روز از هفته دولت ناحیه صنعتی میرجاوه با حضور جمعی از مدیران استانی بهره برداری شد.
خبرگزاری فارس: فعالیت 111 واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان

مهندس"محمد یعقوبی"اظهار داشت: تاکنون 10768 میلیون ریال اعتبار برای ایجاد زیر بناهای مناسب به این ناحیه صنعتی تخصیص پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: شبکه آب آشامیدنی، شبکه برق فشار متوسط،زیر سازی،آسفالت،حفاری و تجهیز چاه و منبع هوایی فلزی از جمله طرحهای اجرا شده در این ناحیه صنعتی به شمار می روند.
او افزود: عملیات اجرایی این ناجیه صنعتی از سال 1389 آغاز شده است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: ناحیه صنعتی میرجاوه با گستره 50 هکتار در محور جاده ترانزیت میرجاوه زاهدان واقع شده است.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در یکشنبه دوم شهریور 1393 و ساعت 0:17 |
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دولت نمایشگاهی متشکل از دستاوردها و توانمندی های صنایع کوچک و دستاوردهای دولت یازدهم در ساختمان اداری شرکت شهرکهای صنعتی واقع در خیابان امداد به نمایش درآمد.
خبرگزاری فارس: فعالیت 111 واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان

مهندس"محمد یعقوبی اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از 100 نوع از محصولات واحد های تولیدی از 60 واحد تولیدی صنعتی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
او افزود: این نمایشگاه به مدت یک هفته همه روزه ر ساعات اداری پذیرای عموم علاقه مند ان است.
وی ادامه داد: تا کنون گروهای کثیری چون خبرنگاران و اصحاب رسانه و بانوان ادارات هم خانواده صنعت ، معدن و تجارت استان از این نمایشگاه بازدید کرده اند.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد که  با توجه  به جذابیت های ایجاد شده دراین نمایشگاه ،گروههای کثیری از آن بازدید خواهند کرد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 14:18 |
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون 65973 متر مربع از اراضی شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان آزاد سازی شدند.
خبرگزاری فارس: فعالیت 111 واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان

مهندس"محمد یعقوبی" اظهار داشت: از مرداد ماه 1392 تا مرداد سال جاری ، 64 فقره پرونده بررسی که 36 فقره از آنها فسخ شدند.
وی افزود: در این خصوص  طی بازه زمانی مذکور ،5 جلسه هیات حل اختلاف برگزار شد.
او ادامه داد: اراضی آزاد شده مربوط به شهرکها و نواحی صنعتی زاهدان میرجاوه، زاهدان کارگاهی ، زاهدان کامبوزیا ، کنارک ، چابهار، ایرانشهر و سوران بوده است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با مقایسه آمار یکساله دولت یازدهم با مدت مشابه سال ماقبل آن 114 درصد افزایش در بخش آزاد سازی اراضی مشاهده می شود.
مهندس یعقوبی خاطر نشان کرد: علاوه بر این 36 درصد افزایش نیز در تعداد پرونده های مورد بررسی نسبت به مدت مشابه قبل نیز دیده می شود.
وی تعدادجلسات برگزار شده را 4 جلسه و  پرونده های مورد بررسی را 47 پرونده  و اراضی آزاد شده را 30787 متر مربع و تعداد پرونده های فسخ شده را 18 پرونده  در بازه زمانی مرداد 91 لغایت مرداد 92 عنوان کرد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 14:16 |

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان از فعالیت 111 واحد تولیدی فعال در سیستان و بلوچستان خبر داد.

خبرگزاری فارس: فعالیت 111 واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان

محمد یعقوبی امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان به خبرنگار فارس با بیان این‌که از مرداد ماه امسال 70 پروژه داخلی عمرانی و ملی در شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان انجام شده است، اظهار کرد: این طرح‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: حدود 50 درصد اشتغال صنعت استان در واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: پروژه شبکه برق فشار متوسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خاش و شبکه برق فشار متوسط ادیمی در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی گفت: در هفته دولت هفت واحد تولیدی مستقر در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن شرکت سحر صنعت شرق و صنایع بسته‌بندی چابهار است.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 13:42 |

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: باید مشکلات واحدهای تولیدی برطرف و به آنها تسهیلات اعطا شود.

خبرگزاری فارس: مشکلات واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان برطرف شود

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی صبح امروز در حاشیه بازدید از شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان به خبرنگاران اظهار داشت: باید مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه سوخت برطرف و به آنها تسهیلات اعطا شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی بتوانیم در شرایط حاد بحران را کنترل کنیم.

سلیمانی ضمن قدردانی از شرکت ناجی پوشش برای تامین لباس ماموران نیروی انتظامی و مرزبانی گفت: از آموزش و پرورش نیز انتظار داریم برای حمایت از تولیدات داخلی با واحدهای تولیدی داخل استان قرار داد منعقد کنند.

وی ادامه داد: اگرچه در این زمینه نمی‌توانیم صادر کننده باشیم، اما باید از تولیدات داخلی خودمان استفاده کنیم.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: طی سالیان اخیر واحدهای تولیدی نیمه فعال بودند و شرایط خوبی داشتند اما امروز در شرایط خوبی به سر می‌برند.

در این بازدید مسئولان واحدهای تولیدی مشکلات متفاوتی را مطرح کردند که تامین شغل و تقاضای اعطای تسهیلات از مهمترین آنها بود که مسئولان مربوطه قول مساعد برای برطرف کردند این مشکلات را دادند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 13:39 |
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد کارخانه فولاد و پتروشیمی از جمله صنایع مادری هستند که در چابهار و ایرانشهر در دستور کار قرار دارد.
خبرگزاری فارس: فعالیت 111 واحد تولیدی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد این شرکت اظهار داشت: چند شرکت سرمایه‌گذاری مادر در سیستان و بلوچستان در حال راه‌اندازی است که اگر فعال شود صنایع کوچک و پایین دستی در این منطقه افزایش می‌یابد.

محمد یعقوبی افزود: ایجاد کارخانه فولاد و پتروشیمی از جمله صنایع مادری هستند که در چابهار و ایرانشهر در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تشریح تسهیلات دولت به واحدهای تولیدی استان گفت: سیستان و بلوچستان رنگین کمان معادن کشور است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: نگاه دولت و مسئولان افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه‌تمام و حفظ واحدهای تولیدی موجود است.

وی عنوان کرد: پروژه شبکه برق فشار متوسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خاش و شبکه برق فشار متوسط ادیمی در هفته دولت افتتاح می‌شود.

یعقوبی گفت: در هفته دولت هفت واحد تولیدی مستقر در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که مهم‌ترین آن شرکت سحر صنعت شرق و صنایع بسته‌بندی چابهار است

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 13:37 |
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان آیت ا.. سلیمانی از 5 واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه بازدید کرد.
مهندس"محمد یعقوبی" اظهار داشت: این بازدید در راستای بزرگداشت هفته دولت انجام شد.
وی ادامه داد: واحد تولیدی هامون سازه تولید کننده استراکچرهای فلزیو دکل های برق ، واحد تولیدی جاله تولید کننده یخچال ،آب سرد کن و کانکس های پیش ساخته و واحد تولیدی ناجی پوشش تولید کننده انواع السه نظامی و ملحفه از جمله واحد های بودند که مورد بازید قرار گرفتند.
او افزود: واحد تولیدی هامون تباهه  فراوری و بسته بندی گوشت و واحد تولیدی مروارید هامون تولید برف و مواد شوینده از دیگر واحد هایی بودند که مورد بازید نماینده ولی فقیه در استان قرار گرفتند.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: طی این بازید مدیران واحد های تولیدی مذکور در خصوص مشکلات موجود بحث و گفتگو کردند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه یکم شهریور 1393 و ساعت 12:17 |
مشاور رسانه‌ای رییس جمهور گفت: دولت بر آن است برای صیانت از حرفه و جایگاه خبرنگاران بیمه تکمیلی را برای خبرنگارانی که بیمه هستند، اجرایی کند.
مشاور رسانه‌ای رییس جمهور گفت: دولت بر آن است برای صیانت از حرفه و جایگاه خبرنگاران بیمه تکمیلی را برای خبرنگارانی که بیمه هستند، اجرایی کند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اردبیل با بیان این‌که نقد عالمانه و منصفانه باید توسط افراد اهل صورت گیرد، افزود: آماده کردن فضا و مراقبت از شرایط حاکم بر جامعه بحثی دوطرفه است و منفعت نهایی را در نقد باید ملت ببرند.

وی فراهم کردن فضای آزاد برای خبرنگاران در بستر قانون را از دیگر اقدامات دولت دانست و گفت: خبرنگاران می‌توانند از بخشنامه تا بحث‌های دیگر که مربوط به مسائل حرفه‌ای و صنفی آنان را دربرمی‌گیرد را نقض کنند و ما مسئولان نیز باید این مسائل را پیگیری کرده و براساس معیارهای قانونی آن‌ها را به نتیجه برسانیم.

صادق با بیان این‌که دولت تدبیر و امید بنا دارد وظایف و فعالیت‌های قانونی خود را انجام دهد خاطرنشان کرد: با وجود این تصمیم دولت افرادی در حال تخریب هستند و این وظیفه اصحاب رسانه است که با روشنگری‌ها و انتقال عملکرد دولت به مردم این مسائل را خنثی نمایند.

مشاور رسانه‌ای رییس جمهور افزود: دولت برآمده از ملت است و رسانه ها باید نقشه راه را نشان دهند تا دولت بتواند فعالیت‌های مناسبی انجام دهد.

صادق با بیان این‌که دولت خود را عقل کل نمی‌داند و همه دلسوزان نظام را در امور کشور مشارکت می‌دهد افزود: در این مقطع زمانی فرصتی است رسانه‌ها دیدگاه‌ها و نظرات مردم را برای عملکرد بهتر دولت انتقال دهند.

وی تصریح کرد: خبرنگار به دلیل ویژگی‌های شخصی و علایق ذاتی به این حرفه روی آورده است و به نیابت از طرف مردم کمک می‌کند همه مردم مسائل جامعه را بیشتر بدانند.

وی خطاب به خبرنگاران گفت:‌ شما باید تکنیک‌های خود را تقویت کنید و با استفاده از کارگاه‌های آموزشی اطلاعات خود را تبادل نموده و از فناوری‌های جدید بیشتر بهره‌مند شوید که در اثر این تبادل اطلاعات آگاهی مردم نسبت به فعالیت‌های دولت بهبود می‌یابد.

وی با بیان اینکه براساس امکاناتی که دولت در اختیار دارد مایل است خدمات خود را برای اصحاب رسانه بیشتر کند، خاطرنشان کرد: تمهیدات مناسبی در وزارت ارشاد به عمل آمده که در این خصوص می‌توان به پرداخت یارانه روزنامه‌ها طی روزهای آینده اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تسهیلات مناسبی برای استان‌های مرزی به خصوص اردبیل درنظر گرفته شده که اجرایی خواهد شد خاطرنشان کرد: دولت بنا دارد شرایطی فراهم آورد تا صنوف مشاغل مختلف بتوانند حقوق‌شان را کارشناسی کنند و از مشکل‌ها و ظرفیت‌هایی که بتواند صنوف را پویاتر کند دولت استقبال کرده، می‌کند و خواهد کرد.

وی از راه‌اندازی تشکل یا سازمان صنفی برای عکاسان، خبرنگاران، بخش‌های تحریریه، آموزش دهندگان و توزیع‌کنندگان اصحاب رسانه استقبال کرد و افزود: قانون اساسی اختیاراتی پیش‌بینی کرده تا بتوانیم تشکل‌های صنفی را به صورت سازمان یافته راه‌اندازی کنیم.

وی اصحاب رسانه را جزو فرهیختگان صنوف معرفی کرد و افزود: دولت بر تقویت رسانه‌های محلی تاکید دارد و نشریات محلی اگر به سمت حرفه‌ای شدن بروند مورد حمایت بیشتری از سوی دولت قرار می‌گیرند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در پنجشنبه سی ام مرداد 1393 و ساعت 8:37 |

زاهدان- ایرنا- حامد صداقتی شمشیر باز ربوده شده در خاش به اتفاق یک نفر همراه خود با تلاش اعضای شورای تامین، اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و معتمدان آزاد شد.

معاون امنیتی انتظامی استاندار و سخنگوی شورای تامین سیستان و بلوچستان روز شنبه به ایرنا گفت: حامد صداقتی شمشیرباز ایران که به اتفاق دوستش در اردیبهشت گذشته در محور خاش ربوده شده بود، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (ره) اعضای شورای تامین و معتمدان و افراد با نفوذ آزاد شد.

علی اصغر میرشکاری افزود: آدم ربایان در تماس با خانواده این گروگانها قصد اخاذی پنج میلیون دلار معادل 15 میلیارد تومان به ازای آزادی آنان را داشتند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و معتمدان دستگیر شدند.

وی از همکاری خوب مردم، معتمدان، افراد با نفوذ، سربازان گمنام امام زمان(عج) و نیروی انتظامی و سایر اعضای شورای تامین استان به سبب تلاش در آزادی این گروگانها و دستگیری آدم ربایان تقدیر کرد.به گزارش ایرنا، ˈحامد صداقتیˈ قهرمان شمشیر بازی ایران در اسلحه اپه که اردیبهشت ماه گذشته به اتفاق دو دوستش به نامهای محمد علی غفاری و مهدی حسینی با یک دستگاه خودرو پژو پارس از چابهار در حال عزیمت به زاهدان بودند در محور خاش- زاهدان مورد هجمه اشرار مسلح قرار گرفتند.

اشرار مسلح در این اقدام ضد امنیتی محمد علی غفاری 29 ساله را با اصابت گلوله به ناحیه سر و پا به قتل رسانده و دو سرنشین دیگر این خودرو شامل حامد صداقتی و مهدی حسینی (وکیل) را به گروگان بردند.

شهرستان خاش در 185 کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و در مسیر ترانزیتی چابهار - میلک واقع شده است.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 و ساعت 17:28 |
حامد صداقتی شمشیر باز کشور به اتفاق همراهانش با تلاش و جدیت مسولان امنیتی و اطلاعاتی و کمک ریش سفیدان و معتمدان محلی از اسارت آزاد شد.
اولین تصاویر از آزادی شمشیر باز ایرانی
+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 و ساعت 17:19 |
امام جمعه  اهل سنت زاهدان گفت: فاصله گرفتن مسلمانان از دستورات الهی، ضعف ایمان و تفرقه موجب شده تا غزه و فلسطین به این مصیبت گرفتار شوند و مسلمانان هیچ اقدامی نکنند
  مولوی عبدالحمید   در خطبه های نماز جمعه این هفته اهل سنت زاهدان افزود: خداوند وقتی پشتیبان و حامی مسلمانان است که عمل صالح، صحیح و اسلامی داشته باشند.

وی اضافه کرد: پراکندگی و مشکلات امروز جهان اسلام ناشی از این است که مسلمانان از اسلام و دستورات الهی فاصله گرفته اند، امروز مسلمانان آن همه جنایات صهیونیستها در غزه را از طریق تلویزیون مشاهده و فقط دلسوزی می کنند و هیچ کاری انجام نمی دهند.

امام جمعه   اهل سنت زاهدان اظهار داشت: تفرقه و جدایی مسلمانان باعث شده تا جمعیتی چند میلیونی هر چه می خواهند بر یک و نیم میلیارد مسلمان تحمیل کنند.

وی تصریح کرد: تنها راه حل مشکلات مسلمانان بازگشت آنان به اصل اسلام و پیروی از فرمایشات رسول الله (ص) و قرآن کریم است.

مولوی  عبدالحمید در بخش دیگری از خطبه های نماز گفت: همواره در تمام ادوار زندگی بشر، ادیان و کتب و صحیفه های بزرگ و کوچک وجود داشته که با توجه به شرایط مردم و زمان و منطقه احکامی بر آنان لازم می شده است، این ادیان تنها خاص همان منطقه و زمان و مردم بوده است.

وی افزود: با پیشرفت تمدن بشری خدواند تبارک و تعالی دین مبین اسلام را برای تمام ادوار و شرایط جهان به عنوان راهنما فرستاد و وعده کرد که صاحبان این دین را نصرت و یاری کند مادامی که بر دین عامل باشند و از دستورات الهی پیروی کنند.

مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان ادامه داد: پیروزی اسلام با اتم و قدرتهای مادی نیست بلکه با قدرت ایمان و معنوی حاصل می شود، قومهای ضعیف بر اقوام بزرگ پیروز گشتند وقتی که به اعمال و اخلاق نیک روی آوردند و بر دین و دستورات الهی عامل شدند، هر قومی رضایت الله تعالی را بدست آورد پیروز و سعادتمند خواهد بود.

وی با اشاره به نزدیکی سال تحصیلی جدید از والدین خواست با اهمیت دادن به علم و دانش فرزندانشان را تشویق به تحصیل در مدارس، دانشگاهها و حوزه های علمیه کنند.

مولوی  عبدالحمید سالروز ورود نخستین کاروان آزادگان به میهن اسلامی را گرامی داشت.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 و ساعت 18:30 |
انتشار مطالبی در یکی از روزنامه ها و برخی سایت های زنجیره ای اصولگرایان تندرو علیه مولانا عبدالحمید و وارد کردن برخی تهمت ها به ایشان، اگر چه ادامه پروسه ای است که از ماه ها قبل با هدف تخریب جایگاه و شخصیت امام جمعه اهل سنت زاهدان آغاز شده است، اما به دلیل احترام به افکار عمومی و روشنفکری بیشتر درباره مواضع مولانا عبدالحمید، بهانه ای شد با وی  گفتگو  انجام دهیمکه در زیر می خوانید.
 در آغاز از امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره یکی از مطالب مطرح شده در این رسانه ها پرسیدیم که ایشان را متهم به ابهام در موضع گیری علیه گروه های تکفیری و خشونت طلب کرده اند؟
مولوی عبدالحمید:موضع ما در مقابل خشونت و تندروی گروه های تکفیری همواره شفاف بوده و هیچ ابهامی نداشته است. همه موضع گیریهای ما در مقابل ناامنی هایی که توسط برخی گروه های تندرو در جنوب شرق کشور و مرزهای سیستان و بلوچستان صورت گرفته و در موارد دیگر موجود و شاهد این مدعا هستند که ما شدیدترین مواضع را در برابر ناامنی داشته و بطور کلی خشونت و افراط گرایی را در همه جای دنیا با شدت و صراحت تمام محکوم کرده ایم. اعتقاد ما این است که حل مسایل دنیا با خشونت و افراط گرایی و تندروی امکان پذیر نیست؛ خشونت، همواره خشونت و جنگ، جنگ می آورد و مشکلات را پیچیده تر و فاصله ها را بیشتر میکند و مصالحه و حل مسایل را موجب نمی شوند. ما همواره بر این مسأله تاکید کرده ایم که راه حل مشکلات، گفتمان و مذاکره حضوری و شفاف و رعایت حقوق یکدیگر و اجرای عدالت است.
شما در موضع گیری های خود بارها به ریشه های تندروی و ناامنی اشاره کرده اید. در این باره بیشتر توضیح دهید.؟
 مولوی عبدالحمید:باور و تحقیق ما این است که تندرویها و افراط گرائیها، معلول علتهایی است که توسط برخی کشورهای اسلامی اعمال می شود؛ عدم اجرای عدالت و اعمال فشار سنگین بر مخالفان، گوش ندادن و عدم توجه به دیدگاه های مخالفان و سرکوب آنان و اجحاف نسبت به اقلیتهای قومی و مذهبی سبب می شوند تا افرادی که فطرتا تندرو هستند دست به خشونت و ترور بزنند یا متوسل به حربه تکفیر شوند
. دلیل تاکیدهای مکرر شما بر ضرورت گفتمان و مذاکره و حل مشکلات از این طریق چیست؟
مولوی عبدالحمید:هر چه جنگ و حملات بیشتر شوند، تعداد تندروها افزایش یافته و ضایعات بیشتری برای ممالک اسلامی بوجود می آورند و اختلافات را عمیق تر و ریشه دار تر می کنند، در نتیجه فرآیند صلح و آشتی پیچیده تر می شود؛ بنابر این ما معتقدیم که تنها راه مبارزه با خشونت و افراط گرایی و آنچه که در دنیا به نام تروریسم مطرح است، گفتمان، اجرای عدالت و رعایت حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی است. سرکوب و خشونت راه به جایی نمی برد بلکه بهترین راه حل در تشکیل دولت ها و حکومت های ملی و فراگیر است.
در مقابل این راه حل شاید عده ای بگویند که گروه های افراطی و تندرو به پای میز مذاکره نیایند و حاضر به گفتمان و تشکیل دولت فراگیر نشوند در آنصورت چه باید کرد؟
مولوی عبدالحمید:اگر افراد تندرو و خشونت طلب حاضر به گفتمان نباشند باید به سراغ افراد میانه رو در میان اقوام و مذاهب مختلف رفت و آنان را به تشکیل دولت ملی ترغیب کرد تا آنان بتوانند تندروها را تعدیل کنند.
 عملی کردن این ایده بر عهده چه کسانی می تواند باشد؟
مولوی عبدالحمید:من در چندین کنفرانس از جمله کنفرانس اخیر وحدت در تهران و همچنین در کنفرانسی در مکه مکرمه که با عنوان “حقوق بشر و شریعت اسلامی” برگزار شده بود این راه حل را مطرح کردم و از دولتهای اسلامی خواستم که حقوق اقلیتهای شیعه و سنی و ادیان را رعایت و آزادی آنان را تامین کنند، اما از آنجائی که دولتهای اسلامی با یکدیگر اختلاف دارند پیشنهاد دادم که علما و اندیشمندان مطرح جهان برای حل بحرانهای موجود دور هم جمع شوند و چاره اندیشی کنند؛ در این مورد نیز طرح و برنامه داشتم اما متأسفانه اگر چه ایده من مورد استقبال اکثر حاضران در این کنفرانسها قرار گرفت اما مورد حمایت قرار نگرفتم، با این حال باز هم می گویم که تنها راه حل بحرانها و مسایل موجود این است که مسلمانان با گرایشها و فرق مختلف باید در کنار هم بنشینند و با تأسی به مشترکات و کنار گذاشتن اختلافات به وحدت عملی برسند. مسلمانان باید خودشان اختلافات منطقه ای خود را حل کنند زیرا قدرتهای جهانی تمایلی به حل اختلافات ما ندارند بلکه بخاطر حفظ منافع خود و تامین امنیت اسرائیل اشغالگر به اختلافات بیشتر دامن می زنند.
با وجود مواضع وحدت طلبانه جنابعالی، فکر می کنید دلیل حملات رسانه ای جریان اصولگرایان تندرو به شما چیست؟
مولوی عبدالحمید:کسانی که به نام گروه سیاسی فلان روزنامه و رسانه این تحلیلها را می نویسند، افراد شناخته شده و همان کسانی هستند که گزارش های نادرست علیه اهل سنت را به مسئولان می دهند. این افراد در راستای منافع ملی حرکت نمی کنند و فقط به فکر منافع فردی و گروهی خود هستند و در آینده روشن خواهد شد که چه کسی بر موضع حق است. بحرانهای جدیدی که در حال شکل گیری است مشخص خواهد کرد که نتایج اینگونه تحلیلهای نادرست جز ضرر و زیان برای کشور و آسیب زدن به منافع ملی و وحدت ملی و اسلامی چیز دیگری نبوده است. آنچه که ما به دنبال آن بوده و به آن فکر می کنیم، منافع ملی و منافع اسلام است و این جریانات باید بدانند که تاریخ مصرف این نوع تحلیل هایشان به پایان رسیده و بهتر است گروه های تحلیلگر با دور اندیشی به دنبال واقعیات بروند و از تخریب اشخاص و شخصیتها دست بر دارند.
من این افراد را توصه می کنم که به هنگام نوشتن، خدا را در نظر داشته باشند که در همه حال می بیند و می شنود و می داند که چه کسی به منافع اسلام و کشور می اندیشد و در راستای وحدت اسلامی قدم بر می دارد و چه کسانی به دنبال ایجاد تفرقه و اختلافات هستند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 و ساعت 16:5 |
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: نشست مقدماتی کنگره بین‌المللی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 26 مردادماه در زاهدان برگزار می‌شود.
 به گزارش غلام نبی براهویی خبرنگارروز نامه زاهدان
حجت‌الاسلام عیسی بزمانی  در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: امروز جهان اسلام گرفتار فتنه‌ای به نام جریان‌های افراطی و تکفیری است که باید این جریان‌ها از دیدگاه علمای اسلام برای مردم مورد بررسی قرار گیرند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: نشست‌های مقدماتی کنگره بین‌المللی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام در پنج استان کشور برگزار می‌شود که نخستین نشست در سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: نشست‌های مقدماتی کنگره بین‌المللی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام در زاهدان با حضور دبیر کنگره بین‌المللی جریان‌های تکفیری و افراطی و جمعی از علما و بزرگان استان در سالن سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این نشست سخنران محور و رویکردی علمی خواهد داشت گفت: خطر جریان‌های تکفیری برای جهان اسلام فرقه‌گرایی است که موجب از بین رفتن آثار تمدن اسلامی خواهد شد.
وی افزود: امروز گروه‌های تکفیری و افراطی امنیت کشورهای اسلامی را به خطر انداخته و از طرفی تامین کننده اهداف رژیم صهیونیستی در منطقه هستند و به نوعی امنیت را برای رژیم غاصب صهیونیستی فراهم می‌کنند.
بزمانی گفت: در سطح جهان نیز شاهد خطر اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی هستیم که دشمن به دنبال این است تا خشونت‌ها را به نام اسلام تمام کند و اسلام هراسی را برای جامعه جهانی معرفی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: خطر دیگری که جامعه اسلام را تهدید می‌کند جلوگیری از رشد و اندیشه اسلامی است که با توجه به تمامی این خطرات جامعه اسلامی باید نقش آفرینی کند و نظرات علمای اسلام در خصوص جریان‌های تکفیری و افراطی برای عموم مردم بازگو شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تاثیر پذیر و نقش علمی اسلام را بازگو کنیم و باتوجه به دایره نفوذ آنها در جامعه هر چه مردم آشناتر با این مباحث باشند سطح آگاهی آنها ارتقا یافته و بصیرت‌افزایی را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت:  بایدباافراطیون داخل کشور که در سایت ها وفضای مجازی ودر مساجدمبادرت به ایجاد اختلاف میکند وموجب تفرقه وکارهای افراطی می شوندبرخورد شودتا ما شاهد رشد افراطیون شیعه وسنی در کشور نباشیم وهمه تحت فرمایشات مقام معظم رهبری دنبال وحدت وهمبستگی مسلمین باشیم تا دشمن در میان مانفوذ نکند

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 و ساعت 16:26 |
به گزارش غلام نبی براهویی  خبرنگار روزنامه زاهدان

مولوی  عبدالحمید با عرض تبریک روز خبرنگار از دکتر محمدتقی رخشانی مدیر مئسول روزنامه زاهدان وخبرنگاران همراه وی که در مراسم نماز جمعه اهل سنت شرکت کردندتشکر کردوی با اشاره به مناسبت "روز خبرنگار"، این روز را به تمام خبرنگاران تبریک گفته و در این خصوص اظهار داشت: خبرنگاری یکی از بهترین حرفه هاست که در دنیا تأثیر خودش را گذاشته است؛ این خبرنگاران هستند که وقایع، اتفاقات و واقعیات را برملا می سازند و منعکس می کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان توصیه هایی هم به خبرنگاران محترم داشت و گفت: از آنجایی که خبرنگاران دنبال انعکاس اخبار هستند، لذا باید بسیار دقت کنند که اخبار صحیح و درست انعکاس پیدا کند. چه بسا شایعاتی که در جامعه انعکاس داده شده و منتشر می شوند، اما معلوم می شود که آن شایعات دروغ بوده اند، و انعکاس دروغ در جامعه علاوه از اینکه موجب نگرانی می شود، گناه بسیار بزرگی نیز محسوب می گردد.
 مولوی عبدالحمید برای موفقیت و حفاظت خبرنگاران و انعکاس بدون سانسور واقعیت‎های جامعه توسط آنان، و نیز آزادی خبرنگارانی که در اسارت به سر می برند دعا کردند.
 مولوی  عبدالحمید در بخشی از خطبه های امروز نماز جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به وقوع دو حادثه مشابه در شهر زاهدان اظهار داشت: طی روزهای گذشته دو حادثه تیراندازی به سوی بعضی رانندگان در شهر زاهدان اتفاق افتاده است که یک دانش آموز وفات کرده و فردی دیگر زخمی شده است و مراجعات و شکایات مردمی در این زمینه موجود است.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان ابتدا به شرایط کنونی استان اشاره ای داشته و گفت: احساس ما این است که الحمدلله شرایط کنونی استان شرایط خوبی است؛ ما احساس می کنیم که در تمام مجموعه‎ها اعم از مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مخصوصا حضرت آیت الله سلیمانی، مجموعه استانداری خصوصا جناب آقای هاشمی و معاونین محترم ایشان، مجموعه نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و... که امنیت در دست آنهاست، در همه این مجموعه ها احساس خدمت به مردم حاکم است، زیرا خدمت به مردم، در واقع خدمت به نظام است و همه مسئولین نظام مستقیما یا بالواسطه از سوی مردم انتخاب می شوند، زیرا در جمهوریت، اصل مردم هستند. لذا با وجود برخی مشکلات در استان، اما در مجموع در بین نهادها و ارگانها نیت خدمت و خیر موجود است

وی افزود:سردار رحیمی فرمانده جدید نیروی انتظامی استان فردی اگاه وروشنی است بنده سخنان وی را در جلسه ای در ایام پایان ماه رمضان شنیدم به وجود وی در استان دلگرم شدم.
 مولوی  عبدالحمید در خصوص حادثه تیراندازی به سوی رانندگان توصیه هایی به مردم و مأمورین داشت و خاطرنشان کرد: ابتدا به مردم عزیز تذکری دارم و آن اینکه اولا قوانین را مراعات نموده و وسایل نقلیه را در اختیار کسانی که گواهینامه ندارند نگذارند. ثانیا به فرزندان خود توصیه کنند که حتی اگر گواهینامه ندارند، باز هم فرار نکنند تا خدای ناکرده حادثه ناگواری رخ ندهد. توصیه ما به مأمورین محترم نیز آن است که در چنین مواقعی احتیاط نمایند و در صورت لزوم به لاستیک وسیله نقلیه تیراندازی کنند. مأمورین محترم باید بسیار مراعات کنند تا ضایعه ای پیش نیاید.
 ایشان در ادامه افزود: ما نمی گوییم همه کسانی که در نیروی انتظامی و یا دیگر ارگان‎ها کار می کنند صد در صد انسان‎های صالح و نیکی هستند، بلکه در بین آنها نیز افرادی هستند که برخوردهای سلیقه ای می کنند، همانطور که در بدنۀ بقیه حکومت و نظام نیز افرادی هستند که با نظام نبوده و بر خلاف قانون سلیقه ای رفتار می کنند. البته توصیه ما به مردم عزیز آن است که از دست کسانی که خلاف قانون برخورد می کنند شکایت کنند تا با آنها طبق قانون رفتار شود. دستگاه قضایی نیروهای مسلح و دستگاه قضایی عمومی برای رسیدگی به شکایات آمادگی دارند. از دستگاه قضایی انتظار می رود که با برخوردهای سلیقه ای به صورت جدی برخورد نمایند تا از بروز ضایعات مردمی جلوگیری شود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان تاکید کرد: تا آنجایی که بنده شناخت دارم همه نهادها و ارگانها در استان در جهت خدمت به مردم حرکت می کنند و خواستار امنیت و آرامش مردم هستند. اگرچه ممکن است در بین شیعه و سنی افراد متعصبی موجود باشند که سلیقه ای عمل کنند، اما بخش بزرگی از بدنه نظام همین تفکر را دارند که نباید بین شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد.

  وی  در ادامه با اشاره به اینکه گزارش‎هایی مبنی بر شدت سختگیری در نقاط ایست و بازرسی زاهدان در حق کسانی که دارای محاسن هستند می رسد، اظهار داشت: برخی گزارش‎ها از سختگیری‎های ایست و بازرسی این است که در مورد کسانی که دارای چهره های دینی و مذهبی بوده و ظاهری اسلامی دارند حساسیت بیشتری موجود است. این در حالی است که کشور ما یک کشور دینی و اسلامی است و بخش بزرگی از مسئولین کشور ما، در رأس آنها رهبر معظم انقلاب، چهره اسلامی داشته و دارای محاسن هستند. لذا نباید چنین حساسیتی موجود باشد و نباید برخوردی صورت گیرد که افراد گمان کنند به خاطر داشتن محاسن و چهره دینی با آنها چنین برخوردی شده است.
 مولوی عبدالحمید تاکید کرد: توصیه ما به مأمورین محترم، متعلق به هر ارگانی که هستند، این است که طوری برخورد نشود که مردم احساس کنند آنها را به زاهدان نمی گذارند. احساس بنده این است که چنین برخوردهایی، برخوردهای سلیقه ای هستند و حساب آنها از حساب یک سازمان و ارگان و اداره جداست، زیرا در هیچ ارگان و نهادی انگیزه چنین برخوردهایی وجود ندارد، زیرا همه استانها متعلق به ایران اسلامی بوده و ملت ایران، اعم از شیعه و سنی، ایرانی هستند. لذا درخواست بنده از مسئولین دلسوز آن است که به این مسأله رسیدگی نمایند.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان بر ضرورت همدلی و جلب رضایت مردم تاکید کرده و گفت: بعضی ممکن است اینگونه احساس کنند که در استان خطراتی موجود است، در حالی که اینگونه نیست، بلکه ما هرچه سعی کنیم در استان فضای همدلی حاکم باشد به همان اندازه از خطر به دور خواهیم بود. در تمام کشورهایی که امروزه با مشکلات و بحران مواجه هستند، دشمنان اسلام و یا گروههای تندرو از وجود تبعیض و نارضایتی مردم سوءاستفاده کرده و مشکلات بوجود آورده اند. زاهدان متعلق به همه ملت ایران است و ورود به آن نیاز به گذرنامه ندارد
 مولوی  عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانشان به گزارشات مردمی مبنی بر وجود برخودهای سلیقه ای در ایست بازرسی‎های ورودی شهر زاهدان اشاره کرده و گفت: شکایاتی موجود است که در ایست بازرسی‎های شهر زاهدان برای کسانی که از مناطق بلوچستان، شمال استان سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمان، گلستان و سایر نقاط کشور قصد ورود به شهر زاهدان را دارند، مقداری سختگیری بعمل آمده و کارتهای شناسایی و شناسنامه بعضی از آنها را نگه می دارند. از استان‎های خراسان و گلستان و کرمان با بنده تماس گرفته اند که مانع ورود مردم این استانها به زاهدان می شوند.
مدیر دارالعلوم زاهدان در واکنش به این موضوع خاطرنشان کرد: زاهدان متعلق به همه ملت ایران است. این شهر به خاطر موقعیت مهم جغرافیایی، که با کشورهای پاکستان و افغانستان و نیز مرز مشترک استان سیستان وبلوچستان با امارات، از شهرهای مهم کشور به شمار می رود و همه مردم کشور نیاز پیدا می کنند که به این شهر مراجعه نمایند. مردم بلوچستان نیز، با توجه به اینکه زاهدان مرکز استان است، برای بسیاری از کارهای خود نیاز پیدا می کنند که به این شهر مراجعه نمایند. لذا ورود به شهر زاهدان حق همه ایرانیان است و نیاز به گذرنامه ندارد.
 وی  تاکید کرد: توصیه بنده به همه نهادها و ارگان‎ها آن است که مواظب افرادشان باشند که موجبات نارضایتی مردم را فراهم نیاورند. وقتی مردم شیعه و سنی در استان با یکدیگر همدلی داشته باشند هیچ گروه تندرویی نمی تواند ناامنی ایجاد کرده و هیچ کسی نمی تواند در استان تفرقه ایجاد نموده و مشکلاتی بوجود بیاورد. در گذشته نیز اگر در استان ناامنی وجود داشته است، از مهمترین دلایل این ناامنی‎ها وجود برخی اختلافات و کدورت‎ها در بین مردم بود که افراد تندرو و افراطی از کدورت مردم سوءاستفاده کردند، اما وقتی مردم و ارگانها با یکدیگر همدلی داشته باشند، گروههای تندرو و نیز دولت‎هایی که می خواهند در ایران اختلاف ایجاد کرده و آن را به ناامنی بکشانند، راه به جایی نخواهند برد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان ضمن تاکید بر کنترل نهادها و ارگانها بر افرادشان و برخورد با افراد متخلف، از همه علما، ریش سفیدان، معتمدین و نخبگان خواست تا مردم را به رعایت قوانین کشور توصیه نمایند.
قبل از مولوی عبدالحمید دکتر محمد تقی رخشانی مدیر مئسول روز نامه زاهدان در رابطه با روز خبرنگار سخنرانی کرد که به زودی متن سخنرانی وی را خدمت شما خواهم گذاشت

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه هفدهم مرداد 1393 و ساعت 19:38 |
مطمئن باشید سیاست نظام دفاع از پیروان همه مذاهب و ادیان است و برخوردهای سلیقه‌ای را نگاه‌های شخصی و حتی گاهی کینه توزانه و برخاسته از نیت تحریک قومیت‌ها و دامن زدن به اختلافات بدانید

 

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار مولانا عبدالحمیدامام جمعه اهل سنت زاهدان ورئیس شورای هماهنگی حوزه های علمیه اهل سنت استان سیستان وبلوچستان  و جمعی از بزرگان اهل سنّت سراسر کشور ضمن بیان اینکه "کینه توزی با اهل سنّت، سیاست نظام نیست"، تاکید کرد: دامن زدن به اختلافات مذهبی ناشی از جهالت سیاسی است.

دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش از ظهر دیروز انجام شد، وحدت را در برهه کنونی ضروری‌ترین اصل برای مسلمانان خواند و تأکید کرد: هرکس با هر هدفی باعث تفرقه مسلمانان شود، مرتکب گناه بزرگی می‌شود.

آیت اللّه هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اینکه خواسته‌های شما منافاتی با اصول تشیّع، مسلمانی و ملی ندارد، گفت: همه به سربلندی اسلام و ایران می‌اندیشیم و بعضی‌ها بر آتش اختلافات می‌دمند.
ایشان با تشریح اتفاقاتی که این روزها در فلسطین اشغالی می‌افتد، به دولت‌های اسلامی هشدار داد که وقتی قدرت‌های جهانی به دور از عرف دیپلماتیک و قوانین انسانی از جنایتکاران صهیونیست حمایت و حتی به آنان کمک می‌کنند، دامن زدن به اختلافات مذهبی و فرقه‌ای در جهان اسلام، جهالت سیاسی است.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با یادآوری سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان و تأکید ایشان بر وحدت مسلمانان که فرمودند بسیاری از مشکلات وحدت ناشی از تندروهای شیعه و سنی است، گفت: مشکل اساسی جهان اسلام افراطی‌گری‌های مذهبی است که فکر می‌کنند با کارهای افراطی خود دارند به اسلام خدمت می‌کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری وجود یک میلیارد و 700 میلیون مسلمان و 60 کشور اسلامی در جهان، گفت: با این سرمایه سیاسی و انسانی ما شاهد جنایت صهیونیست‌ها علیه کودکان، زنان و مردم بی‌پناه غزه هستیم.
ایشان حمایت رئیس جمهور آمریکا از رژیم اشغالگر قدس را محکوم کرد و گفت: دور از اخلاق انسانی است که به جنایت‌کاران کمک کنند تا مردم بی‌گناه را به خاک و خون بکشند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی فلسطین را قطعه‌ای از اسلام خواند و گفت: بیش از 60 سال است که چندین میلیون از مردم مظلوم آواره هستند و کسی صدای آنها را نمی‌شنود، اما دفاع آنها را اقدامات تروریستی می‌دانند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به حضور اهل سنت در استان‌های مرزی کشور، گفت: این نشان از اوج غیرت ملی آنان است که برخلاف تبلیغات دشمنان، از تمامیت ارضی کشور پاسداری می‌کنند.
ایشان خطاب به حاضران و مردم اهل سنت، گفت: مطمئن باشید سیاست نظام دفاع از پیروان همه مذاهب و ادیان است و برخوردهای سلیقه‌ای را نگاه‌های شخصی و حتی گاهی کینه¬توزانه و برخاسته از نیت تحریک قومیت‌ها و دامن زدن به اختلافات بدانید.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وحدت شیعه و سنی در ایران را ستود و با تأکید مجدد علما به وحدت، گفت: می‌توانیم معلم خوبی برای دنیا باشیم تا نگذاریم مسلمانان بیش از این گرفتار اختلافات شوند.
در آغاز این دیدار آقای مولانا عبدالحمید   امام جمعه اهل سنت زاهدان ـ آقای شیخ محمد علی امینی، امام جمعه اهل سنت قشم ـ آقای دکتر ناصر کاشانی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ـ دکتر جلیل رحیمی، استاد دانشگاه از خراسان ـ مهندس یوسف بسنجیده، نماینده ادوار مجلس ترکمن صحرا ـ مهندس عبدالقادر پربار، فعال سیاسی از سیستان و بلوچستان ـ مهندس سید معرف همدی، نماینده ادوار مجلس از کردستان و مهندس سعید رضا زهی، فعال سیاسی از سیستان و بلوچستان به بیان دیدگاه‌های خویش در خصوص وحدت شیعه و سنی، ضرورت توجه به شایسته سالاری‌ها در مسؤولیت‌ها، اهمیت استان‌های مرزی و تأکید بر دوری از افراط گرایی پرداختند.

 

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 16:29 |
+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 16:7 |
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی 
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
دیدار جمعی از شخصیت های اهل سنت با هاشمی رفسنجانی
+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 16:0 |
فرمانده نیروی انتظامی استان اظهار داشت: خبرنگاران مسئولیت بسیار خطیری در برقراری نظم و امنیت و انضباط اجتماعی را بر عهده دارند
به گزارش غلام نبی براهویی  خبرنگار  روز نامه زاهدان
سردار رحیمی فرمانده نیروی  انتظامی سیستان و بلوچستان در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرماندهی انتظامی استان   اظهار داشت: رسانه ها و اصحاب مطبوعات نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت و ایجاد انضباط اجتماعی دارند و لذا باید خدمات و تلاش های آنها در این راستا مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی با تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: هدایت جوامع به سمت تعالی یکی از وظایف و رسالت های خطیر رسانه ها است و رسانه ها چشم بیدار و بازوی پر اقتدار نظارت در جامعه و پیشگیری از بسیاری از تخلفات احتمالی هستند.
سرداررحیمی ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به هجمه سنگین استکبار و تبلیغات سوء دشمنان وظیفه و نقش رسانه ها بیش از هر زمان دیگری برجسته و قابل توجه است.
وی همچنین بخش اعظمی از اقتدار و موفقیت نیروهای انتظامی را مدیون تلاش رسانه ها دانست و گفت: ایجاد بصیرت برای جامعه از وظایف خبرنگاران است و لذا مسئولان باید از زحمات گمنام خبرنگاران تجلیل کرده و آنها را در راستای ایفای نقش خود یاری کنند.
 فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: هدایت جوامع به سمت و سوی درست و رشد و تعالی و به نوعی ایجاد احساس امنیت در جامعه، حرفه خبرنگاران است.
 وی تصریح کرد: اگر امروز فضای رو به رشد و تعالی را در جامعه شاهد هستیم به دلیل تلاش رسانه‌هاست که بدون غرض‌ورزی و بزرگ‌نمایی هدایت افکار به سمت و سوی درست را بر عهده دارند.
وی امنیت پایدار را مرهون تلاش خبرنگاران عنوان کرد و گفت: بخش عظیمی از احساس امنیت حاکم در اجتماع نتیجه تلاش خبرنگاران و رسانه‌های مختلف است که در مقابل جنگ نرم و رسانه‌ای استکبار ایستاده‌اند
رحیمی ادامه داد: امیدواریم تمامی مسئولان فرارسیدن سالروز خبرنگار را فرصتی برای قدردانی از زحمات این قشر زحمتکش و بی‌ادعای جامعه بدانند.
  فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حساب مردم از اشرار و قاچاقچیان در این استان جدا است و هر شخصی که با حرف یا عمل خود موجب ناامن جلوه دادن استان شود در حق مردم خیانت کرده است.
 وی گفت: نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان تلاش می‌کند امنیت را برای تمام آحاد جامعه بدون نگاه به قومیت و مذهب برقرار کند
 وی افزود: نیروی انتظامی خادم مردم است و هیچ تبعیض و یا تفاوتی در بین مذاهب و یا اقوام و حتی بین شهروندان قائل نمی‌شود و نگاهی یکسان برای خدمتگذاری دارد.
سردار حسین رحیمی گفت: نیروی انتظامی در بین شهروندان قانون مدار و افرادی که قانون گریز بوده و یا در فکر شرارت هستند تفاوت قائل شده و لذا شدیدترین نوع برخورد با اشرار و عوامل مخل امنیت را اعمال می‌کند.
 فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: برای نیروی انتظامی بین مردم و اشرار و قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت فرق است و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌‌شود.
وی ادامه داد: با گروه‌هایی که بخواهند از حریم قانون تخطی کنند، امنیت مردم را برهم بزنند و چهره استان را ناامن جلوه دهند به شدت برخورد خواهد شد چراکه آن‌ها به حقوق مردم منطقه خیانت و جفا می‌کنند.
فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان ضمن تشریح عملکرد نیروی انتظامی طی 2 ماه اخیر افزود: دستگیری باند سارقان مسلح در جنوب سیستان و بلوچستان و سارقان موسسه مالی و اعتباری فرشتگان زاهدان از مهم‌ترین اقدامات اخیر بوده است.
این مسئول از انهدام باند سارقان منزل در خاش خبر داد و گفت: سارقان تا این لحظه به 15 فقره سرقت اعتراف کرده‌اند
سرداررحیمی همچنین با انتقاد از وضعیت موجود جاده‌های استان و وجود بیش از 100 نقطه حادثه خیز ابراز داشت: وضعیت جاده‌های سیستان و بلوچستان مطلوب نیست هیچ اعتباری از ابتدای سال جاری برای رفع نقاط حادثه خیز تاکنون به استان تخصیص داده نشده است.
 وی ادامه داد: با توجه به آغاز دور دوم سفرهای تابستانی با هماهنگی‌های انجام شده با اداره کل پایانه‌های سیستان و بلوچستان  برای کنترل سرعت در محورهای شمال استان دوربین های نصب شده تابرای رانندگان  خودروهایی که غیرمجازدارند اعمال قانون شود
سردار رحیمی همچنین از صدور تعداد 10 هزار قبض جریمه برای رانندگان متخلف در محور های مواصلاتی شمال استان خبر داد و گفت: با همکاری سازمان پایانه های استان و فعال سازی دوربین های نامحسوس کنترل سرعت در مبادی و خروجی شهر ها و همچنین محور های شمالی استان نسبت به ثبت تخلفات اقدام و در طی 15 روز گذشته تعداد 10 هزار قبض جریمه صادر شده است.
وی با بیان اینکه این قبوض از طریق پست به نشانی رانندگان دارای تخلف ارسال خواهد شد بیان داشت: در آینده نزدیک محور های جنوبی استان نیز به دوربین های کنترلی تجهیز خواهد شد.
رحیمی گفت: در آینده‌ای نزدیک دوربین‌های نامحسوس در محورهای مواصلاتی جنوب سیستان و بلوچستان نیز نصب خواهد شد
 این مسئول ادامه داد: رانندگانی که بی‌پروا و بدون رعایت قوانین در محورها تردد می‌کنند بدانند که دوربین‌های نامحسوس عملکرد آنها را کنترل، ثبت و نظارت می‌کنند و قبوض جریمه نیز درب منزل آنها پست خواهد شد.
وی یادآور شد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان متخلف، فرهنگ سازی برای استفاده از کلاه ایمنی در حوزه پلیس راهور برنامه‌ریزی شده و به زودی اجرا خواهد شد .
فرمانده نیروی انتظامی از وضعیت محورهای سیستان و بلوچستان انتقاد کرد و گفت: بیش از 100 نقطه پرحادثه در محورهای این استان شناسایی شده اما تاکنون اعتباری برای رفع آن‌ها تخصیص داده نشده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: به شدت از وضعیت محورهای مواصلاتی در سیستان و بلوچستان گلایه داریم، سالیانه هزار نفر در این محورها کشته می‌شوند که توجه بیشتر مسئولان مربوطه را می‌طلبد تا اعتبار لازم را برای برطرف کردن نقاط پرحادثه تخصیص دهند
رحیمی بیان کرد: محورهای مواصلاتی نیز جزو زیرساخت‌های استان هستند که باید توجه به آنها در اولویت کار مسئولان عمرانی استان قرار گیرد.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در حالی که نقاط پرحادثه شناسایی و پیشنهادات کارشناسی به مسئولان امر ارائه شده اما تاکنون شاهد اقدام عاجلی نبوده‌ایم.
وی افزود: محورهای مواصلاتی جزو زیر ساخت های استان محسوب می شود و با وجود اینکه حجم خودروها به دلیل وجود بندر ترانزیتی چابهار با افزایش قابل توجهی روبرو است اما اقدام قابل توجهی برای تناسب سازی جاده ها با حجم ترافیک استان انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه 35 درصد تلفات جاده ای در استان ناشی از حمل و قاچاق سوخت است افزود: تنها در 24 ساعت گذشته 4 نفر بر اثر حمل سوخت قاچاق در محور های شمالی و جنوبی استان جان خود را از دست دادند.
سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران در سیستان و بلوچستان با بیان این‌که از خردادماه امسال تاکنون سه تن موادمخدر در عملیات‌های مختلف توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است، گفت: در شهرستان مهرستان نیز سه گروگانگیر دستگیر شدند و حین عملیات یک نفر از گروگان‌ها آزاد شد
سردار رحیمی همچنین  در خصوص  انجام  اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در خصوص فروش و مصرف  موادمخدراظهار داشت: کار فرهنگی را نباید از پلیس مطالبه کرد بلکه باید از نهاد های فرهنگی مرتبط درخواست داشت.
وی افزود: بیش از 22 دستگاه اجرایی عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هستند که باید از آنها در خصوص اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه مطالبه داشت.
وی اذعان داشت: کار پلیس برخورد و با مقابله با افراد قانون گریز است که تاکنون به خوبی به وظیفه خود عمل کرده است.
وی از برگزاری نخستین جشنواره استانی رسانه، نظم و امنیت عمومی در سیستان و بلوچستان خبر داد و خاطرنشان کرد: فراخوان این جشنواره به زودی اعلام خواهد شد و از رسانه‌های برتر و فعالی که در راستای ایجاد و ارتقای نظم و امنیت منطقه تلاش کرده‌اند قدردانی می‌شود
در این در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه که  در محل فرماندهی نیروی انتظامی استان در زاهدان برگزار شد جمعی از خبرنگاران  از جمله خبرنگاران روز نامه زاهدان با اهدای لوح مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 و ساعت 14:38 |
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم نماز عید سعید فطر این شهرستان، در جمع بالغ بر دویست هزار نفری نمازگزاران خاطرنشان کرد :‌ ریختن خون انسان بیگناه کفر آمیز است و کشتن مردم بیگناه انسان را در معرض کفر قرار می دهد. هر کس خون مسلمانی را حلال بداند شکی نیست که کافر شده است، لذا بر مسلمانان لازم است  با اعمال خلاف شرع به دین ضربه نزنند
به گزارش غلام نبی براهویی خبرنگار روز نامه زاهدان
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به تحولات خاورمیانه و تنشهای منطقه ای گفت :‌ مسلمانان در کشورهایی مانند عراق، سوریه و… نباید کشورهای خود را در معرض تجزیه قرار دهند. تمامیت ارضی کشورهای اسلامی بسیار مهم است و تجزیه این کشورها خواست دشمنان اسلام است. مسلمانان نباید اجازه بدهند که سرزمینهایشان به نفع صهیونیستها تجزیه شوند. ما در هفته های اخیر شاهد بودیم که مردم غزه چه مصیبتهایی کشیدند و رژیم غاصب اسرائیل چه حملات وحشیانه ای را علیه آنان انجام داد، در این میان کشورهای غربی و شورای امنیت سکوت کرده و در نهایت فقط پیشنهاد دادند که میان این رژیم و مبارزان فلسطینی آتش بس برقرار شود. این مسایل و مشکلات ضرورت اتحاد مسلمانان را بیشتر می کند و آنان باید مسایل خود را با گفتمان و تفاهم حل کنند
  مولوی عبدالحمید در ادامه با بیان اینکه بی حرمتی و توهین به مقادسات و اماکن مذهبی کلیه فرق و مذاهب و ادیان وکشتن مسلمانان ودر کل  انسانهای از هر آیین ومذهبی  حرام است، اظهار داشت : حرمت مقدسات همه مذاهب و فِرَق وانسانها لازم و ضروری است و به لحاظ شرعی هیچ گروهی از مسلمانان حق ندارد به اماکن مذهبی سایر مسلمانان و حتی غیر مسلمانان تعرض کند، زیرا این مسأله موجب جریحه دار شدن احساسات دیگران و ایجاد فتنه می شود و فتنه انگیزی در اسلام و آنچه موجب فتنه می شود شرعا حرام است هر کسی مسلمانی را بکشد به حد کفر رسیده باید در اعمال خود تجدیدنظر کند.
ایشان افزود :‌ همه گروه ها و فرق اسلامی که در هر جا زندگی می کنند نباید به یکدیگر تهمت بزنند و به مقدسات یکدیگر توهین کنند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اظهار داشت : اختلافات برای جامعه زیانبار است و هر نوع اختلاف قومی، ‌مذهبی یا جناحی که به تنش و دشمنی بیانجامد مانع توسعه می شود.
مولانا عبدالحمید افزود : اختلافات دین انسان را از بین می برد و امروز بزرگترین خطر و تهدید برای جهان اسلام اختلافاتی هستند که منجر به جنگ و درگیری میان مسلمانان شده اند.
ایشان گفت :‌ قدرتهای غربی و صهیونیسم بین الملل در تلاش هستند که خاورمیانه و سایر مناطق را به سوی اختلافات و درگیری سوق دهند، زیرا آنان منافع خود را در تنش و درگیری میان مسلمانان می دانند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود : دشمنان اسلام از بیداری اسلامی و قدرت اسلام می ترسند و می دانند که وقتی اسلام در زندگی انسانها بیاید چه تأثیری دارد
 رئیس شورای هماهنگی مدارس علوم دینی سیستان و بلوچستان در ادامه گفت : مسلمانان نباید یکدیگر را بکشند و خانه های یکدیگر را تخریب کنند. جنگ و خشونت راه حل مشکلات نیست بلکه گفتمان همراه با سعه صدر و دوراندیشی است که می تواند به حل مشکلات میان مسلمانان کمک کند.
مو لوی عبدالحمید افزود: آنچه از دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی انتظار می رود آن است که در راستای اجرای قانون اساسی و تأمین آزادی های اساسی، آزادی بیان و عقیده و آزادی های سیاسی تلاش کند، زیرا قانون اساسی میثاق ملی کشور است و هیچ کس نمی تواند در برابر آن بایستد و این قانون آزادی های اساسی و مذهبی را تضمین کرده است .
وی با بیان اینکه دولت باید منافع ملی را بر دیدگاه ها و برداشت های افراد و گروه ها ترجیح دهد، گفت : منافع ملی تحت فشار هیچ گروه فشاری قرار نگیرد
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد :‌ تأمین منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی در گرو تأمین آزادی مردم و مشارکت اقوام و مذاهب در اداره کشور است. هر اندازه اقوام و مذاهب، بیشتر در اداره و سازندگی کشور مشارکت داشته باشند و از شایستگان و توانمندان آنان در سطوح مختلف کشوری و منطقه ای استفاده شود، وحدت و امنیت ملی بیشتر فراهم و مستحکم شده و دشمنان کمتر مجال سوء استفاده را پیدا می کنند.
مدیر دارالعلوم زاهدان گفت: دولت برای بر آوردن منافع ملی با بکارگیری اقوام و مذاهب اخیرا قدم های خوبی برداشته باید قدمهای محکمی بردارد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه با اشاره به برخی محدودیتها برای برپایی نمازهای جمعه و اعیاد اهل سنت در برخی شهرهای کشور گفت: دولت باید مسأله نماز را برای اهل سنت در همه شهرهای کشور قانونمند و نهادینه کند تا کسی حق تعرض به نمازگزاران را نداشته باشد .
لازم بذکر است پس از  چند سال ممنوعیت برگزاری نماز عید فطر اهل سنت تهران، با تدبیر دولت تدبیر وامید دکتر روحانی  روز سه شنبه هفتم مرداد ماه ٩٣ نماز عید فطربجز تعدادی از مساجد در بیشتر مساجد اهل سنت تهران برگزار شد.
 با توجه  به ایجاد ممانعت در برگزاری نمازهای عیدین در سال های پایانی دولت قبلی  امسال با همکاری دولت تدبیر و امید در بیشتر مساجد تهران نماز عید فطر برگزار شد.
  ضمن تشکرجامعه اهل سنت ایران از همکاری استانداری تهران و نیز آقای یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی و تلاش های معاون وی آقای حیدرعلی باقریان و همچنین همکاری پلیس امنیت مناطق مختلف تهران و کرج، اقامه نماز عید بعداز چندین  سال اختلال  برگزار شد این خود  نشانه ای امیدوار کننده و شاخصی از وفاداری دولت به شعارهای انتخاباتی اش  است امسال علاوه برمسجد صادقیه، نماز عید فطر اهل سنت در مساجد رسالت، شهرقدس، ارم، محمدشهر، حیدر آباد کرج، وحیدیه، خلیج فارس و چند نقطه  دیگر تهران و حومه برگزار شد.
مولوی عبدالحمید در پایان به شایعات درباره رویت هلال ماه اشاره کرد  و گفت: عده ای می گویند هلال در شامگاه یکشنبه رویت شده و ما بنابر مصلحتی آنرا پوشانده و اعلام نکرده ایم، در حالیکه ما در این موارد طبق شریعت و بر اساس سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل می کنیم؛ اما حقیقت امر این است که ماه در شامگاه یکشنبه در منطقه رویت نشده و هیچکس حاضر به ادای شهادت درباره رویت ماه نشده بود. قرائن نیز نشان می داد که ماه در آن شب قابل رویت نبوده است و بنابر این کسانی که دوشنبه روزه نگرفته اند باید یک روز قضایی آن را به جای بیاورند

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه هفتم مرداد 1393 و ساعت 12:36 |

اختلافات کور قومی و مذهبی که امروز کشور های اسلامی شاهد ان است نتیجه توطئه غرب و به نفع رژیم غاصب صهیونیستی است.
در شرایط کنونی که کشور های اسلامی منطقه در گیر جنگ های طایفه ای و قومی - مذهبی شذه اند ، ما شاهد  پیدایش جریانات تکفیری و افراط گرایی شده ایم که به عنوان ابزار غرب برای اشاعه موج اسلام هراسی در جهان عمل می کنند.  در این شرایط که رژیم صهیونیستی بیشترین بهره را از ان برده و به قتل عام فلسطینیان دست زده است ، بهترین راهکار ترویج فرهنگ گفتمان میان فرق و مذاهب مختلف اسلامی و تلاش در جهت تشکیل امت واحده اسلامی است. در همین زمینه خبرنگار تقریب در زاهدان با جناب مولوی عبدالحمید  رئیس شورای هماهنگی حوزه های علمیه اهل سنت استان و  امام جمعه اهل سنت زاهدان گفتگویی ترتیب داده است که مشروح آن در ذیل می آید:

- با سلام، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، همانطور که مستحضر هستید در روزهای اخیر حملات رژیم صهیونیستی به مردم مسلمان و مظلوم غزه شدت گرفته است؛ علت حملات وحشیانه این رژیم در ماه مبارک رمضان را چه می دانید؟

- ماهیت رژیم غاصب اسراییل، امروز برای همه جهانیان و انسانهای منصف و خیرخواه بشریت شناخته شده است و نیازی به توضیح درباره خوی وحشیگری این رژیم غاصب نیست. صهیونیستها همواره به دنبال ضربه زدن به اسلام و ملتهای مسلمان بوده و هستند و لذا هرگاه احساس کنند امت اسلامی گرفتار مسایل داخلی و اختلاف است و در حالت ضعف به سر می برد، به خود جرات و جسارت راه می دهند و خوی وحشی گری خودشان را نمایان می سازند. همانطور که می دانید اکنون متاسفانه در اثر توطئه های استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در اغلب بلاد اسلامی شاهد درگیری قومی و مذهبی هستیم که به اعتقاد ما بدترین نوع اختلاف و درگیری همین اختلافات قومی و مذهبی است. متاسفانه به دلیل شیطنت دشمن و در کنار آن غفلت مسلمانان از قرآن و سنت و در برخی موارد تنگ نظری و عدم تحمل همدیگر، زمینه بروز درگیری های کور قومی و مذهبی و پیدایش جریانات افراطی و تندرو فراهم می شود و متاسفانه در این میان بیشترین زیان عاید ملتهای مسلمان و بیشترین فایده نصیب رژیم منحوس صهیونیستی و اربابان غربی آن می شود. اکنون نیز که کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی همچون مصر، سوریه، عراق و لبنان شاهد اختلافات داخلی هستند حاشیه امنیت برای اسراییل فراهم شده و چون احساس خطر خاصی هم از طرف کشورهای اسلامی متوجه آنان نمی شود دست به کشتار و قتل عام مسلمانان غزه زده اند.

- شما به اختلافات قومی و مذهبی اشاره داشتید؛ جنابعالی ریشه این اختلافات را در چه چیزی می بینید؟

-به نظر من عمده اختلافات از این نوع، حاصل عدم تحمل یکدیگر و عدم سعه صدر مسلمانان است که در برخی بلاد اسلامی زمینه برای پیدایش جریانات تندرو و تکفیری فراهم می آید. جریاناتی که ابزار دست غربیها برای ایجاد اسلام هراسی و ارایه چهره ای خشن از اسلام هستند و  نتیجه اقدامات افراطی آنان به ضرر مسلمین و جهان اسلام و به نفع غرب و صهیونیسم بین الملل تمام خواهد شد. لذا توصیه ما تقویت فضای گفتمان و افزایش سعه صدر و اخوت بین مسلمانان است  و شیعه و سنی و همه اقوام و فرق اسلامی باید برای تشکیل امت واحده اسلامی دست به دست هم دهند و جبهه ای واحد علیه استکبار و سلطه گران غربی تشکیل دهند.

-جناب مولوی عبدالحمید، به طور خاص موضع شما در خصوص گروههای تکفیری همچون داعش که قائل به حرمت جان و مال مسلمانان نیستند چیست؟

-ما بارها به طور شفاف اعلام کرده ایم که جامعه اهل سنت با هر نوع تندروی، خشونت، افراط گرایی و تکفیر سایر مسلمانان مخالف است و به شدت این نوع تفکر را محکوم می کند. مسیر ما اعتدال و گفتمان و تاکید بر اخوت و تقریب مذاهب اسلامی است و توصیه ما به همه گروهها و جریانات تندرو و تکفیری این است که به عواقب و نتایج کار خود بیندیشند و ببینند آیا حرکات و اقدامات آنان در جهت تعالیم قرآن و سنت می باشد یا به ضرر اسلام و مسلمین و موجب وهن اسلام خواهد شد. لذا ما هر جریان و گروه و فرقه ای را که قائل به تکفیر مسلمانان باشد و دست به کشتار و قتل عام و تجاوز به حقوق حقه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بزند را محکوم می کنیم.

-از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید، ممنونم.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه سوم مرداد 1393 و ساعت 14:58 |
زندگی اینجا در جریان است، اما به شیوه خودش. نگاهم جلب زنان سیاهپوشی می‌شود که در گوشه گوشه خیابان ایستاده‌اند. اگر ماشینی جلوی پایشان ترمز کند بی‌درنگ سوار می‌شوند. مردان معتادی در کنار دیوار خانه‌ها نشسته‌اند، سرشان گرم نشئگی است.

به گزارش نامه نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، اعتیاد اینجا سن و سال ندارد. نوجوانان 15 ساله تا پیرمردهایی که به سختی توان راه رفتن دارند. دیوار خانه‌ها از دود سیاه است. سیاهه به‌جامانده از دود شدن هستی آدم‌ها با شیشه، کراک و کریستال.

ایستگاه‌های آب آشامیدنی تنها نشانی است که از کمک‌های سازمان ملل در این منطقه می‌توان دید. این مخازن هم خیلی وقت است خالی از آب هستند و سوداگران ضایعات به شیرهای فلزی این ایستگاه‌ها هم رحم نکرده‌اند. علاوه بر این سازمان ملل در این ناحیه چندین کمپ دارد. کمپ‌هایی برای پیشگیری از ایدز که سرنگ رایگان را میان معتادان و زنان آسیب‌دیده توزیع می‌کنند و محل‌هایی برای خواب شبانه بی‌خانمان‌ها هستند

 حوالی ساعت 9 شب. انتهای جنوبی خیابان آزادی. مقابل استانداری سیستان و بلوچستان. اینجا محل قرارم با غلام نبی براهویی است. او خبرنگارروز نامه زاهدان و مسوول تشکلی غیردولتی است که سال‌هاست سعی می‌کنند، گوشه‌یی از لکه‌های بدبختی را از روی تن حاشیه شهر زاهدان پاک کنند. امشب قرار است به دیدن روی دیگر شب در شیرآباد برویم.


شیرآباد شمال شهری متفاوت

شیرآباد منطقه‌یی حاشیه‌نشین در انتهای شمالی بلواری است که جنوبش به استانداری سیستان و بلوچستان ختم می‌شود. لغت حاشیه در فرهنگ شهرنشینی تداعی‌گر خیلی چیزهاست؛ فقر، فساد، اعتیاد، بی‌سرپناهی و... که همه در زیر چتر بزرگ فراموشی جای گرفته‌اند. برای مردم شهر زاهدان، این منطقه آن هم در این ساعت از شب منطقه‌یی ممنوعه است اما شیرآباد را با تمام ابعادش فقط در شب می‌توان دید.

رسیده‌ایم به میدان کارگر در انتهای بلوار آزادی. ماشین‌ها به این میدان که می‌رسند یا به بلوار سمت راستی می‌پیچند یا راهنمای چپ می‌زنند و دور می‌زنند. مسیر مستقیم انتهای شهر است.

وارد شیرآباد می‌شویم. زندگی اینجا در جریان است، اما به شیوه خودش. نگاهم جلب زنان سیاهپوشی می‌شود که در گوشه گوشه خیابان ایستاده‌اند. اگر ماشینی جلوی پایشان ترمز کند بی‌درنگ سوار می‌شوند. مردان معتادی در کنار دیوار خانه‌ها نشسته‌اند، سرشان گرم نشئگی است. اعتیاد اینجا سن‌و سال ندارد. نوجوانان 15 ساله تا پیرمردهایی که به سختی توان راه رفتن دارند. دیوار خانه‌ها از دود سیاه است. سیاهه به‌جامانده از دود شدن هستی آدم‌ها با شیشه، کراک و کریستال. خیابان اصلی تا جایی آسفالت است؛ به کمک سازمان ملل.


سوداگران زباله و مواد

شیرآباد و آلونک‌هایش، فقط حاشیه شهر نیست. پناهگاه تمام از همه جا رانده‌های این شهر است. تمام گدایان، خرده دزدها، زنان آسیب‌دیده، معتادان و بی‌پناهان.

تجارت شیرآباد مواد مخدر است و زباله. نان خشک، کاغذ و پلاستیک کهنه می‌دهی، از شیره و تریاک تا کریستال و شیشه و هرچه از مواد بخواهی تحویل می‌گیری. مغازه‌های خرید و فروش ضایعات ،شبانه‌روزی باز هستند. تعدادشان از هر مغازه‌یی بیشتر است. دریایی از زباله و ضایعات در شیرآباد است و معتادان زباله‌ها را از سرتاسر شهر جمع و اینجا دقیق‌تر از شهرداری تفکیک می‌کنند. ساعاتی از شب گذشته خرید و فروش مواد و زباله در جریان است و لحظه به لحظه به مشتریانی که در گوشه کنار خیابان به دنبال فروشنده هستند ، افزوده می‌شود.

زنان و مردان ژنده‌پوشی که سهم روزانه‌شان از زندگی را می‌خرند و برای دود کردنش راهی گوشه‌یی از خرابه‌های شیرآباد می‌شوند. چشمم به خودروی گران‌قیمتی می‌افتد که در کنار یکی از مغازه‌ها پارک کرده است و راننده آراسته‌اش در حال بده بستان با صاحب مغازه است. براهویی می‌گوید: آدم‌های درست و حسابی، شب‌ها برای خرید مواد می‌آیند تا شناخته نشوند، می‌گوید بعضی‌هاشان هم همین جا مصرف می‌کنند.

هرچه در خیابان پیش می‌رویم نور چراغ‌های برق کمتر می‌شود و سیم‌های برق دزدی خانه‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند. خانه‌هایی که بیشتر شبیه سر پناهی نیم‌بند است تا یک خانه. دیوارهایش را خود ساکنان بالا آورده‌اند، آب لوله‌کشی ندارند و مامن زباله هستند. بوی تند فاضلاب سرازیر توی کوچه‌ها برای ساکنانش عادی شده است. به یاد بارندگی دو سال پیش می‌افتم که حدود 500 تا از این خانه‌ها را ویران کرد. این سرپناه‌های خودساخته تنها به بادی و بارانی آوار می‌شوند.

لابه‌لای مغازه‌های خرید‌و فروش ضایعات چشمم به تنها تر‌بار این محله می‌افتد. از بین این همه آشغال و بوهای نامطبوع نمی‌توان بوی سبزی و میوه تازه را حس کرد. سال‌هاست که بوی غالب اینجا همین بوی تعفن و فاضلاب است. بوی میوه و سبزی تازه با آلونک‌ها و کوچه پس کوچه‌های شیرآباد غریبه است.


تلاش‌هایی برای تغییر چهره شیرآباد

انتهای همت‌آباد را دور می‌زنیم تا به مجدیه برسیم، محله‌یی دیگر در شیرآباد. ایستگاه‌های آب آشامیدنی تنها نشانی است که از کمک‌های سازمان ملل در این منطقه می‌توان دید. این مخازن هم خیلی وقت است خالی از آب هستند و سوداگران ضایعات به شیرهای فلزی این ایستگاه‌ها هم رحم نکرده‌اند. علاوه بر این در این ناحیه چندین کمپ وجود دارد. کمپ‌هایی برای پیشگیری از ایدز که سرنگ رایگان را میان معتادان و زنان آسیب‌دیده توزیع می‌کنند و محل‌هایی برای خواب شبانه بی‌خانمان‌ها هستند. در شیرآباد چندین خوابگاه شبانه و کمپ ترک اعتیاد وجود دارد اما ظاهرا این کمپ‌ها پاسخگوی این تعداد زنان آسیب‌دیده، معتاد و بی‌خانمان نیست.

در راه بازگشت از همت‌آباد از کنار تنها مدرسه این محله وسیع می‌گذریم. همه زندگی شیرآباد که مجرمانه نیست. بسیار هستند مردمی که به دلیل فقر مالی ساکن این منطقه شده‌اند. کارگری می‌کنند یا کشاورزی در زمین‌های اطراف. کودک‌شان از میان آلونک‌ها و خرابه‌ها صبح به صبح راهی مدرسه می‌شوند.

به این فکر می‌کنم که اگر صنعتی، کارگاهی یا کارخانه‌یی در این منطقه تاسیس شود شاید بسیاری از مردم منطقه نجات پیدا ‌کنند. چند تشکل‌ غیردولتی در این ناحیه فعالیت می‌کنند. تلاش‌شان تغییر چهره اینجاست. از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گرفته تا آموزش به کودکان بی‌سرپرست و کمک به معتادان و زنان آسیب دیده. اما توان مالی و انسانی این تشکل‌ها، به اندازه جرم و فقر این منطقه گسترده نیست.


پول را به هوا بینداز، به زمین نرسیده مواد‌می‌شود

به یکی از خرابه‌های شیرآباد می‌رویم. بوی تعفن در هوا موج می‌زند. پشت دیوار مردان معتاد بساط محقر شبانه‌شان را به راه انداخته‌اند. تاریکی مطلق با شعله کوچکی که کریستال و شیشه را آب می‌کند، شکسته شده است. تا می‌فهمند خبرنگارم، مرا در جمع خود می‌پذیرند و شروع می‌کنند به گله کردن. خواسته‌یی ندارند. تمام آرزویشان سرنگ رایگان و متادون است. متادون می‌خواهند چون پول تهیه مواد را ندارند. ناصر مردی حدودا 50 ساله است، مواد مصرفی‌اش را از کاغذهای باقیمانده از مصرف کریستال معتادان دیگر تهیه می‌کند. ته‌مانده کاغذ را با آب می‌جوشانند و عصاره‌اش را تزریق می‌کنند.

می‌گویم: «مواد را از کجا تهیه می‌کنید؟» می‌گوید: «در شیر آباد پول را به هوا بیندازی به زمین نرسیده مواد می‌شود.» مرد جوانی به جمع ما می‌پیوندد. موهای سرش مانند تلی از لجن به هم چسبیده و صورتش از چرک ، یکدست سیاه است. سرنگ کهنه‌یی لابه‌لای انگشتان زخمی‌اش می‌لرزد. پنج سال است شیشه مصرف می‌کند هر دو بار تلاشش برای ترک اعتیاد بی‌نتیجه مانده است.

از سر پناهش می‌پرسم. از مدیریت جدید آسایشگاه گذری شیرآباد گلایه می‌کند. آسایشگاهی که زیرنظر بهزیستی و به وسیله تشکل‌های غیردولتی اداره می‌شود، می‌گوید: «کسی را در آسایشگاه راه نمی‌دهند و چند نفری آن را مصادره کرده‌اند. از غذا، سرنگ و متادون که اصلا خبری نیست.» ناصر می‌گوید: «مدیر قبلی این مرکز اکثر روزها برای سرکشی به آسایشگاه می‌آمد، وضعیت توزیع سرنگ و غذا هم بهتر بوده است.»

به سمت آسایشگاهی که جوان معتاد از آن صحبت می‌کند می‌رویم. ساختمانی دوطبقه با در بزرگ آهنی. روی تابلوی بزرگ ورودی عبارت «مرکز گذری کاهش آسیب و مرکز سرپناه شبانه» نوشته شده است. نام سازمان بهزیستی استان و بخش خصوصی هم در پایین تابلو به چشم می‌خورد. چراغ‌ها روشن است ولی کسی در را باز نمی‌کند. چند دقیقه‌یی منتظر می‌مانیم، چند مرد معتادی که با ما همراه شده بودند تا شب را در این مرکز سر کنند، به خرابه بازگشتند.


ضیافت شبانه در دود کریستال

وارد یکی از کوچه‌های تاریک شیرآباد می‌شویم. انگار بوی فاضلاب، شناسنامه این کوچه‌هاست. در این کوچه‌ها پاتوق‌های شبانه معتادان کم نیستند. سقف آسایشگاه هم نباشد، برای دور هم جمع شدن سرپناهی پیدا می‌کنند. حالا سرپناه‌شان خانه متروک یکی از اتباع افغانی است که به کشورش بازگشته است.

برای پا گذاشتن به خانه باید تل زباله توی حیاط را پشت سر گذاشت. زنان و مردان معتاد در دسته‌های کوچک پای ضیافت حقیر دود و کریستال نشسته‌اند. بوی دود و تعفن گیجم کرده. بد‌تر از آن دیدن کلونی از انسان‌هایی که زیستن‌شان در چارچوب‌های تعریف‌شده من از واژه زندگی نمی‌گنجد. اینجا مواد مخدر صنعتی پرطرفدار است. کراک، شیشه، کریستال. سوداگرانش هم از پیرزنان 60 ساله هستند تا کودکان 10 ساله.

همسایگان از وضعیت این خانه به تنگ آمده‌اند و می‌گویند بارها و بارها نیروی انتظامی را در جریان قرار داده‌اند. می‌گویند با وجود این پاتوق‌ها فرزندان‌شان، حتی برای رفتن به مدرسه هم امنیت ندارند.

ذوالفقار 10 ساله در آرزوی متادون

دایره لغات پسرک محدود است. هرویین، شیشه، کریستال، کراک، مامور، گدایی. نشئگی می‌داند چیست و خماری هم کشیده. کنار مادرش پای بساط نشسته است و معصومانه ماده سیاه رنگی را دود می‌کند. مادر که خود مصرف‌کننده کراک است، نگران نیست، راه و چاه مصرف را هم خودش به ذوالفقار آموخته است. می‌گوید: فرزندش سه سالی است که مصرف می‌کند. می‌پرسم چرا ذوالفقار معتاد شده؟ می‌گوید: « در خانه تنها بوده و با پسران همسایه شروع به کشیدن مواد کرده است.»

پدر ذوالفقار در افغانستان زندانی است و ذوالفقار بدون شناسنامه حتی به درستی نمی‌داند چند ساله است. هشت، 9، شاید هم 10 ساله، سنش بیش از اینها نیست. روزها گدایی می‌کند و شب‌ها در کنار مادرش می‌نشیند پای بساط. هر شب در گوشه‌یی از این خرابه‌ها هستند، هر جایی که آنها را بپذیرند. ذوالفقار می‌گوید: «اگر متادون باشد ترک می‌کنم.» و من حدس می‌زنم این جمله‌یی است که بارها و بارها از اطرافیانش شنیده و احتمالا سال‌های زیادی از عمرش آن را تکرار خواهد کرد.

ذوالفقار دوستی ندارد، وقتی از او از بازی‌های مورد علاقه‌اش می‌پرسم فقط چند ثانیه‌یی به من نگاه می‌کند و دوباره مشغول مصرف می‌شود. از آرزوهایش می‌پرسم. چند دقیقه‌یی فکر می‌کند و می‌گوید: «اگر متادون داشتم ترک می‌کردم تا وقتی بزرگ شدم، مامور بشم.» ذوالفقار ضررهای متادون را نمی‌داند، درست مثل موادی که می‌کشد.

خانواده‌های معتاد زیادی در این آلونک‌ها زندگی می‌کنند. پیرزنی حدودا 60 ساله و سه فرزندش یکی از آنهاست. شغل همگی جمع‌آوری مواد بازیافتی از لابه‌لای زباله‌هاست. از میان آشغال‌ها پلاستیک و کاغذ جمع می‌کنند. پلاستیک کیلویی 400 تومان و کارتن و کاغذ کیلویی 100 تومان برایشان سود دارد. پدرشان ایرانی بوده اما شناسنامه نداشته است. فرزندان هم بدون شناسنامه مانده‌اند و مادر معتاد انگار ضرورتی برای گرفتن شناسنامه فرزندانش احساس نکرده است. کوچک‌ترین فرزند نوجوانی 13، 14 ساله است، براهویی می‌گوید تاکنون سه بار او را برای ترک در کمپ ترک اعتیاد بستری کرده است اما باز هم به جمع خانواده‌اش برگشته است.


معتادان در پشت درهای مرکز گذری کاهش آسیب

به مرکز گذری کاهش آسیب برمی‌گردیم. غلام نبی براهویی زنان معتاد را به سمت کمپ زنان راهنمایی کرده و ما با مردان معتاد پشت درهای آسایشگاه مردانه ایستاده‌ایم. معتادان می‌گویند مسوول پذیرش آسایشگاه آنها را راه نمی‌دهد و از دادن سهمیه سرنگ و شام رایگان خودداری می‌کند. هنوز چراغ‌ها روشن است و بعد از در زدن‌های پیاپی در بزرگ باز می‌شود. ساختمان تشکیل شده است از سالنی به نسبت بزرگ در طبقه پایین، شامل آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی و پذیرش. استراحتگاه طبقه دوم حدود 40 تخت دارد. فضا تقریبا مرتب است و از این 10 تخت تنها سه، چهار نفر استفاده می‌کنند.

اینجا هوا گرم نیست. داغ است. داغی و خفگی هوا نفس کشیدن را برایمان دشوار کرده است. تهویه‌یی به چشمم نمی‌خورد. از مسوول پذیرش می‌پرسم چرا معتادان را راه نمی‌دهید. می‌گوید: «خودشان نمی‌آیند.» معتادانی که با ما به داخل آمدند معترض می‌شوند. فقط آنها اعتراض ندارند، همان سه، چهار نفری هم که اجازه ورود به آسایشگاه را یافته‌اند، از نبودن غذای مناسب و نداشتن حق استراحت کافی شکایت دارند.


ستایشگران مهر سرپناه زنان آسیب‌دیده

آسایشگاه مردان را بدون به سرانجام رسیدن تلاش‌مان برای اسکان معتادان بی‌سرپناه ترک می‌کنیم. آسایشگاه گذری زنان آسیب دیده و معتاد بیرون شیرآباد قرار گرفته است. در بلوار کشاورز، نزدیک‌ترین نقطه شهری به این منطقه. ستایشگران مهر فقط یک آسایشگاه برای خواب نیست. مرکزی برای کمک به پیشگیری از ایدز است. مرکز خانه‌یی قدیمی است که به گفته مدیر مرکزبودجه خدماتش از سوی سازمان ملل تامین می‌شود. به خاطر ناامنی منطقه دور تا دورش را سیم‌خاردار نصب‌کرده‌اند.

یک دفتر مرکزی، خوابگاه و چند اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی، دور تا دور حیاط کوچک قرارگرفته‌اند. چند پیرزن در حیاط تشک انداخته‌اند و دراز کشیده‌اند. صدایی در آسایشگاه نیست به جز سروصدای دو کودکی که در حیاط مشغول بازی هستند. خانم پیرکمالیان، مدیر این مرکز، دختر 25 ساله‌یی است که در رشته علوم تربیتی تحصیل کرده است، می‌گوید: «هدف اصلی در اینجا پیشگیری از ایدز است به همین دلیل بسته‌های بهداشتی شامل سرنگ و دیگر وسایل بهداشتی مورد نیاز زنان، در اختیار مراجعان قرار می‌دهیم. پوشاک و غذای آنها را هم تامین می‌کنیم. »

به گفته خانم سمانه پیرکمالی در حال حاضر 217 زن در اینجا پرونده دارند، برخی مراجعان گذری هستند، ممکن است چند شبی در ماه برای خواب بیایند، برخی فقط برای دریافت پکیج‌های بهداشتی مراجعه می‌کنند و بعضی‌ها هم مهمانان ثابت مرکز هستند و هر شب بعد از کار برای خواب به اینجا می‌آیند. مراجعان مسن معمولا گدایی می‌کنند یا مواد بازیافتی را از زباله‌ها جمع می‌کنند.


اعتیاد تنها تحفه زندگی

شب از نیمه گذشته است و وقت آن است که زنان یکی‌یکی به خوابگاه بازگردند. نماینده سازمان ملل به خانم سمانه پیرکمالی گفته بعد از ساعت 10 شب، کسی را قبول نکند. اما بسیاری از پناه‌جویان این خانه کوچک نیمه شب بازمی‌گردند و مدیر مرکز مجبور است راه‌شان دهد. ایستاده‌ام جلوی در، زیر نور زرد کوچه، زنی تلوتلوخوران به سمت خانه می‌آید. سرتاسر لباس‌های محقرش گردی از خاک نشسته است. موهایش را از ته زده و شالی را تا نیمه به روی سر بی‌مویش انداخته است.

نامش معصومه است. صورتش مانند صورت بیماری در احتضار قلب را مچاله می‌کند. معصومه بیمار است. از او می‌خواهم از خودش بگوید. صدایش می‌لرزد و برای حرف زدن نفس کم می‌آورد. معصومه 35 ساله و اهل رفسنجان است، با گذشت بیش از 10 سال هنوز خیال می‌کند سه فرزندش زنده هستند. معصومه همسر و فرزندانش را در زلزله بم از دست داده است. بعد از زلزله برای کار و زندگی راهی کرمان می‌شود و اعتیاد، تحفه غم و تنهایی برای او بوده است. زنان مهاجر در شیرآباد کم نیستند، زنانی که قصه‌های مشابه، آنها را از تبریز، اصفهان و کرمان به زاهدان کشانده است. کمتر کسی مانند معصومه راحت صحبت می‌کند، تا می‌فهمند خبرنگارم دور می‌شوند و حتی برخی پرخاش هم می‌کنند.


کریستال باارزش‌تر از فرزند

به دنبال مادر دو کودکی می‌گردم که در حیاط آسایشگاه، بازی می‌کردند. با کمک خانم پیرکمالی مرضیه راضی به صحبت می‌شود. 28 ساله است و به جز ابوالفضل هشت ساله و امیرحسین پنج ساله، فرزند نوجوانی هم دارد که با مادربزرگش زندگی می‌کند. مرضیه چند سالی است که اعتیاد دارد و یک سالی است که شوهر معتادش به جرم دزدی به زندان افتاده است و وقتی طلبکاران اسباب زندگی‌شان را مصادره کردند او برای زندگی به اینجا پناه آورده است.

قیمت مصرف هر وعده کریستال در شیرآباد دو، سه هزار تومان بیشتر نیست و از حال و روز کودکان معلوم است که مادر کریستال را به آنها ترجیح داده است. زنان این مرکز همه از طبقه مرضیه نیستند اما اعتیاد و طرد شدن از خانواده آنها را زیر یک سقف جمع کرده است. معلمی که پس از 17 سال تدریس در مدارس شهر به اینجا آمده یا خانمی که در دانشگاه کتابدار بوده است یا دختری که پدر و مادرش استاد دانشگاه هستند و به هیچ‌وجه حاضر به صحبت کردن نیست. سکونت این زنان در اینجا خیلی بهت‌آور نیست وقتی که بدانیم، 53 درصد معتادان در ایران در سازمان‌های دولتی مشغول به کار هستند.

این خبری بود که معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در فروردین‌ماه اعلام کرد. بهانه برای روی آوردن به شیشه کم نیست. زنانی که به امید لاغری به شیشه متوسل می‌شوند و دانشجویانی که برای بیدار ماندن در شب‌های امتحان شیشه می‌کشند. فقط کافی است پایشان به شیرآباد باز شود تا زندگی هر کدام داستان تلخی برای روزنامه‌ها شود. یکی از اینها لیلا، دانشجوی شیرازی است. به قول خودش ساقی خوبی گیرش نیامده بوده. براهویی می‌گوید موارد مرگ دختران جوانی که برای تهیه مواد پایشان به شیرآباد باز شده است فراوان است. نمی‌دانم این دختران جایی در آمار دولتی دارند یا نه.


کودکی تاراج شده در بی‌انصافی زندگی

ابوالفضل و امیرحسین همچنان بیدارند. کنجکاو حضور ما هستند و فریادهای پیرزنی که آنها را دعوت به خواب می‌کند را نمی‌شنوند. شاید دردناک‌ترین فاجعه شیرآباد، همین کودکان باشند. کودکانی که گرفتار هشت‌پای اعتیاد و فحشای والدین‌شان شده‌اند. ابوالفضل آرزوهای زیادی دارد. محبت‌های خانم پیرکمالیان حالش را بهتر کرده است. حتی گاهی خانم پیرکمالیان را مادر صدا می‌زند.

آرزوی ابوالفضل رفتن به بهزیستی است. بهزیستی تمام رویای این کودک است. جایی که در تصورش می‌تواند درس بخواند، بازی کند، و وقتی بزرگ شد مامور (پلیس) شود. پیرکمالیان می‌گوید برای تحویل دادن امیرحسین و ابوالفضل به بهزیستی درخواست داده‌ایم اما تاکنون بهزیستی از پذیرش این دو کودک خودداری کرده است.پیرکمالی می‌گوید: «اگر دولت به تشکل‌های غیردولتی کمک کند، ما می‌توانیم این مرکز را گسترش دهیم و به درمان معتادان و زنان آسیب دیده بپردازیم.»

تقاضایی ندارد جز اندکی توجه و دلگرمی از سوی مسوولان و کمک نیروی انتظامی در تامین امنیت اینجا. مشکل بزرگ این آسایشگاه مشکلات درمانی زنان است. متاسفانه مراکز درمانی برای درمان این زنان همکاری نمی‌کنند و بدون دریافت هزینه‌هایی که از عهده مدیریت اینجا خارج است تن به درمان زنان نمی‌دهند. براهویی می‌گوید: «بلوار آزادی محل بسیاری از نهادهای مهم است، استانداری، آموزش و پرورش، دادگستری، مسجد جامع و... اما انتهایش شیرآباد است. » گلایه‌اش از مسوولان است از استاندار گرفته تا نمایندگان مجلس و شورای شهر، همه از فاجعه شیرآباد مطلع هستند.


پایانی بر تکرار تراژدی حاشیه‌نشینی

از مرکز بیرون می‌آیم. کبری پیرزنی مازندرانی که سال‌هاست ساکن زاهدان است، بساطش را روبه‌روی در آسایشگاه پهن کرده و دراز کشیده. پیرکمالی می‌گوید: «بیا داخل می‌خوام در را ببندم» کبری توجهی نمی‌کند، دراز کشیده و می‌زند زیر آوازی با لهجه شمالی.

چند متری از آسایشگاه دور می‌شویم و صدای آواز کبری تنها صدایی است که در کوچه شنیده می‌شود. در مسیر بازگشت، بلوار آزادی در آرامش است و زنان سیاه‌پوش با کوله‌بار آشغال‌هایی که از صبح جمع کرده‌اند راهی شمال شهر هستند. شهر خوابیده است اما زندگی در شیرآباد همچنان ادامه دارد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه یکم مرداد 1393 و ساعت 2:54 |
مولوی عبدالحمید: در دنیا مسلمانی وجود ندارد که محبت حضرت علی در قلبش نباشد سیرت  او برای همه مسلمانان جهان نمونه و الگوست

به گزارش غلام نبی براهویی خبر نگار روز نامه زاهدان
مولوی عبدالحمید  امام  جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته اهل سنت به مناسبت ایام شهادت حضرت علی رضی الله عنه نیز اشاره نموده و در بیان فضایل این صحابی جلیل القدر اظهار داشت: سیرت حضرت علی رضی الله عنه از لحاظ ایمان، تقوا، وارستگی و اخلاق برای همه مسلمانان دنیا نمونه و الگوست. در دنیا مسلمانی وجود ندارد که محبت حضرت علی در قلبش نباشد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان از واقعه خیبر به عنوان یکی از فضایل و مناقب حضرت علی رضی الله عنه یاد کرد  و افزود: حضرت علی رضی الله عنه شخصیتی است که همه مسلمانان با ایشان محبت داشته و دارند. ایشان کسی بود که تا آخر عمر مبارکش هیچ توجهی به دنیا نداشت، به طوری که وقتی به حکومت رسید فرمود که این حکومت برای من هیچ ارزشی ندارد و اگر انگیزه اجرای عدالت و گرفتن حق مظلوم نبود من زمام این حکومت را در دست نمی گرفتم.
 مولوی عبدالحمید محبت اهل سنت با حضرت علی و همه خاندان و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را یادآور شده و خاطرنشان کرد : محبت اهل بیت جزو اعتقادات و ایمان ماست. همه اهل سنت جهان به حضرت علی و فاطمه و فرزندان و خاندان ایشان محبت می ورزند. اهل سنت به پیامبر و صحابه و اهل بیت ایشان عشق می ورزند. اما باید به این نکته توجه داشت که ادعای محبت ما با پیامبر و صحابه و اهل بیت زمانی قابل قبول است که به سیرت آن بزرگان عمل نموده و زندگی آنها را در زندگی خویش پیاده کنیم.
مولوی  عبدالحمید با اشاره به حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر اسرائیل به نوار غزه اظهار داشت : حملات وحشیانه و ددمنشانه رژیم اشغالگر اسرائیل به غزه از جمله مواردی است که انسان را بسیار آزار می دهد. رژیم صهیونیستی که بیت المقدس و سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، مردم غزه را از هوا و دریا و زمین مورد حمله پیشرفته ترین سلاحها قرار می دهد. این رژیم اشغالگر در جنگی نابرابر با وحشیانه ترین شیوه مردم مظلوم و بی دفاع غزه و روزه داران این منطقه را بمباران می کند.
خطیب جمعه اهل سنت زاهدان رژیم اسرائیل را "رژیمی صد در صد تروریستی" معرفی کردو گفت: اسرائیل دولتی صد در صد غیر معقول و تروریستی است و هر کسی که اسرائیل را به عنوان تروریست قبول نداشته باشد، او هیچ اعتقادی به تروریسم نداشته و در ادعای مبارزه با تروریسم دروغ می گوید. لذا همه قدرتهای جهانی، مجامع بین المللی و سازمان ملل باید برای جلوگیری از فاجعه انسانی فکری برداشته و دست اسرائیل جنایتکار را بگیرند.
 وی در ادامه سخنانشان ظهور بعضی از گروههای تروریستی و تندرو در جهان را "زاییده تجاوزات اسرائیل" دانست و خاطرنشان کرد: تحلیل بنده این است که تمام بیداریهای اسلامی در سراسر جهان نتیجه ظلمها و تجاوزهایی است که رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین روا می دارد و این بیداری اسلامی برای قدرتهای استکباری و جهانخوار بسیار تلخ و ناگوار بوده است. همچنین ظهور بیشتر حملات و گروههای تروریستی معروف زاییده جنایات اسرائیل است؛ اولین حملات انتحاری در فلسطین انجام گرفت. وقتی به حرف ملت فلسطین گوش داده نمی شود و سرزمین آنها اشغال شده و عدالت توسط قدرتها اجرا نمی شود و به بیرحمانه ترین صورت قتل عام انجام و خانه هایشان ویران می شوند  این ها موجب بروز خشونت می گردد.
 رییس شورای هماهنگی حوزه های علمیه اهل سنت استان  امنیت جهان را منوط به حل مسأله فلسطین دانست و اظهار داشت: اگر دنبال امنیت دنیا بوده و می خواهیم در دنیا امنیت حاکم شده و اروپا و آمریکا و حتی اسرائیل به امنیت برسند، رسیدن به این امنیت در گرو حل مسأله فلسطین است. بنده معتقدم اگر سرزمینهای اشغالی به فلسطین بازگردانده شده و دولت مستقل فلسطین تشکیل شود، و همچنین اسرائیل عقب نشینی نموده و دست از قتل عام مسلمانان بردارد این بهترین راه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم بین المللی است.
 مولوی  عبدالحمید در ادامه سخنانشان از عموم مردم خواست تا در راهپیمایی روز قدس، که جمعه آینده در سراسر کشور برای حمایت ازمردم مظلوم فلسطین برگزار می شود، شرکت نمایند

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در شنبه بیست و هشتم تیر 1393 و ساعت 14:16 |
به مناسبت روز جوان ویژه برنامه ای با حضور استاندار ، مدیرعامل ، معاونین و مسئولین ستادی و جمعی از امدادگران ، جوانان و داوطلبان در زاهدان برگزار شد دراین جلسه  از فعالان نوروزی و دستگاههای همکار تجلیل به عمل آمد
.در این همایش استاندار از حضور به موقع امدادگران جمعیت هلال احمر در حوادث و ارائه  خدمات  به مردم تقدیر و تشکر نمود
  مهندس هاشمی و خطاب به امدادگران و جوانان و مسئولین هلال احمر  گفت: شما آرامش را از خود سلب  می کنید و وقتی زنگ خطر به صدا در می اید عاشقانه به سوی نجات افراد می شتابید بدون آنکه در این مسیر به مخاطراتش فکر کنید. امروز این نوع نگاه به فرهنگ تبدیل شده  در این راهلال احمر پیشتاز و پیش آهنگ است. شما زحمات زیادی را متحمل می شوید تا آرامش خود را وقف دیگران کنید و آرامش را به آنها هدیه کنید و هدیه کردن آرامش مطمئنا خریدارش خداست
 سپس به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع)در  روز جوان  با حضور مهندس هاشمی استاندار سیستان وبلوچستان سالن مدیریت بحران جمعیت هلال احمر استان با ظرفیت 100 نفر و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال  افتتاح شد .
مهندس هاشمی در روز  روز جوان بعد از افتتاح سالن مدیریت بحران از مرکز EOC ، مرکز توانبخشی و ارتوپدی پروژه در حال ساخت آمفی تاتر 700 نفری مجموعه دیدن به عمل آوردند. در بازدیداز مرکز کنترل عملیات (EOC) با ارتباط گیری مستقیم با تهران از نحوه فعالیت مجموعه در زمان بحران مطلع شدند و از زحمات مجموعه تشکر نمودند.
 مهندس هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان  ضمن گرامیداشت این روز در جمع امدادگران ، داوطلبان و جوانان کمک هزینه ازدواج دو نفر (یک پسر ویک دختر) را متقبل شدند که با اعلام این خبر مورد تشویق حدود 200 جوان حاضر در مجلس قرار گرفتند. هدف از برگزاری این مراسم تشویق جوانان به سمت ازدواج بود
در این مراسم مهندس هاشمی  استاندار سیستان و بلوچستان  به، عضویت افتخاری جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان درآمد در ویژه  برنامه ای که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان برگزار شد و از فعالان ستاد تسهیلات نوروزی از اعضای داوطلب امدادگر و جوان جمعیت که در کشیک های نوروزی زحمات فراوانی کشیدند   از 47 تن از فعالان برنامه تسهیلات نوروزی تجلیل به عمل آمد و به رسم یادبود هدایایی به آنها اهدا شد.  استاندار سیستان و بلوچستان ضمن سخنرانی از زحمات امدادگران ، جوانان و داوطلبان تشکر نمود و در پایان عضو داوطلب جمعیت هلال احمر استان شد. 
در حاشیه مراسم آقای راشکی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سیستان وبلوچستان در گفتگو با خبرنگار مااین از  اجرای طرح کاروان سلامت در روستاهای محروم اطراف شهرستان نیمروز و شهرستان هامون توسط پزشکان داوطلب جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان خبر دادوگفت:کاروان سلامت در روستای پلگی بزی از توابع شهرستان نیمروز با مشارکت چهار پزشک فوق تخصص ، اطفال ، دندانپزشک ، عمومی ، متخصص داخلی و با حضور بیست نفر از داوطلبان شهرستان نیمروز و ده نفر از پرسنل جمعیت هلال احمر استان برگزار و تعداد دویست نفر از مردم محروم منطقه ویزیت رایگان گردیدند.
وی افزود:  کاروان سلامت در روستاهای توابع شهرستان هامون با مشارکت چهار پزشک عمومی و متخصص  با حضور بیست نفر از داوطلبان ، امدادگران و پرسنل جمعیت هلال احمر استان برگزار و تعداد صدو پنجاه  نفر از مردم محروم منطقه ویزیت رایگان  شدند همچنین توزیع دارو وهزینه عینک به آنها داده شد که هزینه آن بالغ بر 000/000/ 70  میلیون ریال بوده است.
آقای راشکی مدیرعامل جمعیت هلال احمر همچنین از اجرای دومین المپیاد آماده (مرحله استانی) طرح دادرس در استان سیستان و بلوچستان خبرداد وگفت: در تاریخ 19/3/93 و 20/3/93 دومین المپیاد آماده طرح دادرس با حضور 12 تیم 14 نفره (6 تیم خواهران و 6 تیم برادران)در شهرستان زاهدان برگزار شد تیم های شرکت کننده منتخبین مرحله شهرستانی بودند که به مرحله استانی راه پیدا کردند که آزمون کتبی و آزمون عملی (بانداژ، پانسمان ، CPR و .....) طبق آیتم های تعریف شده انجام گرفت. که برگزیدگان(1 تیم از برادران و یک تیم خوهران)به مرحله کشوری راه پیدا  کردند  هدف از اجرای اینگونه طرح ها بالابردن سطح علمی و آگاهی دانش آموزان با مهارتهای امدادی هلال احمر است.
در حاشیه مراسم روز جوان سراغ آقای مصفا معاون امدادنجات جمعیت هلال احمر استان سیستان بلوچستان رفتیم آنچه در زیز می خوانید حاصل گفتگو ما با این معاون جوان این جمعیت است
وی در ابتدا خود را اینگونه معرفی می کندبنده حسن مصفا معاونت امداد ونجات هلال احمر استان سیستان وبلوچستان هستم از سال 1368 به مدت 5 سال از زمان حادثه سیل سیستان به عنوان امداد گر با   جمعیت هلال احمر استان همکاری داشتم.پس از خدمت سربازی مجدداهمکاری خود را با این جمعیت ادامه دادم وجذب هلال احمر به عنوان مسئول روابط عمومی شدم  به مدت سه سال در این سمت بودم بعد از سه سال به دلیل  علاقه شخصی ام   به  بحث امداد و نجات  در این بخش به عنوان مسئول عملیات مشغول به خدمت گذاری شدم در آنجا 4-3 سال بودم بعد از آن  که مهارت  های لازم را کسب کردم  به عنوان سرپرست اداره عملیات شدم  در تمام حوادث خصوصادر بحران افغانستان، زلزله بم- سیلی های که در محدود استان اتفاق افتاده اند حضور  داشتم  پس از مدتی  بنا به تشخیص  مدیرعامل وقت به عنوان معاون امداد  ونجات منصوب ومشغول بکار شدم اکنون   5 سال است که به عنوان معاون امداد ونجات انجام وظیفه می کنیم  در این مدت در سوانح مختلفی  حضور داشته علم و تجربه  های در این زمینه کسب کردیم، با توجه به مأموریت های امداد و نجات دوره های را درحد مربیگری تخصصی کشوری طی کرده و دوره های مختلف و آموزش  را دیدم  خوشبختانه در همه دوره ها  گواهی مربیگری را کسب  کردم اکنون به عنوان مدرس تخصصی  امداد و نجات با دانشگاه  های علمی و کاربردی شهرداری- بهزیستی- هلال احمر همکاری می کنم.
  وی در مورد عملکرده معاونت امداد ونجات گفت: همانطوری که می دانید ماموریت اصلی جمعمیت هلال احمر امدادرسانی ونجات آسیب دیدگان است  تمام حوزه هایی که درجمعیت  هلال احمر فعال هستنددر راستای حوزه امداد ونجات کار می کنند اگر خدای ناکرده اتفاقی بیفتد همه معاونت ها بر اساس آن مهارت وتخصصی که دارند برای انجام کارها  می آیند در خدمت   حوزه  امداد ونجات وسعی می کنند آن حادثه را پوشش بدهند حوزه امداد ونجات خود ش باز تشکیل شده  ازچند بخش که عبارتند از اداره عملیات امداد و نجات اداره ای  که در حوادث ورود پیدا می کند و  پاسخگو در حوادث است-اداره پشتیبانی و لجستیک که در حوادث مسئولیت پشتیبانی  امدادگران را   از لحاظ خودرویی- تجهیزات وامکانات وامکانات  زیستی رادارد    ویک اداره دیگر داریم اداره آموزش تخصصی است که  آموزش نیروهای هلال احمر و عموم مردم را بر عهده دارد.
وی گفت: مأموریت  ما بر اساس اساسنامه مصوب شده جمعیت هلال احمراست در ابتدا ماموریت های ما بر اساس  بحث حوادث طبیعی زلزله، سیل، طوفان  ورعد برق بود ولی جمعمیت هلال احمر که  کم کم توانمند شد  بابه روز رسانی  تجهیزات  بکارگیری شد. ماموریت های حوادث غیرطبیعی مثل حوادث انسان ساز هم به اساسنامه افزوده شد  همانند تصادفات  که برای نجات آسیب دیدگان حوادث جاده ای  درکنار اورژنس ما کار می کنیم  ما در بحث نجات افراد کار می کنیم افرادی که در خودرو گیر افتادند   مأموریت نجات آنها به عهده ی ماست مصدوم را از داخل خودرو نجات  داده  و تحویل اورژانس می دهیم و اورژانس کار های اولیه امداد ودر مان را انجام می دهد وفرد یا اجساد را انتقال می دهدما مکمل اورژانس هستیم  نجات توسط ما انجام می شود وتحویل اورژانس می شودتا کار در مان توسط آنها انجام شود این همکاری ها در کنار هم هیچ گونه مشکلی برایمان پیش نمی آورد چون در استان  با توجه به تعاملی که با دستگاه ها ی همانند پلیس  آتش نشانی واورژانس دارم نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه تسهیل کننده است هیچ گونه تداخلی در کار ما نیست. در حوادث و سوانح بحث زلزله ورود پیدا می کنیم نجات جان افرادی که در چاه سقوط کرده اند جزو وظایف مأموریت آتش نشانی است. ولی اگر آتش نشانی  از ما کمک بخواهند  ما برای کمک رسانی به آنها می رویم گرچه مأموریت اصلی ما نیست که داخل چاه ورود پیداکنیم وفرد را نجات دهیم این کار جزو مأموریت آتش نشانی است ولی ما در کنار آنها هستیم اگر از ما بخواهند با تعاملی که با هم داریم با فرمانروایی آنها مابرای نجات آسیب دیده ورود پیدا می کنیم. 
 وی در مورد بعضی از حوادث سالهای گذشته گفت:در طول سالهای  گذشته حوادث های خیلی داشتیم. که به چند مورد از آنها اشاره می کنم پرسنل امدادگر ما در  سیل سیستان  که به عنوان  سیل ملی بودو در  بحث بحران افغانستان جنگ بین آمریکا وطالبان حضور داشتند ما آواره های افغانی را که  وارد ایران شدند  ما  در ابتدا2 اردوگاه در لب مرز یکی در  میل 72-  ودیگری را در ماککی زدیم و آواره های افغان را اسکان داد ه وبه آنها تا زمانی که دستور دادند به کشورشان برگردند انواع خدمات مورد نیاز را دادیم  بحران بعدی که می خواهم خدمت شما عرض کنم بحران زلزله  بم بود ما بعد از اطلاع از وقوع زلزله عازم بم شدیم وبه زلزله زده ها خدمات دهی کردیم در این حادثه با توجه به حضور فراملی  امدادگران  امدادگران ما از سیستان و بلوچستان به عنوان استان معین کرمان وعلاوه برآن مردم استان ما در کنار امدادگران استان حضور خوبی داشتند. الحمدالله  توانستیم  خدمات ارزنده ای هم  به مردم بم بدهیم.  حادثه دیگر ی که لازم است خدمت شما وخوانندگان روزنامه تان عرض کنم حادثه آتش سوزی  کامیون واتوبوس ها خودرو های عبوری در کنار  پاسگاه نصرت آباد.است پس از وقوع حادثه در اسرع وقت ما به محل حادثه حضور پیدا  نموده   و خدمت رسانی کردیم.همچنین در حوادث  سیل ها  طوفان گونو در چابهار- کنارک- قسمت های نیکشهرودر چندین سیلی که  در بلوچستان اتفاق افتادند امداد رسانی نموده و خدماتی ارائه  کردیم علاوه بر آنها  ما در حوادث زلزله های مختلفی که در کشور اتفاق افتادند حضور داشتیم  با توجه به اینکه  استان سیستان و بلوچستان معدن حوادث مختلف است و نیروهای هلال احمر فراخوان داده می شوند  امدادگران ما  تجربیات زیادی دارند در   حوادث تروریستی چه در زاهدان- چه چابهار-  وپیشین جزو  تیم  هایی بودیم که در ساعات اولیه آنجا بودیم.در نجات جان زخمی ها وانتقال اجساد شهداوهمچنین  در انتقال اجساد به شهرستانهای مختلف وشرکت در مراسم تشیع شهدا حضور موثرپررنگی امدادگران ما داشتند با توجه به اینکه حوادث تروریستی در نوع خودش برای ما جدید بودند الحمدالله امدادگران ما در زمان  وقوع حادثه آمادگی خوبی داشتند به خوبی توانستند امدادگری کنند در همین جا لازم است خداوند را شکر بگویم که در حوادث تا کنون از میان امدادگران خود ما تا کنون  تلفات نداشتیم جزو استانهایی هستیم تلفات حادثه نداشتیم ما همیشه به امدادگران خود توصیه کردیم درعملیات ها با آگاهی ودانش وبا  تجهیزات کامل  حضور پیدا کننددر ابتدا به فکر سلامتی خود باشند تا بهتر بتواند خدمات دهی کنند البته  مجروحیت در عملیات تروریستی چابهار داشتیم  چند نفر  از امدادگران ما  که  سر صحنه بودند ترکش بمب انتحاری  به  آنها  اثبات کرده   یکی از آنها  جانبار شد   آسیب های ما در زمان امدادرسانی تا کنون  جزئی بوده همه نیروها  ما واقف هستند ایمنی شرط اول است.
وی در مورد حضور امدادگران در مراسمات اهل سنت وتشیع خصوصا مراسم بزرگ جشن دانش آموختگی طلاب اهل سنت در زاهدان ودیگر شهر ها ومراسمات عاشورا وتاسوعا حسینی  ودیگر مراسمات مذهبی مردم گفت:جمعیت هلال احمر دستگاه بی طرف است. وظیفه ما این است به مردم خدمات رسانی کنیم  ما به مذهب وقوم وگرو افراد کاری نداریم بلکه ما در همه جا به وظایف خود عمل می کنیم ما در همه جا حضور داریم تا  در مراسم   عاشورا و تاسوعا  ومراسمات اهل سنت ودر کلیه مراسمات مذهبی واجتماعی اگر کسی  آسیب ببیندبه آنها خدمات دهی کنیم  امدادگران  شیعه وسنی مابا لباس امدادی   در مراسمات تشیع و اهل سنت  مستقر هستند  همه نیروهای ما  داوطلب هستند و پرسنل  اداری ما کم داریم  از  همه طیف های  انسانی در جمعیت هلال احمر وجود دارندلازم است یاد آوری کنم  از بین  اهل سنت و تشییع ما امدادگران باتجربه و متخصص داریم. آنها آموزش  لازم را دیدند  در  اساسنامه جمعیت هلال احمر مشارکت همه افراد در نظر گرفته شده  در این جمعمیت تمام اقشار وجود دارند  امدادگران شیعه وسنی  ما در استان سیستان وبلوچستان با  هم در این جمعیت تعامل و همکاری خوبی  را  دارند و قاعدتاً در استانی که این دو طیف در کنارهم  زندگی خویشاوندی دارند زندگی می کنند وبا توجه به اینکه آقایان و خانم ها   اهل سنت و تشیع داوطلبین ما  هستند ما  مشکلی در امداد رسانی  نداریم  
وی در مورد آموزش  های همگانی مردم برای پیشگیری از آسیب ها در حوادث گفت: بحث آمادگی وپیشگیری دو رکن اساسی برای ما در مدیریت بحران هستند  که در دستور کارمان داریم مادر بحث آموزش مردم وداوطلبین  اقدامات خوبی راانجام دادیم چون هزینه ای را که برای انجام این دو رکن هزینه می کنیم  به مراتب  کمتر از هزینه های است که در عملیات های امداد ونجات  خرج می کنیم اگر مردم آموزش دیده باشند قطعا تلفات وزخمی ها وخسارات ما کمتر خواهند شد ی  هر ساله ما برنامه  های آموزشی   از طریق آموزش رودر رو واز طریق  پیامک، بروشور و صدا و سیما  وانجام مانورهاداریم خدا را شکر  مردم استقبال می کنند و آثار آن را هم ما در حوادث  دیدیم و صدمات به حداقل رسیده  مثلا خبر  زلزله   گشت سراوان   دنیا را تکان داد  همه فکر می کردند در این نقطه کلی تلفات  این زلزله داده باشد ولی به لطف خدا که شامل ما شد و مردم همه یکسری دانش ها را داشتند و عمق زلزله در زیرزمین بود هیچگونه تلفاتی در منطقه زلزله نداشتیم  فقط یک نفرآنهم در حوزه خاش تلفات داشت.
وی در مورد سنین امدادگران گفت:ما در رده های سنی مختلف امدادگر داریم ما در مهد کودک ها آموزش های لازم را برای غنچه های هلال داریم   تا از کودکی ایمنی را یاد بگیرند اکثر مهد کودک ها با ما  همکاری می کنند  در حوزه داوطلبان هم همه افراد مسنی که تمایل دارندتا در هر وضعیتی چه از لحاظ فکری- مالی و دانش  با ما همکاری کنند  محدوده ی سنی نداریم  ما بحث آموزش در همه قسمت ها داریم بخصوص در مدارس دانش آموزان  را آموزش  می دهیم در این گروه جمعیت زیادی آموزش دیده  اند  ومی بینند خوشبختانه  دانش آموزان  چیزی را که یاد می گیرند به خانواده انتقال می دهندما با این کار دو نشان می زنیم هم دانش آموز  چیزی یاد گرفته وهم   خانواده  یاد می گیرد دانش آموزان  در این زمینه نقش مهم بسیار خوبی دارند  ما در همین زمینه آموزش دانش آموزان  یک توافق نامه  خوبی با آموزش و پرورش داریم که   ما به  دانش آموزان آموزش  های لازم را  بدهیم.
مصفا در مورد توانمند سازی امدادگران گفت: ما در بحث توانمندسازی خیلی کار ها  موثری انجام دادیم برای  بالا بردن توان  نیروهای عملیاتی  مان درطول سال چندین مرحله مانور   انجام میدهیم  تا آموزش های گرفته را عملا انجام دهند وایراداتشان گرفته  شود  ما در کل  استان مانورهای مختلفی در شعبات مختلف، جاده ،کوهستان، سیل، زلزله، حمل و نقل زمینی هوایی ودریایی انجام میدهیم تا اگر نواقصی وایرادی دارند گرفته شود  در طول سال   ما  مانورها  را در ملاء عام برگزار کنیم تا مردم ببینداین دیدن خودش برای مردم آموزش است تا  اگر حادثه ای  اتفاق افتاد بدانند چکار کنند.
وی در مورد عملکرد سال 92 گفت: در سال 92  طرح ملی امداد و نجات نوروزی را  داشتیم که هر ساله در ایام تعطیلات ویژه در جاده هاامدادگران ما  حضور پیدا می کنند تا مهمانان به نحو احسن  از خدمات آنها استفاده کنند  بعد از آن زلزله گشت سراوان بود. در آن موقع وقوع حادثه حضور امدادگران ما در نوع خودش بی سابقه بود  بیش از 400 نفر در  منطقه  از زاهدان ، ایرانشهر،خاش، زابل، دلگان، چابهارحضور پیدا کردند و حضور پررنگ داشتیم علاوه بر این نیروها اکثر استانها کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، رضوی حضورپیدا کردن این نشان از آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر بود
  بعد از حادثه گشت سراوان  سیل بلوچستان  را در سال 92  در شهر های سراوان، مهرستان ،سیب سوران  ، نیکشهر، ایرانشهر، خاش  سربازوزاهدان   داشتیم  این ها شهر های بودند که در این دو مرحله سیل تحت تأثیر قرار گرفتند.  حضور به موقع نیرو های ما باعث شد  در بحران سیل  بخوبی پاسخگو باشیم. بعد حوادث طوفان سیستان در شهر های هیرمند  زهک  منطقه را تحت تأثیر قرار داد ه بود  مردم وروستا ها وشهر ها در محاصره شن قرار گرفتن بودند با رها سازی  مردماز محاصره شن ها ودادن کمک وآذوقه به آنها   در سال 92 خدمات رسانی کردیم. 
وی افزود : علاوه بر پوشش وخدمات دهی در حوادث استان به عنوان استان معین در ساعات اولیه حوادث در  زلزله بوشهر با اعزام نیرو  حضور داشتیم  همچنین در  زلزله بشاگرد هرمزگان  هم ما با اعزام   نیرو های مان   از سمت دلگان- ایرانشهرچابهار و حتی زاهدان امداد رسانی وخدمات رسانی نمودیم  ودر زلزله بستک هرمزگان  با اعزام  تیم امداد هوایی و واکنش سریع امدادرسانی  وخدمات رسانی کردیم  همچنین در  سیل نهبندان درسیلی که در شهرستان نهبندان  در طبسین سفلا   اتفاق افتاددر آنجا در ساعات اولیه  از سمت سیستان حضور پیدا کردیم نجات وامدادرسانی به آسیب دیدگان را داشتیم با توجه  به بسته بودن  دیگر راه های ارتباطی به این شهرستان امدادگران ما  به دلیل باز بودن راه ها  به عنوان اولین گروهی  بودند که حضور پیدا  کردند ما در آنجا  برای آسیب دیدگان  اردوگاه زدیم و مردم را اسکان دادیم و همچنین برای امداد رسانی به زلزله  زده گان  زلزله زهان  بیرجند به عنوان استان معین  ودر زلزله آذربایجان شرقی به عنوان استان با تجربه   نیرو اعزام  نمودیم.  و به مردم زهان بیرجند وآذربایجان شرقی خدمات  رسانی وامداد رسانی کردیم  ما حتی فراتر از کشور برای کمک به زلزله پاکستان ما محموله کمک های را از مرز میرجاوه در سال 92  اعزام کردیم در سال گذشته برای سیل فرا ملی  پاکستان  ما نیرو های امدادگراز  سیستان وبلوچستان  اعزام کردیم امدادگران مادر این حادثه  حضور پررنگی  داشتند  علاوه بر این حضور مادر چند نوبت در سیل پاکستان امدادرسانی کردیم اولین محموله ی امدادی کشورماکه به پاکستان رفت  ازمرز سیستان بلوچستان اعزام در اسلام آباد پاکستان تحویل مقامات پاکستان شدوهمچنین یک محموله  150 دستگاه تریلی جنس وکالا  از مرز میرجاوه  واردپاکستان  کردیم وبه مردم خدمات رسانی  نمودیم  ضمن اینکه در بحث حضور نیروی امدادی ما  20 نفرنیرو امدادی را برای  برپایی اردوگاه در  ایالت بلوچستان در شهر نصیرآبادوروجان جمالی والله یار اعزام نمودیم ودر آنجا اردوگاه دایر کردیم  اینها از خدمات ارزنده ای هستند که توسط نیروهای سیستان بلوچستان از سوی ایران در این حواث انجام شدند.
معاون امداد ونجات جعمیت هلال احمر سیستان وبلوچستان در مورد عضویت مردم به جمع امدادگران  این استان گفت: هیچ محدودیتی سنی و جنسیتی نداریم   هر  کسی  که بخواهند به مردم کمک کنند می تواندپس از کسب آموزش های لازم ورود پیدا کند ما  در حوزه جوانان   یکسری برنامه ها ی آموزشی و اردویی  داریم  بعدآنها  به حوزه امداد و نجات  ورود پیدا می کنند  ما یک حوزه داوطلبین سن  بالا داریم در این حوزه افرادی که دانشی دارند و یا به هر نوعی می خواهند کمک کنند ما در خدمت شان هستیم   همه  می توانند در حوزه امداد و نجات  در بحث امدادی ورود پیدا  نموده وعضو شوند  و آموزش  های لازم را ببینند
 وی در مورد امکانات وتجهیزات حوزه امداد ونجات گفت: الحمدالله  با توجه  اینکه مسئولین محترم توجه خوبی به جمعیت هلال احمر دارند ما را از لحاظ خودرو ودیگر امکانات وتجهیزات خیلی  خوب تجهیز کردندما هم از لحاظ خودرووامکانات خیلی نسبت به سنوات گذشته  تغییر کردیم  ماقبلا 3 تا پایگاه جاده داشتیم اما حالا   20 پایگاه جاده ای داریم این کار نشانه توجه به حضور پایگاه های جاده ای است ما قبلا پایگاه کوهستان ودریایی نداشتیم   اما اکنون دو پایگاه ساحلی  دریایی وهمچنین پایگاه های کوهستانی  داریم به اندازه کافی خودرو وامکانات داریم  در سنوات گذشته  ما اصلا امداد هوایی نداشتیم با توجه به اینکه  برای سرعت بخشیدن به امداد رسانی امداد هوایی یک رکن است اما حالا یک هلیکوپتر برای امداد هوایی  داریم این واحد امداد رسانی  با هماهنگی  کل استان را پوشش می دهند با توجه به تصمیم گیری که انجام شده یک مدت در چابهار ومدتی  زاهدان مستقر  است البته  با توجه به وسعت استان که وسیع است که 2 هلیکوپتر ما حداقل نیاز داریم که باید  داشته باشیم البته ما  خودروی نجات  برای پوشش پایگاه هایمان  هم کم داریم.  با توجه به اینکه ناوگان ما نوع شده  نیاز است   لجستیک  مان را  تقویت کنیم می طلبد برای سرعت بخشیدن به امدادگری  امکانات وتجهیزات  بیشتر ی داشته باشیم یکسری کمبودهاست  با توجه به توجه ای که به ما می شود امیدواریم  کمبودها در سال جاری  برطرف شوند
وی در مورد معین بودن استان سیستان وبلوچستان گفت:استان ما معین استانهایی خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان است اگر در این استانها اتفاقی بیفتدونیاز به  حضور ما باشد  ما وارد می شویم و امدادرسانی می کنیم علاوه براینها با توجه به آمادگی وتجربه خوبی که امدادگران استان ما دارند  در هر استانی در کشور حادثه ای اگراتفاق بیفتد نیروهای ما آمادگی امدادرسانی به آسیب دیدگان دارندبا اولین فراخوان حاضر می شوندتا از تجربه آنها استفاده شود .
وی ادامه داد:در سال 89 استان ما به عنوان استان برتر در بحث پاسخگویی به موقع وحضور سریع در حوادث  برای امداد رسانی در سوانح در کل کشور انتخاب شدیم  این نشان میدهد ما تجربه وتوان خوبی را در امداد رسانی داریم  . با توجه به حوزه استحفاظی استان ما که  با دو کشور افغانستان و پاکستان هم مرز هستیم اگر در این کشور ها هم  اتفاقی بیفتد ما پوشش می دهیم  لازم بذکر است  تا کنون در سایر کشورها حضور پیدا نکردیم البته با توجه به تجربیات ما برای انجام ماموریت در قضایای  کشور  لبنان انتخاب شدیم اما با توجه به اینکه کلا آن  مأموریت  لغو شد حضور پیدا نکردیم و با دیگر کشورها چون   فاصله ما  زیاد است استانهای نزدیک به آن  کشور ها اعزام می شوند البته اگر نیاز به حضور ما باشد ما آمادگی کامل برای خدمات دهی وامدادرسانی را داریم.
 وی گفت:در بحث اعتیاد گرچه جزو وظایف ما نیست وظیفه ما در بحث امداد رسانی در حوادث وسوانح است ولی  ما آموزش های  فرهنگی  رابرای نجات جان افراد  به جوانان  می دهیم ما در سال 93 کارگاه آموزشی برای آشنایی با  اعتیاد وزندگی سالم برای جوانان گذاشتیم تا به عنوان مربی به  مردم آموزش بدهند .
مصفادر مورد تعامل وهمکاری  وچاره اندیشی با شهرداری وراه وشهرسازی  در بحث مقاوم سازی مسکن  گفت: ما در استانداری
کارگروه هایی  مختلفی برای جلوگیری از حوادث وسوانح داریم که یکی  از این کار گرو ها   کارگروه امداد و نجات. مسکن است که تا کنون جلسات مختلفی  برای  استانداردهای ایمنی  مسکن داشتیم تا از مردم بخواهند ونظارت نمایند تا استانداردهای ایمنی را  مردم در ساخت وساز ها رعایت کنند  تا  حداقل  بتوانیم از حوادث پیشگیری کنیم در این خصوص  جلساتی با ادارات مربوطه وسازمان نظام مهندسی در   کارگروه ساختمان گرفته شده ما در این جلسات   ایده ها و راهکارهای خود را ارایه کردیم  تا در  ساخت و سازها  اصول  های ایمنی رعایت شوند
 وی افزود برای مقاوم سازی بافت فرسوده حاشیه شهر باید مردم با رضایت  خود  خانه های  قدیمی  خود را تخریب کنند و خانه های مقاوم  جدیدی  بسازند  تا در صورت بروز حوادثی آسیب های آن  به حداقل برسد باید همه در این ساخت وساز ها با مردم حاشیه شهر همکاری های لازم را بکنند
وی در مورد حادثه فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه زاهدان گفت: یکی از حوادثی که به خوبی مدیریت شد حادثه هوایی فرود هواپیما در  فرودگاه  بین المللی زاهدان بود ما قبل از این حادثه  در فرودگاه زاهدان چندین مانور اجرا کردیم در زمانی که اعلام کردند چرخ های هواپیما باز نمی شود با یک تلفن همه  نیروهاما ودیگر ارگانهای مرتبط با موضوع اهم از پلیس  امنیت- ومامورین آتش نشانی و  اورژانس در فرودگاه  حاضر شدند خوشبختانه لطف خدا شامل حال ما شود و هم مهارت خلبان  باعث شد تا هواپیمابا کمک مسئولین فرودگاه وآمادگی  نیروهای امدادی به زمین بنشیند بدون آنکه  کسی آسیبی جدی  ببیندبا توجه به اینکه احتمال واژگون شدن  وانفجار هواپیما بود خداوند به ما کمک کرد همه نیروها با تعامل ومدیریت واحد هر کدام یکجا حضورداشتند تعامل امدادگران ما وآتش نشانی و اورژانس پلیس  باعث شد تا هیچگونه تداخل کاری پیش نیاید  
 وی در مورد  یک  خاطر خوب خود گفت:یک خاطره خوش که شاهد آن بودم 7-6 سال پیش  یک شب در ایام نوروز به ما اطلاع دادند ما   در منطقه کورین یک  بونکر  سیمان چپ کرده و شاگرد از پنجره بیرون پرت شده وفوت کرده بود ما که رفتیم   می گفتند راننده هم   فوت کرد و داشتند به خانواده رانندهوشاگرد فوت شده  اطلاع رسانی می کردند  راننده در بونکر  گیرکرده  بود   وقتی وی را بیرون  آوردیم  دیدیم زنده است ا و را تحویل اورژانس دادیم  دوستان اورژانس  شروع کردند به احیا و به خانواده اعلام کردند ایشان زنده است  از این ماجرا مدتی  گذشت یک روزی  داشتم سر کلاس تدریس  می نمودم   این داستان وخاطره را داشتم تعریف می کردم دیدم یک خانمی از شاگردانم  داشت گریه می کرد گفتم چرا گریه می کنی خانم گفت:راننده  بونکر در بخش کورین برادرم بود قبلاً گفتنه بودندمرده و بعد اعلام شد زنده است و من گفتم  من آنجا حضور داشتم خانم گفت: خیلی خوشحال شدیم و بارها می خواستم شما  را پیدا نمایم واز شما تشکر  کنم 
وی در پایان در خصوص شماره امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان برای کمک خواهی از امدادگران گفت:شماره  112امداد ونجات مایک شماره  بین المللی و اضطراری  است که در اکثر کشورها فعال است برای امداد رسانی ونجات جان آسیب دیدگان گروه کشیک ما 24 ساعته فعال است پاسخگو تلفن ها ودر خواست های امدادونجات هستند متأسفانه ما مزاحم تلفنی  های  زیادی داریم که از دست آنها  عاصی شدیم مااز مردم می خواهیم  همانطوری که شماره های 115 و110 شماره های اضطراری هستندشماره  تلفن 112  هم یک شماره اضطراری  برای پاسخگویی  به  مشکلات مردمی است بی دلیل  با گرفتن این شماره ایجاد مزاحمت نکنند.
 

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 و ساعت 13:5 |

اشاره
گچ طوس
شركت گچ طوس در سال 1364 با هدف تولید محصولات گچی و توسعه صنعت کشور ونیز اشتغال زایی به شماره ثبت3905 تاسيس گرديد و كارخانه با بهره گیری از ماشین آلات ودستگاههای صنعتی با ظرفيت روزانه 250 تن توليد گچ سفيد  ساختماني در سال 1368 در منطقه رباط سفید (بین مشهد وتربت حیدریه) که معادن غنی گچ استان در این منطقه واقع شده است به بهره برداري رسيد .به مرور زمان تولید گچ خاکی(خوشکار) نیز آغاز گردید و  در سال 1388 با اجراي طرح توسعه ، توليد كارخانه روزانه به 1000 تن افزايش يافته است. محصولات شركت گچ طوس را گچ سفيد ساختماني ، گچ خوشكار ، گچ نمونه (خاكي) و گچ سفيد ميكرونيزه تشكيل مي دهد.
شركت گچ طوس در حال حاضر با استفاده از مرغوبترین سنگ معدن ونیز فرآوری آن در بهترین شرایط تولید با استفاده از تجهیزات ودستگاههای صنعتی ونیز بکارگیری پرسنل و مدیران متخصص ،مجرب ومتعهد وهمچنین با دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت با بهترین ودقیقترین تجهیزات اندازه گیری با انجام آزمایشات کنترل کیفیت گچ تولیدی قبل از ارسال به بازار ، به لحاظ كيفيت و كميت جزء كارخانجات تراز اول ايران محسوب مي شود ودارای نشان استاندارد ملی ایران نیز می باشد.
 توليد اين شركت علاوه بر مصرف داخل استان خراسان رضوی به استانهاي خراسان شمالي و جنوبي ، سيستان و بلوچستان، كرمان ، يزد ، تهران ، قزوين و نيز به كشورهاي همجوار صادر مي گردد وآماده همکاری وفروش محصولات خود به کلیه فروشندگان ومصرف کنندگان در سراسر کشور عزیزمان می باشد. 
در فاز 4 شرکت گچ طوس ، گچ تولیدی جدید گچ طوس جهت سفیدکاری ساختمانها بکار می رود درفاز4 تولید از جدیدترین تکنولوژی برای ساخت گچ بهره می برد و بزودی و به مناسبت عید سعید فطر این گچ ساختمانی پس از آزمایشات مربوط به کیفیت در آزمایشگاه تخصصی گچ طوس وارد بازار خواهد شد
این گچ قابل استفاده در کلیه ساختمانها و پروژه های عمرانی جهت سفیدکاری خواهد بود ضمن اینکه از قیمت مناسبی نسبت به محصولات مشابه برخوردار است
مجموعه هیات مدیره و بویژه ریاست محترم هیات مدیره گچ طوس جناب آقا ایزدی با هدف کمک به رشد و اعتلا صنعت و تولید در کشور عزیزمان ایران جهت رونمایی مربوط به تولیدات فاز 4 گچ طوس این خبر را در گردهمایی بزرگ گچ طوس در هتل استقلال زاهدان اعلام نمودند که این نشان از توجه خاص ایشان و هیات مدیره به این منطقه بویژه نمایندگان و مردم شریف این استان می باشد
در هتل استقلال زاهدان همایشی با حضور مسئولین شرکت گچ طوس ونمایندگی های این گچ در سطح استان در خصوص آشنایی بیشتر مسولین نمایندگی ها با مسئولین شرکت وتبادل اطلاعات ورفع مشکلات وارایه پیشنهادات برگزار شد
در ابتدای این  همایش آقای مهندس یکتا منش مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت گچ طوس خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و ضمن خیر مقدم به همه مدعوین گفت : شرکت گچ طوس در سال 1364 تاسیس شد و محصولات گچی خود را با ظرفیت 500 تن با دو محصول گچ سفید و خاکی به بازار عرضه کرد . 
وی تصریح کرد : استقبال شما عزیزان باعث شد که ما در سال 1388 ظرفیت اسمی کارخانه را به 1000 تن در روز برسانیم و با داشتن کادری مجرب و همچنین ارتقاء کیفیت  توانستیم نشان استاندارد ملی را دریافت کنیم .
وی گفت : در سال 91 طی جلسه ای که با اعضای هیات مدیره داشتیم محصول دیگری را نام دیواره گچی به محصولاتمان اضافه کردیم  این محصول ازابتدای سال 92 تولید دیواره گچی آغاز و به بازار عرضه شد .
مهندس یکتا منش در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد : ما در سال 92 به این نتیجه رسیدیم که مجددا روی کیفیت کار کنیم ودر همین راستا از سال گذشته استارت این کار را هم زدیم و در حال حاضر تولید آزمایشی خط 4و1آغاز و 500 تن در روز به تولید خود اضافه کرده ایم  . 
عضو هیات مدیره گچ طوس اضافه کرد : علاوه بر کمیت در بحث کیفیت هم باید بعرض برسانم که گچ طوس از کیفیت بسیار عالی برخوردار است و همه شما نمایندگان عزیز بخوبی به این مسئله واقف هستید که یک گچ خوب  باید دارای چه پارامترهایی از لحاظ دانه بلندی و سفیدی و بقیه موارد باشد تا بتواند نشان استاندارد را کسب کند الحمدالله با داشتن این کیفیت مناسب موفق به اخذ این نشان هم شدیم .
وی تصریح کرد : سهم فروش محصولات گچ طوس در استان سیستان و بلوچستان 20 الی 30 درصد از تولیدات این کارخانه می باشد که امیدواریم با افتتاح خط جدید و پهناوری استان سیستان و بلوچستان این میزان بمراتب بیشتر شود ،  هر چند مشکلاتی در این بین وجود داشته که امیدواریم با همکاری و تعاملی که شما عزیزان با این کارخانه دارید بر این مشکلات پیروز شویم .
وی از افتتاح دفتر ارتباط نمایندگان با شرکت گچ طوس در زاهدان را خبر داد و گفت : این دفتر صرفا برای ارتباط شما عزیزان جهت رفع مشکلات و پیشنهادات راه اندازی گردیده است . 
مهندس یکتا منش در پایان از حضور صمیمی همه نمایندگان فروش  در این همایش تقدیر و تشکر کرد.
سپس مهندس خراسانی رئیس هیات مدیره سابق شرکت گچ طوس به ایراد سخن پرداخت ، وی در ابتدای سخنان خود ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت : تقدیر و تشکر می کنم از همه شما عزیزانی که از راه دور و نزدیک این استان پهناور دعوت ما را پذیرفتید و در این محفل انس شرکت کردید همچنین تشکر می کنم از اعضای محترم هیات مدیره که علیرغم مشکلات کاری از مشهد رنج راه را پذیرفته و به عشق دیدار و بهبود روابط کاری این همایش را ترتیب دادند .
مهندس خراسانی خطاب به نمایندگان جوان حاضر در همایش اظهار داشت : چون ممکن است نمایندگان جدید و جوان ما کمتر با شرکت گچ طوس آشنایی داشته باشند بعرض برسانم که شرکت گچ طوس در سال 1365 نصب ماشین آلات خود را انجام داد و در سال 1367 به بهره برداری رسید .
وی گفت : تولید آن روز شرکت حدود 100 الی 150 تن گچ سفید بود که در آن زمان بصورت پاکت ارائه می شد لذا با توجه به تقاضاهای روز افزون و کیفیتی که گچ طوس داشت شرکت در سال 1374 اقدام به افزایش خط تولید خود نمود که با راه اندازی فاز 2 و تولید گچ خاکی ، تولید این محصول به تولیدات این شرکت اضافه شد .
وی یادآور شد : همچنین در سال 82 فاز 3 کارخانه هم وارد مدار شد و در سال 84 به بهره برداری رسید که در آن زمان تولید اسمی شرکت به 700 تن رسید مجددا با افزایش تقاضاو همچنین درجهت ارائه هر چه بهتر محصولات در سال 92  شرکت مبادرت به طرح توسعه خط تولید خود نمود که فاز 4 این کارخانه به بهره برداری رسید .
مهندس خراسانی بهترین سرمایه شرکت را نمایندگان فروش این شرکت عنوان کرد و گفت : من در این 28 سال خدمتی که در این شرکت داشته ام واقعا گرانبهاترین سرمایه این شرکت را نمایندگان فروش می دانم و این مهم را هم عینا از نزدیک لمس کرده ام. مخصوصا استان سیستان و بلوچستان که سهم بسزایی در فروش محصولات این شرکت داشته و بنده از طرف اعضای هیات مدیره قدردان زحمات شما عزیزان هستیم .
پس از ادای فریضه نماز و صرف نهار همایش با سخنرانی  دکترضابطی مدیر عامل سابق شرکت گچ طوس ادامه یافت آقای دکتر ضابطی در سخنان خود گفت : گچ طوس کمتر از 30سال است که در حال فعالیت تجاری است ، اشتغالزایی بسیار بالایی داشته و از  طریق این شرکت عده بسیاری به اشتغال رسیده اند چه کسانی که مستقیما در تولید نقش دارند و چه کسانی که بعنوان نمایندگان فروش محصولات شرکت هستند . وی گفت : خرسندیم از اینکه یک نسل از پرسنل ما در این شرکت بازنشسته شده اند ، طبیعتا شرکتی که 30 سال فعالیت داشته انشاء الله  امیدوارم نسل های بعدی هم این فعالیت خود را به نحو احسن انجام دهند و  فعالیت های قبلی را ادامه  دهند وموجب   اشتغالزایی  نسل های بعدی  شوند 
وی افزود : 2 منطقه در کشور یکی سمنان و دیگری رباط سفید خراسان غنی ترین معادن گچ سفید در کشور را دار هستند در این بین کارخانجاتی بودند که  مثل شهاب سنگ آمدند و محو شدند اسم نمی برم ولی اینها مثل ما 30 سال دوام نیاوردند ، یکسال ، دو سال بودند بعد هم واگذار کردند و از صحنه خارج شدند .
دکتر ضابطی گفت : بنای ما از ابتدا بر این بوده که این برند ابتدا در کشور برجسته ترین شکل خود را بگیرد ، با تو جه به  رسالت و ماموریت  واهدافمان انشا ءالله به بازارهای جهانی با بالاترین استاندارد های بین المللی  ورود پیدا خواهیم کرد.
 )وی ادامه داد : البته ما هیچ وقت ادعا نکرده ایم که بهترین کارخانه تولید محصولات گچی در سطح کشور هستیم ولی این ادعا را می کنیم که سازماندهی مان ، مدیرانمان ، پرسنل و کارکنان مان به کمک شما بزرگواران سعی می کنند که به سمت و سو و جهت بهترین شدن در کشور گام بردارند)
 
وی تاکید کرد : در همین راستا چند سالی بود که هیات مدیره شرکت بدنیال این بودند که محصولی با بالاترین کیفیت و استانداردهای تراز بین المللی تولید کنند ، بودجه ای برای این مهم در چندین سال گذشته مصوب شد ، عوامل اجرایی مشخص شدند و تحت مدیریت فنی که از کارشناسان زبده خارج از استان بود به  این سمت  پیش رفتیم که گچی را تولید کنیم قابل رقابت و برتر از بهترین محصولاتی که شما  در کشور سراغ دارید نام این کار مهم را فاز 4 کارخانه گچ طوس گذاشتیم.
دکتر ضابطی همچنین خاطر نشان کرد : حدود یکسال و نیم مطالعات فاز 4 طول کشید که به چه شکل این فناوری را از داخل و خارج از کشور بهینه کنیم که بتواند برای ما دستاوردی که می خواهیم داشته باشد .
وی افزود : یکسال و نیم هم عوامل اجرایی داخل و خارج از کارخانه روی این موضوع کار کردند و این مژده را به شما می دهم که  به زودی  تولید جدید شرکت گچ طوس در همین تیرماه به میمنت ماه مبارک رمضان رونمایی خواهد شد و این حضور هم برای تجدید دیدار با شما عزیزان و بزرگواران بوده و هم اعلام این مطلب که چنین محصولی بزودی رونمایی و با بسته بندی  و رنگ متفاوت عرضه خواهد شد .
عضو هیات مدیره شرکت گچ طوس همچنین گفت : ما در خصوص این کیفیت هزینه های بالایی را متحمل شده ایم ولی آن برندی که گفتیم و الان یک نسل از آن بازنشست شده  را می خواهیم ماندگار باشد طبیعتا ارزش این سرمایه گذاری را داشته است . این آئین با شکوه با اجرای چند برنامه شاد ادامه یافت 
 سپس آقای مهندس صلواتی عضو  دیگر هیات مدیره به ایراد سخن پرداخت وی در ابتدا گفت : خوشحالم که امروز در بزرگترین و پهناورترین استان یعنی سیستان و بلوچستان با 11 درصد وسعت کشورمان مهمان  شما عزیزانی که در این استان بعنوان نمایندگان ما هستند هستیم
وی افزود:برای  ما جای بسی   افتخار است که از سال 1370 در کنار حاج آقای ایزدی ریاست هئیت مدیره در خدمت شما عزیزان هستیم وبا شما ارتباط کاری  داریم در طول  این مدت همکاری   مهمان نوازی ، صداقت ، معرفت و رفاقت  وامانتداری  را ازشماعزیزان در این استان دیدیم ،از آخرین جلسه  ای که ما در این استان بودیم  9 سال  می گذرد و از آن روز تاکنون شاید عده ای کناره گیری کرده یا باز نشسته شده اند وعده ای جوان وارد هکاری با مادر صحنه فعالیت اقتصادی شده اند .
 مهندس صلواتی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد : شهر و استان شما در کشور ، بعنوان یک الگو بوده ، شاهنامه که متعلق به یکی از بزرگترین شعرای ایران زمین هست متعلق به این سرزمین می باشد ، افتخار ماست که اگردر تاریخ چند هزار ساله شاید به تعداد انگشتان دست کتاب یادگار و ارزشمند و جاودانه باقیمانده یکی از این اندکها شاهنامه است که شخصیتهای برجسته آن متعلق به این آب و خاک است بهرحال افتخار می کنیم که مهمان شما هستیم .
 وی گفت : از طرفی در شرکت گچ طوس ما تلاشمان بر این است که بهترین و با کیفیت ترین محصول را در اختیار شما بگذاریم البته شعار هم نمی دهیم که ما بهترین ، با کیفیت ترین و مرغوبترینیم ولی به این سمت و سو پیش می رویم که بهترین باشیم .
وی یادآور شد : در پروسه اقتصاد کشور سه گروه عمده نقش دارند 1- تولید کننده 2- توزیع کننده و 3- مصرف کننده و از همه نقش توزیع کننده مهمتر است چون ما همه زحمات تولید و شرایط تولید را ایجاد می کنیم تا محصولی بدست آید چنانچه بخوبی توزیع نشود و صادقانه در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد زحمات تولید بر باد می رود و مصرف کننده هم چیزی عایدش نمی شود . و امروز اگر کسی دید جنسی مرغوب است آن را مصرف می کند و با حرف و سخن نمی توان گفت جنس من مرغوب است و آن را به خورد مصرف کننده داد .
مهندس صلواتی سپس در خصوص حضور رئیس هیات مدیره و سرمایه گذار شرکت گچ طوس در این آئین سخن گفت و یادآور شد : بیش از 35 سال است که افتخار آشنایی با حاج آقای ایزدی ریاست محترم هیات مدیره را دارم ایشان کارهای بزرگی در کشور کرده اند . مثل مجموعه فرهنگی کوه سر در مشهد مقدس مجموعه ای بالغ بر 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری و 150 نفر پرسنل مستقیم که یک نگینی در شهر مشهد است .
وی اضافه کرد : در کنار همه این کارهای تولیدی حاج آقای ایزدی یک کار بسایر بزرگ دیگر هم کرده اند راه اندازی مجموعه نگهداری کودکان بی سر پرست که بنده هم افتخار دارم در کنار هیات مدیره در این مجموعه خدمتگزار باشم این مجموعه را با 20 فرزند شروع کرده ایم و هدفمان روی 200 فرزند می باشد آنچه که به شما و به من و گچ طوس مربوط است  بنده خدمت شما این مسئله را بیان می کنم . ما از امسال هزینه این مجموعه را از گچ طوس تامین می کنیم و فی الواقع کسی که از ما یک کیسه گچ می خرد و می فروشد در این کار خیر شریک و کمک می کند برای نگهداری 20 کودک بی سر پرست در حال حاضر و 200 کودک در آینده بهرحال همه شما عزیزان سهیم هستید در موسسه ایزدی که کودکان بی سرپرست را در حد اعلا و عالی نگهداری می کند .
وی سپس از راه اندازی دفتر ارتباط مردمی گچ طوس در شهر زاهدان خبر داد و گفت : نمایندگان محترم فروش در استان از طریق این دفتر می توانند با ما در ارتباط باشندو موارد و مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه بدهند ، نماینده ما در این دفتر از همشهریان خود شماست آقای وحید یادره که استدعا میکنم از طریق ایشان با ما درارتباط باشید .
در بخش پایانی این جلسه مهندس  ایزدی سرمایه گذارورئیس هیات مدیره شرکت گچ طوس ضمن تقدیر وتشکر از نمایندگان فروش که در این گردهمایی شرکت کردندگفت:بنده بیسار خوشحالم که در خدمت شما هستم وازنزدیک با شما دوستان گرامی گفتگو می کنم به همه شما خسته نباشید می گویم
وی افزود : ولی آنچه که مسلم است امروز که فاز 4 کارخانه راه اندازی شده 700 تن در روز به تولید کارخانه اضافه و کارخانه بازار قبلی خود را که تک تک شما عزیزان در آن نقش داشته اید  می تواند بازاررا حفظ کند  و بجای پایین آوردن قیمت ، تغییر در رویه فروش را جزو برنامه ها و شعاراهای خود یعنی تبلیغات ، کیفیت و خدمات قرار داده است  .
 وی از افتتاح دفتر ارتباط مردمی شرکت در زاهدان سخن گفت و خاطر نشان کرد : حدود 8 دفتر در کشور در حال افتتاح داریم که اولین آن در شهر زاهدان می باشد .
وی افزود : وظیفه این دفتر همه چیز به جزء فروش  می باشد چنانچه شما  عزیزان مشاهده کردید که این دفتر به این مسئله یعنی فروش ورود پیدا کرده می توانید به شرکت اطلاع دهید.
وی از خدمات پس از فروش دفتر نمایندگی سخن گفت و خاطر نشان ساخت : ما وقتی که گچ را بفروش می رسانیم کارمان تمام نشده بلکه تازه کار ما شروع می شود باید بررسی کنیم ببینیم نماینده ما رضایت دارد یا نه ؟ حمل و نقل مشکلی نداشته ، کیسه ها ی گچ مشکلی نداشته بهرحال تمام جوانب امر باید بررسی شود و در واقع یک نفر دائم با شما عزیزان در تماس باید باشد از طرف شما هم همینطور متقابلا یکنفر باید با شرکت در ارتباط باشد بهرحال آنچه مسلم است حضور ما هم در اینجا در دفتر نمایندگی  بحث فروش نیست بلکه رفع مشکلات شمااست  تا  زمانی که ما شما عزیزان را داریم هیچ وقت مبادرت به فروش مستقیم نکرده و نخواهیم کرد ما کارمان تولید و توسعه تولید  و کارمان بهره برداریست و کار فروش بعهده شما عزیزان است .
آقای مهندس ایزدی یادآور شد : اینکه بنده گفتم عزیزان متولی شرکت جلوی شما حاضر شوند و پاسخگوی سئوالات شما باشند بحث ارزشگذاری به این مطلب است که شما ارزش گذاشته اید و دعوت ما را لبیک گفتید لذا ما هم به شما ارزش گذاشته و این لبیک را ارج می نهیم و اعلام می دارم تمامی پرسنل این شرکت خدمتگزار و پاسخگوی شما عزیزان هستند .
وی سپس یادی از قدیمی های این صنف در استان کرد و گفت : جا دارد از عزیزان قدیمی تر این صنف که شاید امروز در بین ما نباشند یاد بکنم جناب آقای گلابی ، حاج آقای ظفریابی ، جناب آقای بوستانی ، جناب آقای عرب در زابل ، جناب آقای سعادتی و جناب آقای چنگیزهی بهرحال امیدوارم در گذشتگان روحشان شاد باشد و همچنین آرزوی توفیق می کنم برای جدید ترها و جوان تر های این صنف انشاء الله که بتوانیم سالهای سال در کنار یکدیگر خدمتگزار مردم باشیم .
در حاشیه این مراسم خبرنگار ما گفتگوی اختصاصی با جناب آقای مهندس ایزدی سرمایه گذار و ریاست محترم هیات مدیره شرکت گچ طوس انجام دادند که از نظرتان میگذرد:
جناب حاج آقای ایزدی خسته نباشید عرض می کنم خدمت شما بزرگوار به شهر ما زاهدان خوش آمدید ، امروز شما در زاهدان و در هتل استقلال یک برنامه با شکوهی با حضور نمایندگان خود در این استان برگزار کردید بفرمایید این برنامه چه بود و به چه منظوری برگزار شد ؟
سلام عرض می کنم خدمت همه مخاطبین  روزنامه  زاهدان، خب شرکت گچ طوس هرچند ساله یک نشستی با نمایندگان و مشتریان خود در استان سیستان و بلوچستان برگزار می کند که جزو استانهای خوب کشور ما هست می خواستیم تقدیری از این زحمت کشان که در این عرصه فعالیت می کنند داشته باشیم .
بفرمایید در چه استانهایی از کشور حضور دارید ؟
خب گچ طوس ضمن اینکه استان خراسان جنوبی ، شمالی و رضوی را تامین می کند در واقع تامین  کننده گچ در استانهای سیستان و بلوچستان ، تهران و قزوین می باشد .
شرکت از لحاظ نشان استاندارد و اشتغالزایی در چه وضعیتی قرار دارد ؟
گچ طوس سه سال پیش توانست نشان استاندارد را بگیرد ضمن اینکه  200 نفر پرسنل بصورت مستقیم با این شرکت در ارتباط هستند .
بفرمایید این شرکت از لحاظ تولید در چه فازی قرار دارد و تولید روزانه شرکت چه میزان می باشد ؟
این شرکت توانسته تا کنون سه فاز را با موفقیت پشت سر بگذارد و امسال هم فاز 4 آن کلید خورد که این جلسه هم بواسطه اجرای فاز 4 می باشد ، تولید روزانه این شرکت به  1500 تن گچ سفید و 1000 متر دیواره رسیده است .
بفرمایید استان سیستان و بلوچستان چه میزان از تولید شما را خریدار است و  آیا به خارج از مرزها هم صادرات دارید ؟
استان سیستان و بلوچستان استانی بزرگ در امر خرید و فروش محصولات ماست و تقریبا 30 درصد از بازار فروش ما را پوشش می دهد ضمن اینکه میزان زیادی از تولید ما به  خارج از مرزها از مرز دو غارون و سایر مرزها به کشور افغانستان صادر می شود .
میزان سرمایه گذاری در این شرکت چقدر است ؟
در فاز 1،2،3،4 برابر با قیمت روز حدود 100 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است .
وی در موردمزایای گچ طوس گفت:کلیه محصولات تولیدی کارخانه گچ طوس به دلیل استفاده از مرغوبترین سنگ گچ استخراج شده از معادن منطقه رباط سفید ونیز به جهت وجود بهترین ماشین آلات درخط تولید وهمچنین استفاده از نیروی انسانی باتجربه ،متخصص ومتهعد ونظارت دقیق درکلیه قسمتهای کارخانه شامل خط تولید ،کنترل کیفیت ،بسته بندی و بارگیری ، در بهترین شرایط کمّی وکیفی می باشد.
همچنین در قسمت فروش نیز نیروهای متعهّدی مشغول به کار می باشند که رابطه بسیار دوستانه ونزدیکی با خریداران محترم داشته ودر صورت بروز هرگونه مشکلی نسبت به رفع آن کوشا بوده وچنانچه به هردلیلی محصول عرضه شده به مشتریان دارای مشکل  باشد ،پس از کارشناسی محصول موجود نسبت به جبران خسارت احتمالی اقدام خواهد شد.
شعار اصلی ما کیفیت محصول ورضایت مشتریان می باشد به همین دلیل به شما نیز پیشنهاد می کنیم به خانواده بزرگ گچ طوس بپیوندید
 

 وی گفت:عرض برسانم که به منظور ارتباط هر چه بهتر و سالم تر مشتریان گچ طوس با شرکت ، دفتر نمایندگی را در زاهدان راه اندازی کرده ایم که عزیزان نمایندگان ما می توانند با این دفتر که در شهرک مصالح فروش ها می باشد ارتباط برقرار کنند .
تعدادی از فروشندگان گچ طوس که در این همایش شرکت کرده بودند از عملکرد مدیران شرکت راضی بودندخصوصا از نظربلند رئیس هئیت مدیره که مدافع فروشندگان ومصرف کنندگان بودآنها به خبرنگار ما گفتند گچ طوس با داشتن چنین مدیرانی موفق خواهد بود.
در پایان این گردهمایی مراسم تقدیر ازنمایندگان گچ طوس در استان سیستان وبلوچستان با حضور هئیت مدیره شرکت در هتل استقلال زاهدان برگزار شد در این مراسم هنرمندان خواننده شعر وطنز برنامه های شادی اجرا کردند سپس به پاس تلاش  نمایندگان فروش در استان  لوح تقدیر وهدایایی به رسم یاد بود به آنها اهداء شد
 سپس مراسم افتتاح دفتر نمایندگی گچ طوس در زاهدان با حضورمهندس ایزدی سرمایه گذار ورئیس هئیت مدیره گچ طوس ودیگر اعضای هئیت مدیره وکارکنان ونمایندگان فروش گچ در استان سیستان وبلوچستان در محل شهرک مصالح فروشان برگزار شدومورد بهره برداری قرار گرفت.
در این مراسم افتتاحیه مهندس ایزدی خطاب به حاضرین در جلسه گفت: از امروز به بعد درب این دفتر نمایندگی وارتباطات مردمی گچ طوس به روی شما نمایندگان فروش گچ وبه روی مصرف کنند گان گچ طوس باز است تا مشکلات وپیشنهادات خود را به ما ارایه دهند.
وی ادامه داد این دفتر ما دفتر فروش نیست فقط برای بررسی مشکلات ودسترسی آسان نمایندگی های فروش  به مدیران شرکت مورد بهره برداری قرار گرفته تا مشکلات شما عزیزان کمتر شود+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در یکشنبه پانزدهم تیر 1393 و ساعت 9:35 |
 به گزارش براهویی  خبرنگار روز نامه زاهدان
 امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: مسلمانان به هوش باشند صهیونیست و استکبار با به جان هم انداختن مسلمانان در تلاش برای تجزیه کشورهای اسلامی هستند.
 
 مولوی عبدالحمید  در خطبه های نماز جمعه این هفته  اهل سنت زاهدان افزود: امروز جهان اسلام از اختلافات و تندروی رنج می برد، دشمنان اسلام می خواهند از پیشرفت روز افزون اسلام در جهان و گرایش بیشتر مردم به این دین الهی جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: صهیونیست و استکبار که نگران گرایش روز افزون مردم جهان به دین اسلام هستند تلاش می کنند اسلام را به دست خود مسلمانان نابود سازند و برای تحقق این توطئه مسلمانان را به بهانه های مختلف به جان هم می اندازند.

وی تصریح کرد: من از اندیشمندان و نخبگان کشور عراق می خواهم که نگذارند عراق تجزیه شود، زیرا در آن صورت مایه شادمانی رژیم اشغالگر قدس و قدرتهای غاصب خواهد شد.

امام جمعه  اهل سنت زاهدان اظهار داشت: جنگ راه حل مشکلات مسلمانان نیست، اگر مشکلی وجود دارد باید از راه گفتمان و مذاکره آن هم میان خود مسلمانان حل شود.

وی ادامه داد: افراط گرایی و تنگ نظری به اسلام ضربه می زند، گرایشها و قومیتهای مختلف باید تحمل خود را بالا ببرند و یکدیگر را تحمل کنند.

مولوی عبدالحمیداظهار داشت: منافع ملی باید در اولویت باشد، در عراق چه کسانی کشته می شوند؟ اگر سنی یا شیعه کشته شود باز هم عراقی است، برای دشمن شیعه و سنی فرقی نمی کند آنها هدفشان نابودی اسلام است.

وی تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد دیگران را به خاطر سنی بودن یا شیعه بودن از حقش محروم کند.

وی بیان کرد: به نظر من مهمترین و بهترین استراتژی، گفتمان و با صلح و سازش کنار یکدیگر زندگی کردن و احترام متقابل است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان، جایگاه، ارزش و اهمیت شب قدر را تشریح کرد و گفت: شب قدر به خاطر نزول قرآن کریم از منزلت بسیار بالایی برخوردار است، هر کس که قرآن را شنید و هدایت یافت مسوولیت دارد که دیگران را هدایت کند.

وی افزود: ناکامی های امروز مسلمانان نتیجه عمل نکردن آنان به دستورات و رهنمودهای قرآن کریم است.
وی گفت: فطریه امسال برای هر نفر 2500 تومان است بهتر راه برای هزینه آن کمک به مستمندان وبه مدارس دینی است

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در جمعه سیزدهم تیر 1393 و ساعت 19:39 |
خبرگزاری مهر: معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجباری شدن بیمه خبرنگاران تا چند هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی شب گذشته در نشست خبری در محل استانداری کرمان گفت: رسانه‌های ملی رو به کمرنگ شدن هستند که این امر دلایل متعددی را دارد که یکی از این دلایل  ظهور فناوری های جدید است که ساختارهای جدیدی را هم به وجود آورده است.
وی ادامه داد: متاسفانه رسانه های ملی نقششان کاهش پیدا می کند و الگوهای جدیدی چون شبکه های اجتماعی جای آن‌ها را می‌گیرند که ظهور مقوله باند پهن ظهور تلفن های همراه هوشمند توانایی ادغام مخابرات و رسانه را دارند.
توسعه نشریات محلی از سیاست عمومی دولت است
این مسئول افزود: "نشریات محلی" یک فرصت خوب و هر کدام از نگاه خود ارزشمند هستند و توسعه نشریات محلی از سیاست عمومی دولت است و این را هم بدانیم که یک روزنامه تک برگی نامش روزنامه نیست ولو اینکه هر روز منتشر شود.
انتظامی تصریح کرد: ما باید با توجه به امکانات، نیازها، اعتبارات و چشم اندازها مشخص کنیم که آیا نیازمند تولید نشریه هستیم یا خیر و دولت نیز بر حسب وظیفه در این مسیر باید اطلاعاتی را برای این افراد به طور دقیق در سایت‌ها گذاشته تا افراد بدانند جامعه در چه زمینه ای نیاز به تولید و نشر دارد.
وی در ادامه افزود: نشریات محلی تعددشان به مقوله توسعه نیست و بهتر این است که چند نشریه دو صفحه ای با هم شوند و یک نشریه هشت صفحه ای با کیفیت تحویل جامعه دهند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی همچنین افزود: در بسته‌های حمایتی که در این راستا در نظر گرفته ایم یکی از سیاست‌های دولت این است که این بسته‌های حمایتی را برای نشریات و روزنامه ها و هفته نامه هایی به کار ببرد که موضوع آن ها ابتدا قرآن واحکام اسلامی، حج ، نماز و دوم ایثار و دفاع و شهادت و سوم یکی از اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی باشد که این 24 بند هر کدام یک خط می باشند که باید آن را به لحاظ اهمیت داشتن این موضوع که سیاست حاکم بر همه برنامه‌هاست، حفظ کرد.
وی بر لزوم ترویج زبان فارسی، تقویت همبستگی ملی که مربوط به شهرهای مرزی است، انتشار نشریات علمی مثل دانشمند و دانستنی‌ها که  از پایه‌های توسعه ملی کشور است، تاکید کرد.
مدیران مسئول موظف به بیمه کردن خبرنگار هستند
انتظامی در ادامه گفت: حمایت از خبرنگاران نیز جدا از این موضوعات بسته حمایتی نیست و  بحث بیمه خبرنگاران تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد و مدیرمسئول هر نشریه طبق ماده 46 موظف به بیمه کردن خبرنگار نشریه یا هفته‌نامه یا روزنامه و سایت های معتبر خبری است.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره  به بحث یارانه مطبوعات گفت: یارانه  هفت استان را که از نظر ما استان های کم برخوردار هستند به 30 درصد با رعایت اصول بالا افزایش می دهیم برای اینکه معتقدیم به توسعه آن شهر کمک بزرگی خواهد بود.
وی با بیان اینکه نشریات سراسری ورودشان به استان ها آزاد است، گفت: تنها می توانند ویژه نامه ای استانی بزنند و حتما باید ضمیمه باشد و در غیر این صورت با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.
برخورد با ویژه‌نامه‌های دارای بیش از 30 درصد آگهی
این مسئول ادامه داد: از 10 یا 15 روز بعد اگر در ویژه نامه های استانی بیش از 30 درصد آگهی باشد برخورد خواهد شد و باید حاکمیت جلوی تعدی آن ها را که به حقوق رسانه های محلی آسیب می رسانند بگیرد و آگهی نامه ها براساس دستورالعمل باید کار کنند و نام آگهی نامه حتما باید در بالای صفحه نوشته شود و اینکه اگهی ها باید تجاری بوده و آگهی های نیازمندی حق روزنامه ها و هفته نامه هاست و روزنامه ها و هفته نامه ها نیز نمی‌توانند هر چیز جزء ضمائم و مطالب است را بر روی آگهی نامه عنوان کنند چون باز هم تعدی به آگهی نامه ها محسوب می شود.
وجود 138 نشریه در کرمان
وی با اشاره به اینکه استان کرمان 183 نشریه دارد، گفت: 183 نشریه در استان کرمان لازم نداریم اما مجوز به آن ها داده شده است. بهتر است به سمت توسعه بنگاه ها بروید و به فکر ادغام نشریات باشید که حرکتی بسیار ارزشمند خواهد بود و یک هفته نامه و روزنامه خوب می توانند تبدیل به یک موسسه شوند و با چنین رویه ای بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد .
وی با بیان اینکه باید تحولی در نظام توزیع مطبوعات داشته باشیم، گفت: تا دیروز با دوچرخه نشریات را توزیع می کردیم و امروز با نیسان و دیروز با چرتکه حساب می‌شدند و امروز با کامپیوتر و چیز جدیدی متاسفانه اضافه نشده است.
انتظامی افزود: مردم تمایلشان به روزنامه خواندن کم شده است و ما به عنوان یک رسانه باید جایگاه خود را تعریف کنیم و تحولی را در نظام رسانه ای به وجود آوریم تا دوباره سوگلی رسانه‌ها به حساب آییم و روابطی را تعریف کنیم که این تحول ایجاد شود.
وی در پایان نیز گفت: دولت باید روزنامه های خود را به نفع بخش خصوصی تعطیل یا واگذار کند و سایت های خبری و خبرگزاری ها حتما باید مجوز داشته باشند و در صورت نداشتن مجوز با آن ها برخورد خواهد شد.

+ نوشته شده توسط غلام نبی براهویی در چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 و ساعت 10:9 |